163.sayı

Vücudumuzda Görevli Askerler: Antikorlar

Merhaba Bilimci Arkadaşlar!Daha önce hiç hastalandınız mı? Peki, ateşiniz çıktı mı? Halsiz düştüğünüz de oldu mu?

Aybölek Sultan

Evvel zaman içinde kalbur saman içinde, bir pire zıpladı elime. Eyvah, pek korktum pireden. Koştum koştum ağaca tırmandım. Minik bir elmanın arkasına saklandım. Elmada bir kurtçuk kıtı kıtı elma yiyor. Elmayı aldım. İstanbul’a yolladım.

Anne-Babanın Rolü

Yaşadığımız şu günlerde, evde geçirdiğimiz vakit arttıkça sahip olduğumuz roller farklılaştı ve birbirine karışmaya başladı. Anne-babalar bu rol karmaşasından en çok etkilenen kişiler. Aynı anda hem ebeveyn olup bir yandan öğretmen, bir yandan oyun arkadaşı olmaya çalışıyorlar ve roller arasında geçiş yapmakta zorluk yaşıyorlar.

Koronavirüs Mücadelesinde D Vitamininin Önemi

Koronavirüs Mart ayından beri gündemimizi meşgul etmekte. Uzun süre de bu devam edecek gibi gözüküyor. Geçtiğimiz üç ay boyunca koronavirüs mücadelesinde yaşanan vakalardan elde edilen veriler ve tecrübeler neticesinde bilgiler paylaşılmaya başlandı. Bir pandemi hastanesinde Covid-19 sorumlusu olan bir iç hastalıkları uzmanının söylediklerini aktarmak istiyorum. Doktorumuz diyor ki:

Coronavirüs Tahlilleri

Dünyayı sarsan yeni tip Coronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, hastalığın perde arkasındaki rahmet, hikmet ve adalet cihetine dikkat çekmek istiyoruz.

Balkanlar Kur’ân Okuyor

Ecdad yadigârı ve Evlâd-ı Fâtihân diyarı, ikinci bir Anadolu kimliğine sahip ve kalbi daima Türkiye ile birlikte atan Balkanlar’dan hürmet ve muhabbetler ederiz.

Sünnet Günümüze Kadar Korunmuştur

Sünnet, Peygamber Efendimize (sav) nisbet edilen söz, fiil ve takrirlerin tümüdür. Takrir ise Allah Resulünün (sav) yapıldığını gördüğü bir şeye karşı sükût edip reddetmemesi demektir.

İlk Harfi Doğru Öğrenmek

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, “Biz neden bu ha­le geldik?” sorusuna büyük mü­tefekkirimiz, “Heyecanımı­zı kaybettik” demiş. Hani Yah­ya Efendi, Kanuni’nin, bu devlet ne zaman yıkılır, sorusuna nükteli ve mana dolu iki kelime olan “Neme lazım” demiş.

Allah’a Giden Yollar Dört Noktada Temerküz Eder

Bediüzzaman Hazretleri Kur’an’ın hakkaniyetini anlatırken şöyle der: “Hem nev’-i beşerin umum tabakaları, en gabi ve âmiden tut, tâ en zeki ve âlime kadar her birisi, Kur’an’ın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatleri fehmetmeleri ve yüzlerle fen ve ulûm-u İslâmiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübrânın büyük müçtehidleri ve usûlü’d-din ve ilm-i Kelâm’ın dâhî muhakkikleri gibi,

Said Nursi’den Osmanlı Meclisi’ne Tavsiyeler (I)

24 Temmuz 1908’de Abdülhamid Han’ın meşrutiyeti ilan etmesinden sonra seçimler yapıldı. Seçilen mebuslarla Osmanlı Meclisi 4 Aralık 1908’de açıldı. Bediüzzaman Said Nursi 19 ve 26 Aralık 1908’de “Mebusan’a Hitap” adıyla birbirinin devamı olan iki yazı kaleme aldı.

Kader, Dua ve Tevekkül

Efendim, bilindiği üzere kader meselesi, iman ve teslimiyetin nihayet hududunda bir kavramdır. Bu yazıda esas kastımız, imanın şartlarından olan kader meselesini enine-boyuna incelemek değildir. Bir nebze temel esaslara bakıp, dua ve tevekkül ile olan irtibatı üzerinden mevzuu anlamaya çalışmaktır.

Yeni Düşünce Düzeni İhtiyacı

“Yeni Dünya Düzeni” “yeni bir düşünce düzeni” ile mümkündür. Corona virüs salgın süreci, yeni bir düşünce düzeni oluşması için insana kendisini, kâinatı ve kainatla arasındaki ilişkisini tekrar sorgulama ve tefekkür imkânını sunmaktadır.

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?