165. Sayı

Zincirler Kırıldı, Ayasofya Açıldı

Lise yıllarımızdı. Talebenin kravatsız olmadığı fakat bizim kravat takmadığımız yıllardı. Necip Fazıl’dan kaç şiir ezberlemiştim bilmiyorum. Fakat o yıllarda en çok Serdengeçti dikkatimi çekerdi, çekmiştir. Sözünü esirgemeyişi ve bunu yaparken halis ve fıtri oluşuydu belki de beni etkileyen. Ayasofya şiirini kaç kere okumuştuk. Kaç kere dillendirmiştik.

TARİHTEN SAYFALAR

Kurban Bayramı İslâm dininde ramazan ve kur­ban olmak üzere iki bayram vardır. Arapçada îdü’l-fıtr ve îdü’l-adhâ şeklinde ad­lan­dırılan her iki bayram da hicretin 2. yılından itibaren kutlanmaya başlanmıştır.

Bir Kışın Baharı: “Ayasofya’nın Dirilişi”

“Tarih denilen mâzi derelerinden sizin yüksek istikbalinize uzanan telsiz telgrafla sizinle konuşuyorum. Ne yapayım, acele ettim, kışta geldim. Siz inşaallah cennet-âsâ bir baharda gelirsiniz.”(Emirdağ Lahikası)

Edebiyatımızda Peygamber (sav) Sevgisi

Rabbim, gönlümüzü Allah ve Resulü’nün sevgisiyle doldursun. Bu yazımızda, “edebiyatımızda Peygamber (sav) sevgisi” gibi güzel bir mevzuyu; örnekleriyle ele almaya gayret edeceğiz.

Dünyevîleştiren Dünyaya Dikkat!

“Hâlbuki bu dünya hayatı, bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. ?üphesiz ahiret yurdu ise, elbette asıl hayat odur. Keşke bilselerdi!” (Ankebût Suresi, 64)

Mutluluğun Kaynağı, Allah’tan Razı Olmaktır

Günümüz insanının en çok aradığı şey mutluluktur desek yanlış olmaz. Hal böyle olunca, nasıl mutlu olunacağını anlatan uzmanların da ardı arkası kesilmiyor haliyle. Türlü reçeteler sunan uzmanlar, normal olarak kendi hayat görüşleri ve dünyaya bakışları çerçevesinde çareler sunmaya çalışıyorlar. Fakat insanlar yine mutsuz.            &nbs...[Devamını Oku]

Said Nursi’den Osmanlı Meclisine Tavsiyeler (II)

24 Temmuz 1908’de Abdülhamid Han’ın meşrutiyeti ilan etmesinden sonra seçimler yapıldı. Seçilen mebuslarla Osmanlı Meclisi                                         4 Aralık 1908’de açıldı. Bediüzzaman Said Nursi 19 ve 26 Aralık 1908’de “Mebusan’a Hitap” adıyla birbirinin devamı olan iki yazı kaleme aldı. Bu makale Kürt Teavün ve Terakki Gazetesinde yayımlandı.

Yolculuk Nereye?

“Bütün mevcudattan sorulan, bütün ukûlü (akılları)     hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müthiş suâl-i azîm olan “Necisin? Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun?” suallerinin muhatabı,    yolculuk üzere olan insandır. Yol, menzil ve yolcu…

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER (9)

Bir Mütefekkir Olarak Bediüzzaman Hazretleri İslam düşüncesinin önemli sem­­bollerinden biri olan Bedi­üz­­­­­zaman Hazretleri 25 yıla ya­kın bir süre hapis ve sürgünlerde yaşadı. Allah’ın inayetiyle Nur’un şulesini en karanlık günlerde taşıyarak büyük bir kahramanlık gösterdi. En büyük hedefi İslam’ın şiarını ve esasatını yerleştirmek idi.

Kime Sahâbe Denir?

“Hem Sahâbeler, Kur’ân’ın ve âyetlerin hıfzından sonra, en ziyâde Resûl-ü Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın ef‘âl ve akvâlinin muhâfazasına, bâhusus ahkâma ve mu‘cizâta dâir ahvâline bütün kuvvetleriyle çalıştıklarını ve sıhhatlerine pek çok dikkat ettiklerini tarih ve siyer şehâdet ediyor.

“Değer”leri Değerlendirmeye Ne Dersiniz?

Gerek şahsi gerek içtimai hayatın damarlarında gezinen, kaynağı Kur’ân ve sünnet olan ab-ı hayattır değerler. Adalet, dostluk, dürüstlük, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, özdenetim, vatanseverlik, yardımseverlik.

Nurdan Maddeler

RİVAYET UYDURMANIN                        SEBEP OLDU?U 5 CİNAYETİ1 Bir kısım insanların dine hizmet niyetiyle, bir kısım hasımların da dini ifsad etmek kastıyla olağanüstü yetenekleri olan ‘kahraman hikâ­ye­leri’ ve rivayetleri uydurmaları, hakikati perdesiz görmenin önüne çekilen kal...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?