159. sayı

Sırat-ı Müstakim

Bediüzzaman Hazretleri, ‘sırat-ı müstakim’i, İşaratü’l-i’caz’da ve Otuzuncu Söz’de ve On Birinci Lem’a’da şöyle izah etmiştir: İnsanda kuvve-i akliye (iyi-kötü, doğru-yanlış, güzel-çirkin birbirinden ayırt etme kuvvesi, kısaca akıl kuvvesi), kuvve-i gadabiye (zararlı şeyleri def etme kuvvesi), kuvve-i şeheviye (menfaati olan şeyleri elde etme kuvvesi) olmak üzere üç duygu vardır. İnsanda bu kuvvel...[Devamını Oku]

Kurtuluşun Adresi

Kıyam etti insan, elif oldu.Rükûa gitti, dal.Secdeye vardığında ise, mim.Toplamına âdem dediler; baksan insan namaz kıldı, aslında namaz âdemi insan…

TARİHTEN SAYFALAR

Sultan 3. Ahmed Çeşmesi Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana getirdiği bir şaheser olan bu âbidevî çeşme, Sultan 3. Ahmed tarafından yaptırılmıştır.Kitabesinde belirtildiğine gö­re 1728-1729 yıllarında in­şa edilmiş olup on dört kıtalık uzun tarih manzumesi Seyyid Vehbî’nindir.

Baş Nereye Giderse Ayak da Oraya Gider

Lem’a’da da bahsi geçtiği üzere Müslümanlar, ilmiyle amel eden, aynı zamanda ihlaslı olan ve ömrü boyunca da bu ihlâsını muhafaza eden âlimlerin peşinden gitmelidirler. Aksi takdirde ortak çalışmaların ve bir araya gelinerek ortaya çıkarılmaya çalışılan hayırlı işlerin neticeleri akîm kalır.

Ayneyn Tepesi ve Dünyevileşmek

Tarihler 625 senesinin yedinci ?evval gününü gösteriyordu. İki göz manasına gelen tepeye, yani Ayneyn Tepesi’ne elli adet okçu yerleştirilmişti. Ve kendilerine sıkı sıkıya “Her ne olursa olsun sakın burayı terk etmeyin!” emredilmişti.

Bana Niçin Namaz Kıldığımı Soruyorlar!

Tercih bizim elimizde. Tercih ne? Dünya hayatı sönük silik ama ahiret hayatı sonsuza kadar. Kabirden sonra başlayan bir hayat var. Ve oradaki durumuzu buradaki yaptıklarımız belirleyecek. Bu sebeple bizim bu kararı iyi vermemiz gerekiyor. Yani ahiret ebedi, dünya fani. Ahiret sonsuz, dünya sonlu. Ama şu sonlu hayat sonsuz hayatı doğuruyor. ?u fani hayat, baki hayatın meyvelerini yetiştiriyor.

Berceste (2)

Tevazu sahibi olmak?air bir tecahül-i arif yapar sez­dirmeden. Bildiği halde bilmez­likten gelir. Cemal-i hüs­nünle mağrur olursun derken aslında “Mağrur olma!” der, bizlere. Yine kemal-i hüsnü­nün noksanı yok mu derken de kemal noksanlığımıza vurgu yapar.

Stresin Kaynağı ve Çaresi

İnsanın beden sağlığını tehdit eden birçok hastalık ve onların her birinin muhakkak bir sebebi olduğu gibi, ruh sağlığını tehdit eden bir kısım korkular ve kaygılar, tıkanmışlık ve çözümsüzlük hissi gibi manevi problemler ve onların her birisinin de muhakkak bir sebebi vardır.

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER? 6

Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nur ile irtibatı kuvvetli olan Hindistan’ın önemli âlimlerinden Ebu’l Hasen Ali En-Nedvi’nin1 Üstadımız ve Risaleler hakkındaki görüşlerini sizlere arz ediyoruz.2

Celal ve Cemal Sıfatının Tecellileri

İnsan, Celal-Cemal karşısında havf-reca (korku-ümit) arasında olmalıdır ki, ümit ile doğru yollara gitsin, korku ile eğri yollara gitmesin. Bu muazzam Celal karşısında “Sübhanallah” diyerek tesbih etsin. Bu muhteşem Cemal karşısında da “Elhamdülillah” diyerek hamd etsin.

İnsan Adalete Muhtaçtır

İnsanda bulunan hisler ve duygular insanın terakki etmesi için serbest bırakılmıştır. Ancak insan bazen su-i istimalle iradesini kötüye kullanarak işlerinde zulüm yolunu tercih edebilir. İşte haddi aşan beşeri dize getirmek toplum hayatının düzenini temin etmek için insan adalete muhtaçtır.

Bu Zamanda Takva Esas Olmalıdır

Takva; Allah’ın haram kıldığı şeylerden sakınmak şeklinde ifade edilirken, salih amel ise Cenab-ı Hakk’ın emirleri doğrultusunda hareket ve bunlarla hayrat kazanmak olarak tarif edilebilir.

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?