155. sayı

Nerede Durduğun Önemli

İnsan olmanın ve insanın kendisini keşfetmesinin en önemli unsurlarından birisi de eşleridir. İnsanı kendisine gösteren en önemli aynadır, eşler. Bütün hayatı paylaşabileceği, kalbe karşı ünsiyetli mukabillerdir.Rabbimiz Rum Suresinde bu hususu şu ayet-i kerime ile beyan eder:

Afv Yolunu Tut!

Efendim, bir hikâye anlatılır. İki derviş seyahat ediyorlarmış. Yolda azgın bir nehre denk gelmişler. Nehrin kenarında beklemekte olan yaşlı bir kadın görmüşler. Dervişlerden birisi kadına dönüp, “İsterseniz sizi sırtımda karşıya geçirebilirim.

Bir Ateistle Hasbihal

Tesadüf: Ateistlerin TanrısıHayatta zaman zaman tuhaf tesadüflerle karşılaşırız. Tesadüflerin varlığını Allah’a inanan da inanmayan da kabul eder. Yalnız, Allah’a inananlar bu tesadüflerin bizim açımızdan ve bize göre olduğunu, Allah’a nispet edildiğinde tesadüf zannedilen her şeyde bir hikmet olduğunu, onların yine belli bir ölçü ve kurala göre gerçekleştiğini kabul ederler. Bu yüzden tesadüf değ...[Devamını Oku]

İlmin Yok Olması Kıyamet Alametidir.

Enes bin Malik (ra)’ten:Resülullah Sallallahu Aleyhi Vesellem buyurdu ki:“İlmin ref’ olunması, cehlin kökleşmesi, şarabın içilmesi,zinanın çoğalması kıyamet alametlerindendir.”

Gün geçmiyor ki ceza kanunundaki tarif ve tasvirle “Hunharca ve canavarca hisle, tasarlayarak…” bir kadın cinayete kurban edilmesin. Bir kadın cinayeti, uhdesinde çoğu zaman hem evlat acısını hem de anne acısını taşıyabilmekte, öldürülen anne aynı zamanda bir başkasının da evladı, neticede evlatsız bırakılan anneler, annesiz bırakılan evlatlar tablosu ortaya çıkmakta.

Ölüm Bilinemez, Tadılır

Ölüm kimisi için lezzetli iken, kimisi için de lezzetsiz olabilecekbir tatma (zâika) hâlidir: De gustibus non disputandum est:Tatlar (zevkler) tartışılmazdır.

Bizim Yunus

Tapduk Emre ile Yunus Emre arasında yaşanan meşhur menkıbede geçen ‘Bizim Yunus’ ibaresi, asıl Yunus Emre’nin Bizim Yunus olarak nitelendirilip diğerlerinden ayrılmasını sağlayabilmektedir. Ondan yaklaşık yüz yıl sonra Bursa’da yaşadığı düşünülen bir Yunus daha vardır ki; Aşık Yunus olarak tanıdığımız bu şairin şiirleri günümüzde çoğunlukla Bizim Yunus’un şiiri olarak zannedilmektedir.

Efendimiz(sav) Mey ve, Sebze Yer miydi?

Abdullah İbn-i İkraş, babası Beni Mürre İbn-i Abid’den şun­ları aktarıyor: “Rasulüllah elim­den tutup beni Ümmü Seleme’nin evine götürdü. ‘Yiyecek bir şey var mı?’ diye sordu. Bize, içerisinde bolca yağlanmış ekmek ve -kuşbaşı- et tepsisi getirildi.

Hayat Okulu

Hayatın kendisi bir okul değil midir? Bilginin kalıcılığı ve değeri, yaşanılarak öğrenilmesi ve hayata katkı sunabilmesidir. Atalarımız ‘Bir musibet bin nasihatten evladır’ derken; yaşayarak elde edilen bilginin kalıcı ve etkili olduğuna da işaret etmiş olsalar gerektir.

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER ? 2

“Bu asırda bulunan Müslümanların Risale-i Nur’a ve Risale-i Nur’un hizmet tarzına çok ihtiyaçları var.” Yurtdışından Risale-i Nurları ta­nı­yan ve istifade edenlere Be­di­­üz­zaman Hazretleri ve Ri­sa­le-i Nurları sorduk. Aldığımız ce­vap­ları istifadeye medar olur dü­şüncesiyle sizlerle paylaşıyoruz:

Bir Hatıra

Hayrettin Karaman’ın Yeni ?afak gazetesinin 15.8.2019 tarihli köşe yazısında “Tantavî Nedvî’yi Anlatıyor” başlıklı yazısını okudum. Yazıda “Nedvî’nin eserlerini, hayat hikâyelerini okuyarak tanımak da önemli bir nasiptir.” diyordu yazar ve Tantavî’nin Nedvî hakkındaki şu ifadelerine yer veriyordu:

Bir “Değer”dir O’nun (cc) Teveccühü

Ey kalplerin dostu.Ey dostu olmayanların dostu.Ey en güzel dost.Ey kendisini arzulayanların dostu.Ey kendisini zikredenlerin can yoldaşı.Ey dostların can yoldaşı.

Şifrenizi mi unuttunuz?