163.sayı

İnsan

Kâinatın en önemli varlıklarından birisi belki birincisi insandır. Dolayısıyla insan nedir diye soracağımız suale verilecek cevabı, elbette bütün kâinat ve içindekilerle birlikte insanı da yaratan Rabbimiz verecektir. Ve vermiştir de…

Mahmil sözlükte, deve, fil gibi hayvanların sırtına konan veya insanların omuzla­rında taşınan, karşılıklı oturulacak şekilde yapılmış bir çeşit kapalı sepet olarak ifade edilmektedir.

Unutmanın En Kötüsü, Kendini Unutmaktır

İnsanın nisyandan geldiği ifade edilir. İnsan için en büyük afet Allah’ı unutmasıdır, demiş büyükler. Çünkü Allah’ı unutmanın iki dehşetli neticesi olur. Birincisi, Allah insana, insanın kendisini unutturur.

Muhali Talep Etmek

Dünya ancak bir imtihan meydanıdır. Sıkıntı da var, problem de var, hastalık da var ve olmaya devam edecek. Bunları yok saymak veya tamamen ortadan kaldırmaya çalışmak, işte bu muhali taleptir.

Batı Felsefesine KarşıBediüzzaman’ın  (ks) İnsan Tasavvuru

Âdem (as) ile birlikte başlayan insanın yolculuğu yine onun çocukları olan Habil ve Kabil arasında meydana gelen anlaşmazlığın bir cinayetle sonuçlanması ile iki bakış açısını, iki fikriyatı ve en önemlisi aralarında yer ile gök kadar fark ve mesafe olan iki yolu netice vermiştir.

Yeni Düşünce Düzeni İhtiyacı

“Yeni Dünya Düzeni” “yeni bir düşünce düzeni” ile mümkündür. Corona virüs salgın süreci, yeni bir düşünce düzeni oluşması için insana kendisini, kâinatı ve kainatla arasındaki ilişkisini tekrar sorgulama ve tefekkür imkânını sunmaktadır.

Kader, Dua ve Tevekkül

Efendim, bilindiği üzere kader meselesi, iman ve teslimiyetin nihayet hududunda bir kavramdır. Bu yazıda esas kastımız, imanın şartlarından olan kader meselesini enine-boyuna incelemek değildir. Bir nebze temel esaslara bakıp, dua ve tevekkül ile olan irtibatı üzerinden mevzuu anlamaya çalışmaktır.

Said Nursi’den Osmanlı Meclisi’ne Tavsiyeler (I)

24 Temmuz 1908’de Abdülhamid Han’ın meşrutiyeti ilan etmesinden sonra seçimler yapıldı. Seçilen mebuslarla Osmanlı Meclisi 4 Aralık 1908’de açıldı. Bediüzzaman Said Nursi 19 ve 26 Aralık 1908’de “Mebusan’a Hitap” adıyla birbirinin devamı olan iki yazı kaleme aldı.

Allah’a Giden Yollar Dört Noktada Temerküz Eder

Bediüzzaman Hazretleri Kur’an’ın hakkaniyetini anlatırken şöyle der: “Hem nev’-i beşerin umum tabakaları, en gabi ve âmiden tut, tâ en zeki ve âlime kadar her birisi, Kur’an’ın dersinden tam hisse almaları ve en derin hakikatleri fehmetmeleri ve yüzlerle fen ve ulûm-u İslâmiyenin ve bilhassa şeriat-ı kübrânın büyük müçtehidleri ve usûlü’d-din ve ilm-i Kelâm’ın dâhî muhakkikleri gibi,

İlk Harfi Doğru Öğrenmek

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde, “Biz neden bu ha­le geldik?” sorusuna büyük mü­tefekkirimiz, “Heyecanımı­zı kaybettik” demiş. Hani Yah­ya Efendi, Kanuni’nin, bu devlet ne zaman yıkılır, sorusuna nükteli ve mana dolu iki kelime olan “Neme lazım” demiş.

Sünnet Günümüze Kadar Korunmuştur

Sünnet, Peygamber Efendimize (sav) nisbet edilen söz, fiil ve takrirlerin tümüdür. Takrir ise Allah Resulünün (sav) yapıldığını gördüğü bir şeye karşı sükût edip reddetmemesi demektir.

Balkanlar Kur’ân Okuyor

Ecdad yadigârı ve Evlâd-ı Fâtihân diyarı, ikinci bir Anadolu kimliğine sahip ve kalbi daima Türkiye ile birlikte atan Balkanlar’dan hürmet ve muhabbetler ederiz.

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?