156. sayı

Derdim Amerika Değil

2006 Amerikan yapımı bir film var: Sözcüklerin Gücü. Bir Bayram tatili münasebetiyle memlekete gittiğimde televizyonda denk gelmiştim. Filmde farklı hususlar öne çıkabilir; fakat benim gördüğüm kelimelerdi. Filmde, 11 yaşındaki Akeelah isimli bir çocuğa kodlama yarışmasına katılması tavsiye edilir.

Galata Mevlevîhanesi

Galata Mevlevîhanesi, Fatih Sultan Mehmed ve Sultan 2. Bayezid dönemi ileri gelenlerinden İskender Paşa ta­­rafından 1491 senesinde ku­­rul­muştur. Yıllar içinde tekkeye çeşitli eklentiler ya­pıl­mış ve tam bir tarikat kül­liyesi haline dönüşmüştür.

Allah’ın (cc) Bilmesiyle Yetinmek

İnsan fıtratına çok güçlü eğilim ve yönelimler yerleştirilmiştir. Bu eğilim ve yönelimler insanın tâbi kılındığı imtihan sürecinde, insan tarafından dengeli ve adil bir şekilde sergilenmek durumundadır. Yani insan güzel olana meftun, kâmil olana talip ve ebede müştak bir mahiyette yaratılmıştır.

Risale-i Nur’un önemli bir vazifesi, iman ve Kur’an hakikatlerini çok kuvvetli delillerle ispat edip neşretmek ve bütün inkâr fikirlerini iptal etmek olduğu gibi; Kur’an harflerini muhafaza etmek de önemli bir vazifesidir.

Kulak Kalbe Çok Yakındır

Kulak, gönül dünyamıza açılan bir pencere hükmündedir.İnsana istikamet veren dersler, kalbi aydınlatan hakikatlergenelde kulak penceresinden içeri girmektedir.Keza kalbi öldüren, kalbin nurunu söndüren sesler dekulaktan içeri girer. Zira kulak kalbe çok yakındır.O halde bir nevi kalbe giriş kapısı hükmünde olan kulağadikkat etmeli! Hikmete, ibrete ve rahmete yönelmelidir.

Enfüsi / İç Etkenler İnsan dış dünyanın sabitliğine aldanarak, hayatı sadece bu dünyadan ibaret görür. Sabit gördüğü dünya hayatının lezzetlerinin kazanılmasını önceler. Bu yakın faydayı kazanmayı hedef yaparak hayattaki varlık amacını sorgulamaz. Bilinmeyen, fakat tefekkürle elde edilen bilgiden uzak bir şekilde, zanna dayanarak yaşar.

Bedîüzzaman’ı Ziyaret

İstanbul İmam Hatip okulunda okuyorum. 1957 yaz tatilinde merhum Süleyman Ağabeyim dedi ki, “Hazır İsmail Hafız da gelmişken sizi Bediüzzaman Hazretlerine ziyarete götüreyim”. İkimiz de “Seviniriz” dedik. İsmail Hafız (Karaçam), sesinin güzelliği ile meşhur.

Berceste

Güneş katreye nasıl sığıyorsa sayfalar dolusu yazıyı, hattaciltler dolusu kitapları da bir beytin dizelerine sığdırmak pekâlâ mümkün. “Eğer maksat eserse mısra-ı berceste kâfidir” diyerek bercesteninne olduğunun çerçevesini çizer Ragıp Paşa aslında.

Aslolan Hakkın Helal Edilmesi Olmalıdır

Aslolan helalleşmek olmalıdır.Helalleşmek mahkemede dava kazanmaktan daha üstün olmalıdır. Çünkü her yasal hak helal değildir ve olamaz.Suriçi ile Kobani’nin arasına çizgi çekmek 1. Dünya Savaşı galiplerinin yasal hakkıdır belki. Ama helal değildir.

Osmanlılarda Petrol Araştırmaları

Petrol denizi üzerinde mi yüzüyoruz, yoksa bu iddia bir hayal mi? Rumeli’de ve Anadolu’da ilk petroller nerelerde bulundu? Karadeniz’de ilk defa petrol hangi şehrimizde bulundu? 1911 senesinde Rus Konsolosunun Karadeniz Bölgesindeki şehirlerimizde ne işi vardı? Rusya, Osmanlı Devleti’nin hangi madeni ile ilgileniyordu? Osmanlı Devleti hangi konuda Rusya ile rekabet edebilmek için projeler geliştir...[Devamını Oku]

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER ? 3

Kendinizi tanıtır mısınız?Benim adım İbrahim Halil El-Ubeydi. Komşu ülke Irak’ın Kerkük eyaletindenim. Usul-ü fıkıh alanında birçok hocadan ders aldım. ?u an Kerkük’te imam hatiplik yapmaktayım.Risale-i Nur ile ne zaman tanıştınız?

İmanın Hassası Bir “Değer”

Biz doğruluğa teşvik edilmedik mi?Doğru ile mesul değil miyiz?Ve“Festekim” emrini kendine şiar edinmiş, “doğru”yu kendisiyle (asm) tasdik, teslim etmiş Allah Resulünün (asm) ümmeti değil miyiz?O ZAMAN;

Şifrenizi mi unuttunuz?