158. sayı

Tarihten Sayfalar

Muzıka-i Hümayun Sultan II. Mahmud tarafından 1826’da Yeniçeri Ocağı ile birlikte Mehterhane de ilga edildikten sonra yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediyye adıyla yeni bir teşkilat oluşturulmuştu.

Erdemli İnsan Kişisel Gelişir mi?

Kişisel gelişimin günümüzde kullanıldığı şekliyle işte, okulda, siyasette başarı gibi gündelik işlerle sınırlı olması çok üzücüdür. Elbette insanın rızkını kazandığı işinde, okulunda veya siyasi hayatında veya buna benzer alanlarda başarılı olması önemli, ancak konu insan olunca gelişimi de bu kadar basit olmamalı. İnsanın kişisel gelişimi mal satmaya endekslenmesi, insanı tanımamak ya da çok kıym...[Devamını Oku]

Yokluktan varlık âlemine çıkarılıp hayat verilmesi en büyük rızıktır bize. Eşref-i mahlûkat olan insan olarak yaratılmamız rızıktır bize. En büyük insanlık olan İslamiyet’le şereflendirip, imanın tadını almamız en büyük rızıktır bize.

Evrim ve Bilim

Evrimle ilgili birkaç kitap okuyunca kendini nirvanaya ermiş zanneden yeni yetme ve fanatik bazı evrimciler evrimin isbat edildiğini savunsa da, Cemal Yıldırımın dediği gibi, “Evrim hala isbat edil(e)memiştir.”

Ayda Petrol Bulundu

Ateistler bilhassa evrim teorisinden sonra, bilimi yedeklerine alarak büyük bir propagandaya giriştiler. Evrimin bilimsel olarak ispatlandığını iddia ederek, Allah’a inananlarla alay etmeye başladılar. Böylelikle bir kamuoyu oluşturdular.

Birkaç İyi Adam

Yayınevi, Sultanbeyli Fuarından gelen formu imza ve söyleşi yapmak için doldurmuştu. Her defasında böyle olduğundan yani söyleşi ve imza olduğundan bahisle de sürpriz bir durumla karşılaşmayı ummuyordu tabii ki.

Üçüncü Reşhanın Tahlili

“Eğer istersen, gel, Asr-ı Saadete, Ceziretü’l-Araba gidelim. Haya­len olsun, onu vazife başında görüp ziyaret edelim. İşte, bak: Hüsn-ü siret ve cemal-i suretle mümtaz bir zatı görüyoruz ki, elinde mu’ciznüma bir kitap, lisanında hakaik-aşina bir hitap, bütün benî Âdeme, belki cin ve inse ve meleğe, belki bütün mevcudata karşı bir hutbe-i ezeliyeyi tebliğ ediyor.

Rissale-i Nurlar Hakkında Ne Dediler? 5

“Risale-i Nuru neşretmek en önemli vazifemizdir” “Yurtdışından Risale-i Nurları tanıyan ve istifade edenlere Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nurları sorduk. Aldığımız cevapları istifadeye medar olur düşüncesiyle sizlerle paylaşıyoruz.” Öncelikle bize kendinizi tanıtır mısınız?

Nurları Her Alanda İlan ve Nazar-ı Dikkatleri Celp Etmek Gerek

Yaşadığımız asır itibariyle teknoloji ve iletişimdeki gelişmelerin geçmiş asırlara nazaran altın çağında olduğu bir dönemdeyiz. Yine eskiye nispetle hakikatlerin neşrinde çok fazla imkâna sahip olduğumuz da inkâr edil(e)mez bir gerçektir. Tebliğ vazifesi ile mükellef olan Nur talebelerinin, yaptıkları işin ehemmiyetini idrak ederek çağın imkânlarını sonuna kadar hizmetlerinde kullanmaları elzem ol...[Devamını Oku]

Sultan 2. Abdülhamid’in Yaptırdığı Torpidolu Denizaltılar

Sultan 2. Abdülhamid’in talimatı üzerine, 1886 senesinin başında masrafları Hazine-i Hassa’dan karşılanmak üzere Nordenfeld’e, iki adet denizaltı siparişi verilir. Denizaltılar o zamanlarda;‘tahte’l-bahr hareket eden istimbot’şeklinde adlandırılmaktadırlar.

Hayat,Bağlanma ve Ayrışmadan İbarettir

Bir filmi izlemeden önce onun fragmanını izleriz. Film hakkında bilgi alır, ilgimizi çekiyor mu çekmiyor mu diye bakarız. Biliriz ki filmin en can alıcı sahneleri, kritik noktaları, dönüm noktaları fragmanda verilmiştir ve filmin devamı o sahneler üzerine kurgulanır, şekillenir.

Gravür Sanatı

Fransızca bir terim olan “Gravure”, kazıma resim sanatı demektir. Bir baskı tekniği olarak matbaacılık ve sanat ürünlerinin üretiminde kullanılan gravür, bir kazıma şekli, çukur baskı veya oyma baskı olarak isimlendirilebilir. Baskısı yapılacak görüntü ahşap, metal, muşamba veya taş levha üzerine elle kazıma ya da asitle yedirme gibi çeşitli yöntemlerle aktarıldıktan sonra levha mürekkeple sıvanır...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?