161.sayı

Musibetler Gelir, Geçer; Kalana Bakmak Lazım

Dünya bir imtihan meydanı, bizler de bu imtihanın muhataplarıyız. İnsanlık tarihi boyunca pek çok hadiseler yaşanmış, iyiler ve kötüler, iyilikler ve kötülükler, iyi ve kötü neticeler kendini göstererek devam edegelmiştir.

TARİHTEN SAYFALAR

İslam tarihinde makine vemekanik bilimi:Hiyel Hiyel, Arapçada ‘hîle’ keli­me­sinin çoğuludur. Hîle kelimesi, hüner, tedbir, çare veya yöntem şeklinde manalandırılmıştır. İslam bilim terminolojisinde ise hiyel, makine bilgisi veya mekanik teknolojisi anlamlarında kullanılmaktaydı.

Coronavirüsün Psiko-Sosyal Boyutu

Anahtar kelime öğrenilmiş çaresizlik. Virüsün sağlık boyutundan çok psikolojik boyutu ön planda gibi görünüyor. Toplum olarak moralimizi en üst düzeyde tutmamız çok önemli.

Önce İman Gelir

İnsanın inanç ve fikirleri hisleri, hisler iradeyi, irade de fiilleri tetikler/netice verir. Çünkü bir insanın önce inancı ve fikirleri değişir, sonra o inanç ve fikre göre hissiyâtı yeşerir, o hissiyâta göre de iradesi tercihte bulunur. Bu tercihe göre de Allah fiil ve davranışları yaratır.

Fıtrî Bir Hayat Tarzı: Tıbb-ı Nebevî

Bugün dünyayı kasıp kavuran COVID-19 virüsü (koronavirüs) ile mücadelede Peygamber Efendimizin (sav) yüzlerce yıl öncesinden işaret ettiği temizliğe, beslenmeye ve karantinaya dikkat etmenin ne kadar ehemmiyetli olduğu bir kez daha anlaşılmıştır.

Bizi Bizden Daha Çok Düşünen Âlemlere Rahmet Hz. Muhammed(sav)

Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de,“?anım hakkı için izzetime ve celalime yemin ederim;size kendinizden öyle bir peygamber geldi ki,sıkıntıya düşmeniz ona ağır gelir; size düşkündür;müminlere karşı şefkatlidir, merhametlidir.” buyuruyor.

En Hayırlı Ümmet

(Ey ashâb-ı Muhammed! Siz,) insanlar(ın iyiliği) için (ortaya) çıkarılmış en hayırlı bir ümmet oldunuz; iyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz!(Âl-i İmran, 110)

Suriye’de Ne İşimiz Var

Hakikati aramaktan ziyade; kimilerince itham içeren, kimilerince cevabı bilinen, kimilerince cevabı bilindiği halde bilinmezlikten gelinen, kimilerince de gerçekten cevabı bilinmeyen, kimilerince gerçekten izah arayışına girilen, kimilerince gerçekten izah edilmesi beklenmeyen, ne çok anlama sahip, ne çok cevap içeren, ne çok itham yüklenen bir sual, “Ne İşimiz Var Suriye’de”

Önden Gönderdiklerimiz ve Eserlerimiz

Cenab-ı Hak, Yasin Suresi 12. ayet-i kerimede mealen şöyle buyurmaktadır: “?üphe yok ki, ölüleri ancak biz diriltiriz! Hem önceden işledikleri (amelleri)ni ve (geride bıraktıkları) eserlerini yazarız. Ve (olmuş, olacak) her şeyi apaçık bir kitapta (levh-i mahfuzda) kaydetmişizdir.”

Bilime Adanan Ömür: Fuat Sezgin

Sevgili Peygamberimiz (sav), “Âlimler yeryüzünün kandilleridir…”1 buyurmuş. Âlimi bu kadar güzel tanımlayan başka bir söz biliyor musunuz? Efradını cami, ağyarını mani bir tanımlama. Zira ilimsiz ve âlimsiz bir dünya karanlıktır.

Günümüzde şehitliğin çok geniş anlamda hatta gerçek anlamı dışında bile kullanıldığına şahit oluyoruz. ?ahadet kelimesi şahitlik, şehit ise şahit anlamına gelir. O zaman şahit olunan şey nedir? İnsan neye şahit olur ya da olmalıdır? İnsanın şahit olduğu en büyük gerçek nedir? Gibi pek çok soru akla gelmektedir.

Pîrî Reis’in Dünya Haritası Nasıl Bulundu?

Yavuz Sultan Selim, 1517’de Mısır’ı fethettikten sonra yaklaşık yedi ay Kahire’de kaldı. İşte Piri Reis haritasını bu sırada Kahire’de Yavuz Sultan Selim’e sunmuştur. Harita, parşömen üzerine çizilmişti ve renkliydi. Ancak haritanın tamamı günümüze ulaşamamıştır.

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?