160.sayı

Vakit Nakittir

Duhulüyle mana dünyamızı nurlandıran üç aylara girdik elhamdülillah. Efendimiz (sav)’in dudaklarından dökülen şu dua ile Rabbimize iltica ediyoruz: “Ey Allah’ım! Receb ve ?aban ayını hakkımızda mübarek eyle ve bizi Ramazan-ı ?erife ulaştır.”

TARİHTEN SAYFALAR

Elhamra Sarayı Elhamra Sarayı, Endülüs’deki Nasrîler (Benî Ahmer) Dev­leti’nin başşehri olan Gır­nata’da (Granada) bulunmaktadır. “Kızıl” anlamına gelen el-hamrâ şeklinde tanımlanması, yapımı sırasında kullanılan kil harcın kızıla benzeyen renginden dolayıdır.

Batının ve Bizim Din Anlayışımız: Promete ve İdris

Batının din anlayışı ile İslâm’ın dine bakışı birbirine tamamen zıttır. Batının din anlayışını en güzel ifade eden Promete, İslâm’ın din anlayışını temsil eden ise İdris (as)’dır. ?öyle ki:

Türkiye Elazığ İçin Tek Yürek Oldu!

24 Ocak 2020. Elazığ merkezli, 6,8 büyüklüğünde, saat 20.55’te bir deprem oldu. Civar illerde ve ülkelerde 120 milyon insanı az veya çok etkileyen bu sarsıntı Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Lübnan ve İsrail’de de hissedildi. En çok Elazığ’da hissedilen depremden az önce, insanlar farklı yerlerde ve ortamlarda huzur ve güven içinde hareket ediyorlardı. O esnada çoluk çocuğuyla, anne babasıyla, evi...[Devamını Oku]

Çünkü Kudüs “Biz”iz

Yüzyıllardan bir yüzyıl, yıllardan bir yıl, aylardan bir ay, günlerden bir gün, uzak coğrafyalardan bir coğrafyada saraylardan bir saray, kürsülerden bir kürsü, mütekabir çehreler, mütezalim ifadeler, müstehzi mimikler, mütecaviz arzular, paçavra tavırlar ardında anlatılan, tarihin çöp sepetine gidecek kurgular…

Mirac-ı Nebevi

İsra ve Miraç hadisesi Peygamber Efendimizin (asm) en büyük mucizelerinden birisidir. İsra, Efendimizin (asm) Mescid-i Haram’dan, Mescid-i Aksa’ya yaptığı gece yolculuğudur. Miraç ise, Mescid-i Aksa’dan yedi kat semaya, Sidretü’l-müntehaya, tâ Kab-ı Kavseyne kadar yüce makamlara çıkarılması mucizesidir.

Miraç

Mirac-ı Nebevi, Kur’an-ı Kerim’den ve mübarek şahsından sonraPeygamber Efendimizin en büyük mucizelerindendir. Her mümin miraç meselesi üzerinde, sadece mucize kabilinden değil, hakikat kabilinden ciddi bir şekilde durmalı ve miracın sırr-ı lüzumunu, hakikatini, hikmetlerini, semeratını idrak etmeye çalışmalıdır.

Kuantum Düşünce ve İslam

Kuantum Düşünce, kontrolün tamamen insanın elinde olduğuna insanı inandırmaya çalışan, insanın düşündüğü ya da hayal ettiği her şeyi (sınırsızca) gerçekleştirebileceğini ona salık veren, istediği her şeyi hayatına çekebilecek bir gücü olduğunu iddia eden, kulağa hoş gelmekle birlikte pratik dünyada birçok İlahî hikmetle çelişen bir muhteveya sahiptir.

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER? 7

BİR DÂHİ OLARAK BEDİÜZZAMAN HAZRETLERİÜstad Bediüzzaman, İslam düşmanlarının hücum ve tuzaklarının arttığı bir dönemde bu ümmete katkısı olan önemli sembollerden birisidir. İmanı esas yapan Risaleler ile hizmete başlaması, onun çok hikmetli bir zat olduğunu göstermiştir.

Geleneği Rahat Bırakın

Ezher ?eyhi Prof. Dr. Ahmed et-Tayyib’in Kahire Üniversitesi Rektörü Muhammed Osman el-Hişt’in reformist nazariyelerine verdiği cevabın tercümesidir.

Amerika’yı Kim Keşfetti?

Kristof Kolomb ve çağdaşı olan Avrupalı coğrafyacıların, Amerika kıtasını ve çevresindeki adaları enlem ve boylamları ile çizebilecek ne coğrafî ve haritacılık bilgileri vardı, ne de kabiliyetleri.

Cevşen’e Sarıl, Maksuduna Ol Vasıl

Bediüzzaman Hazretlerinin hayatında dua ve zikirler çok önemli bir yer tutar. Talebelerinin naklettiğine göre Üstadımız her gün üç saat evrad okur, bir saatte de bağışlamasını yaparmış.

Şifrenizi mi unuttunuz?