162.sayı

Nazar ve niyet üzerine…

Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu mübarek günlerde, iki üç aydır dünyayı meşgul eden virüsün de etkisiyle, insan tekrar özne olmaya başladı. Neden mi dersiniz?

TARİHTEN SAYFALAR

Mekteb-i Tıbbiyye-i ?âhâne Mekteb-i Tıbbiyye-i ?âhâne, tıp eğitimi vermek üzere Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan bir tıp fakültesidir. Yapımına 1894’te başlanmış ve 1903 yılında ta­mamlanmıştır.

Niyetteki Kudsî Güç

Arkadaş! Bu niyet meselesi, benim kırk senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet, niyet öyle bir hâsiyete mâliktir ki, âdetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acîb bir iksir ve bir mayadır.

Sevgili Peygamberimiz Nasıl Kur’ân Okurdu?

Cenab-ı Hak Kur’ân-ı Kerim’de Sevgili Peygamberimize Kur’ân’ın nasıl okuması gerektiğini, Kur’ân tilavetinin usul ve kaidelerini açıkça ifade etmiş ve uyarılarda bulunmuştur.

Hepimiz İhtiyarız

‘Evde Kal’manın önemli olduğu bu dönemde gözlerbir anda 65 yaş ve üstü ihtiyarlarımıza çevrildi. Bu süreç sosyal medyaya baygın gençlik için bir problem teşkil etmezken; ihtiyarlar için can sıkıntısına dönüşüyor.

Krizi Fırsata Çevirelim

“…Ve madem bu mahiyetteki nev‘-i benî-âdem, mizaç ve hilkat itiba­riyle gayet zayıf ve âciz; ve gayet acz ve fakrıyla beraber hadsiz ihtiyâcâtı ve teellümâtı olduğu halde;

Vesvesenin Ehl-i İmana Musallat Olmasının HikmetiYarattığı her şeyi güzel yapan Rabbimiz, kâinatı hayır, güzellik ve mükemmellik üzere yaratmıştır. Eşyanın vücuda gelmesinde hakiki maksat hüsündür.

Bozulmuş Alarm Sistemi: Kaygı

Kaygı, insanın durumlara, yaşanan olaylara beklenenden fazla tepki vermesidir. Önce zihinde başlar. “Kötü şeyler olacak,tehlike var, güvende değilim” gibi düşünceler zihinde dolaşır.

Dön, Kendine Bir Bak

İnsan hem dünya hem de ahiret hayatının huzur ve saadeti için, öncelikle Rabbinin mahiyetine derc ettiği cami’iyetin farkında olmak durumundadır. Daha sonra neden bu mahiyetle yaratıldığını idrak etmesi gerekir.

Cevşenü’l-Kebir Duasının Ehemmiyeti ve Bediüzzaman Hazretleri’nin Hayatındaki Yeri

Bin hususi faydası, kuvveti, tesir ve keyfiyeti bulunan Cevşenü’l-Kebir Âl-i Beytin manevi mühim bir mirası ve feyiz kaynağıdır. Bediüzzaman Hazretleri Cevşenü’l-Kebir’i kendine üstad edinmiş ve her gün bir defa bazen iki üç defa tamamını okumuş, talebelerine okumalarını tavsiye etmiştir.

Nur’dan Maddeler

VESVESENİN 5 HİKMETİ11- Teyakkuza sebeptir.2- Araştırmaya davet eder.3- Ciddiyete vesiledir.4- Lakaytlığı atar.5- Umursamazlığı kovar.

Fuat Sezgin’den Alınacak Çok Dersler Var!

Geçen sayımızda Fuat Sezgin Hoca’yı bir nebze tanı(t)maya çalıştık. Bu yazımızda Fuat Hoca’nın hayatından çıkaracağımız dersler üzerinde duracağız.

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?