165. Sayı

Dürüstlük

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, bir yıldız parlamış gökyüzünde. Sen de yemyeşil zümrütten, ben diyeyim bembeyaz inciden parlak. Denizde midye, inci içinde; aldım baktım güzelce, bir de ne göreyim, bir masal var inciden herkese…

Kan Hücresinin Dilinden

Sevgili bilimci arkadaşlar! Bu yazımızda, kırmızı bir kan hücresi sizlere kendisi hakkında bazı bilgiler verecek. Ayrıca vücudunuzda neler yaptığını sizlere anlatacak. ?imdi sözü ona bırakıyorum.

Çocuk ve Ekran

Teknolojinin hayatımızın her alanında giderek yaygınlaşmasıyla çocuklar da telefon, tablet gibi araçları giderek daha erken yaşlarda kullanmaya, televizyon, bilgisayar ve diğer ekranların karşısında daha fazla zaman harcamaya başladı.

Covid-19 ile Nasıl Yaşayacağız?

Mart ayından beri hayatımızı Covid-19 ile geçiriyoruz. Aylar oldu. Herkesin aklına şu sorunun geldiğine eminim: “Covid-19 ne zaman bitecek?” Ama içinde bulunduğumuz durum gereği bu sorunun doğrusu şöyle olmalı: “Covid-19 ile nasıl yaşayacağız?”

İ SL   A M MEDENİ   Y   E T İ Ayasofya Sultan I. Mahmud Kütüphânesi

Osmanlı padişahları içinde kitaba verdiği önemle dikkat çeken ve en çok kütüphâne yaptıran sultan, I. Mahmud olmuştur. Yirmi beş yıllık saltanatı süresince toplam on iki adet kütüphâne yaptırmıştır. Kendi adına yaptırdığı Ayasofya,

Dâbbetü’l-Arz Coronavirüs (Covid 19) Müdür? (2)

Geçen ayki yazımızda Kur’an’daki “Dâbbetü’l-arz” ifadesinin tefsirlerde ne suretle açıklandığına dair bir kısım malumat vermiştik. Bu sayıda da Corona virüsün tevafuk noktasındaki bir kısım münasebetlerine temas edeceğiz.

Nurdan Maddeler

RİVAYET UYDURMANIN                        SEBEP OLDU?U 5 CİNAYETİ1 Bir kısım insanların dine hizmet niyetiyle, bir kısım hasımların da dini ifsad etmek kastıyla olağanüstü yetenekleri olan ‘kahraman hikâ­ye­leri’ ve rivayetleri uydurmaları, hakikati perdesiz görmenin önüne çekilen kal...

“Değer”leri Değerlendirmeye Ne Dersiniz?

Gerek şahsi gerek içtimai hayatın damarlarında gezinen, kaynağı Kur’ân ve sünnet olan ab-ı hayattır değerler. Adalet, dostluk, dürüstlük, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, özdenetim, vatanseverlik, yardımseverlik.

Kime Sahâbe Denir?

“Hem Sahâbeler, Kur’ân’ın ve âyetlerin hıfzından sonra, en ziyâde Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ef‘âl ve akvâlinin muhâfazasına, bâhusus ahkâma ve mu‘cizâta dâir ahvâline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini tarih ve siyer şehâdet ediyor.

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER (9)

Bir Mütefekkir Olarak Bediüzzaman Hazretleri İslam düşüncesinin önemli sem­­bollerinden biri olan Bedi­üz­­­­­zaman Hazretleri 25 yıla ya­kın bir süre hapis ve sürgünlerde yaşadı. Allah’ın inayetiyle Nur’un şulesini en karanlık günlerde taşıyarak büyük bir kahramanlık gösterdi. En büyük hedefi İslam’ın şiarını ve esasatını yerleştirmek idi.

Yolculuk Nereye?

“Bütün mevcudattan sorulan, bütün ukûlü (akılları)     hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müthiş suâl-i azîm olan “Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?” suallerinin muhatabı,    yolculuk üzere olan insandır. Yol, menzil ve yolcu…

Said Nursi’den Osmanlı Meclisine Tavsiyeler (II)

24 Temmuz 1908’de Abdülhamid Han’ın meşrutiyeti ilan etmesinden sonra seçimler yapıldı. Seçilen mebuslarla Osmanlı Meclisi                                         4 Aralık 1908’de açıldı. Bediüzzaman Said Nursi 19 ve 26 Aralık 1908’de “Mebusan’a Hitap” adıyla birbirinin devamı olan iki yazı kaleme aldı. Bu makale Kürt Teavün ve Terakki Gazetesinde yayımlandı.

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?