154. sayı

Pergel

Hakkında iyi kötü en çok konuşulan konuların başında eğitim gelmiştir desek, yanlış olmaz zannederim. Günümüzde de yine en çok tartışılan, konuşulan mevzuların başında eğitim gelmektedir. Neden demeye bile gerek duymayız çoğu zaman. Memleketimizde son yüz yılda 76 bakanın değiştiği eğitimin neresinden, neyinden bahsedeceğiz konusu da ayrı bir meseledir.

Eğitim Sisteminin Temel Felsefesi Değişmelidir

Eğitim; insanlara bir şeyler öğreterek, onların fikir ve davranışlarını değiştirme faaliyetidir. Öğretilen şey, önce fikirleri sonra da davranışları değiştirmeye başlar. Fikir ve davranış değişikliği sağlandığı zaman, eğitim hedefine ulaşmış demektir.

Bâb-ı Seraskerî

Serasker Kapısı olarak da anılan bu makama, önce, eskiden ye­ni­çeri ağalarının ikametgâhı olan Ağa Kapısı, 1836’da da Eski Saray tahsis edilmiştir. Seras­kerlik ikametgâhı için ilk müstakil yapı Sultan Abdülaziz zamanında yaptırılmış olup bugün İstanbul Üniversitesi merkez binası olarak kullanılmaktadır.

Risale-i Nur Işığında Bir Müfredat Teklifi

“Big Bang-Büyük Patlama” teorisini günümüzdeki bakış açısıyla anlatan ders kitapları olacağı gibi, bu olayı Risale-i Nur’un önerdiği “imani” bakış açısıyla anlatan ders kitapları da olmalıdır. Dolayısıyla bu bakış açısıyla hazırlanmış yeni öğretim programlarına ihtiyaç vardır.

Osmanlı’da Eğitim Öğretim Kurumları

Osmanlı Devleti büyük bir medeniyeti devralmış ve sürdürmüştür. Kendinden önce kurulmuş olan İslam Devletleri’nin birikim ve tecrübeleri Osmanlı’nın bakiyesine kalmıştır. İhtiyaca ve zamanın şartlarına göre bu yapı zenginleştirilerek yenilenmiştir.

Çocuğunuzun Üstün Zekâlı Olmasını İster misiniz?

Üstün zekâlı çocukları, diğer çocuklardan ayıran en mühim özellik, onların akranlarından daha fazla kelime bilmeleridir. Hatta bazı uzmanlar bunu üstün zekâlı çocukları, diğer çocuklardan ayıran “tek fark” olarak kabul ederler. Bir araştırmacı şöyle der:

Yeni Nesillerde Merakı Nasıl Oluşturabiliriz?

Akla kapı açmak ve iradeyi elden almamaktan söz eder, Bediüzzaman Hazretleri. Bu ifadeye destek olarak “merak ilmin hocası” ve “ ihtiyaç terakkinin üstadıdır” der. Çok doğru ve yerinde bir söz… Merakınız yoksa bir şey öğrenemezsiniz. Öğrendiklerimize dikkat edelim: Hemen hepsi bir meraktan sonra elde edilen bilgi ve beceriler değil midir?

Üniversiteyi Kazanan Gençleri Neler Bekliyor?

Her ne kadar eğitim ve öğretim ailede başlıyorsa da, gençlerin ufuk ve vizyon belirledikleri zaman dilimi üniversite hayatı oluyor. Elbette lise döneminde kafalarda bazı şeyler şekillenmektedir, fakat gençlerimiz istediği üniversitelere isteğine göre değil de aldığı puana göre; ve tercih ettiği okul ve branşlara, sıralamaya göre girdiğinden dolayı vizyonunu, gelecek resmini bu dönemde, biraz da me...[Devamını Oku]

Ben Öğretmen Olarak Gönderildim

“Ben öğretmen olarak gönderildim” diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Vazi­fe­miz ağır, sorumluluğumuzun bilincinde olarak çalışmalı, bizler bugünden yarınları inşa edenleriz. Ümitsizlik hayatımızdan çıkmalı, herkesi istenen seviyede eğitemeyebiliriz, fakat verimli eğitimi alanlar bir toplumu kurtaracaktır.

Preveze Deniz Savaşı ve İslam Harfleri

Bir milletin inkişâfı, ilerlemesi ve dünya devletleri arasında mümtaz bir yer edinebilmesi, eğitim sisteminin kalitesinden geçer. Ancak eğitim sistemi tek başına devlet idarecilerinin düzeltebileceği bir vakıa değildir. Birçok bileşeni olan bütüncül bir çözüm gerekir. Bu bileşenlerden birisi de yazı meselesidir.

Eğitim Sevgiden İbarettir

Mutlu çocuklar, anne baba tarafından sevgi ile doyurulan çocuklardır. Çocukluğunda anne sevgisini yeterince alamamış çocukların ileri yaşlarında “sevgi açlığı” çektiklerini söylersem şaşırmayın. Objektif gözlemler bunu gösteriyor. Anne sevgisi ile yeterince beslenmeyen çocukların, yetişkin yaşlarında hangi sevgilerin peşinde koşacakları son derece ürkütücüdür.

İlim Ahlâkı

İlim; bilmek manasında olup, Mücadele Suresi 11’de “Allah içinizden iman edenleri yüceltir, bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise, kat kat derecelerle yükseltir” ayeti ve “Allah u Teâlâ kime iyilik dilerse, onu, din âlimi yapar ve dinine zarar verecek şeyleri ona bildirir, doğruyu gösterir” hadis-i şerifiyle ve daha nice ayet ve hadislerle kıymeti bildirilmiş ve insanoğlu ilme teşvik ed...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?