152. sayı

Dosdoğru Ol!

Bir gün Sahabeden bir zat Peygamberimize (sav) gelerek: “Ya Rasulallah! Bana Müslümanlığı öyle tarif et ki, onu artık bir başkasına sorma ihtiyacını duymayayım” diye sual etmişti. Peygamberimiz de ona: “Allah’a inandım de, sonra da dosdoğru ol” buyurmuşlardı. Sahabeye söylediği sözün geçtiği sure hakkında da Efendimiz (sav), “Beni Hûd Suresi ihtiyarlattı…” demiştir.1

Temsiliyet Davamız

“Bize bir insan mektebi lazım. Bir mektep ki, bizi kendi ruhumuza kavuştursun; her hareketimizin ahlaki değeri olduğunu tanıtsın; hayâya hayran gönüller, insanlığı seven temiz yürekler yetiştirsin; her ferdimizi milletimizin tarihi içinde aratsın; vicdanlarımıza her an Allah’ın huzurunda yaşamayı öğretsin…Nurettin TOPÇU

Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve Çocuklarımızı Bize Göz Aydınlığı Kıl!

İnsan, yaratılış itibariyle tertemiz bir fıtrat üzere en güzel bir biçimde yaratılmış ve varlıkların en şereflisi kılınmıştır. İnsan neslinin devamı, erkek ile kadının evliliği ve aile hayatının kurulmasına bağlıdır.Aile hayatı ise insanın, özellikle Müslümanın sığınağı, bir nevi cenneti ve küçük bir dünyasıdır.

Allah İçin Doğru Sözlü Ol!

Hadis-i ?erifte buyuruluyor: “Hiç şüphe yok ki, doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık (doğru sözlü) diye yazılır. Yalancılık kötüye götürür. Kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında kezzab (çok yalancı) diye yazılır.”1

Nazar Et!

“Allah’ın rahmet eserlerine bir bak! Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltiyor. Ölüleri de kesinlikle diriltecek O’dur. O, her şeye güç yetirendir.” Her mevsim tefekkür için elverişli olmakla birlikte, belki yaz mevsimi tefekküre en uygun olanıdır. Tabiattaki kıpırdanma ve canlanma, insana da ölümden sonraki dirilişi hatırlatır, hatırlatmalıdır.

Aleminde Divit ve Hokka Olan Cami

Kanunî Sultan Süleyman döneminin baş defterdarlarından olan Nazlı Mahmud Çelebi, İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mahmud Çelebi, devrinin medreselerinde çok iyi bir eğitim gördü. Meşhur hattat ?eyh Hamdullah Efendi’den sülüs ve nesih hatlarında eğitimini tamamlayarak icazet aldı.

Sadece Kur   ’ân Yeter Sünnete Gerek Yoktur Diyenler Ne Kadar Samimi?

İngilizler Hindistan’ı işgal et­tik­­ten sonra, kendilerine destek ola­cak bazı şahısları bula­rak on­ları kullanmışlardır. Onların en meşhuru Ahmed Ağa Han’dır. Bu zata, yaptığı çalışmalardan dolayı İngiltere Kra­li­çesi “Sir” unvanı vermiştir. Ayrıca o dönemde kendile­rine “Kur’âniyyun” diyen ve Kur’an’dan başka dini hiçbir delil kabul etmeyen, sünneti inkâr eden bir gurup da çıkmıştı.

Sri Lanka Müslümanlarına Duanızda Yer Ayırırmısınız

Serendib ve Seylan gibi çeşitli isimler ile anılan Sri Lanka ülkesi, resmi adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, Güney Asya’da, Hindistan’ın 31 kilometre güneyinde ve Hint Okyanusu’nda bulunan bir ada ülkesidir. Bazı rivayetlere göre Hz. Âdem’in dünya üzerinde ilk ayak bastığı yer burasıdır.

Uygulamalı Risale-i Nur Mütalâa Teknikleri

Sekizinci Söz (4) Sonra niyaza başladı. Tâ tılsımın anahtarı ona ilham oldu. Bağırdı ki: “Ey bu yerlerin hâkimi! Senin bahtına düştüm. Sana dehâlet edi­yo­­rum. Ve sana hizmetkâ­rım. Ve senin rızanı istiyorum. Ve seni arıyorum.” Ve bu niyazdan sonra birden ku­­­yunun duvarı yarılıp, şa­­­­hane, nezih ve güzel bir bah­çeye bir kapı açıldı. Bel­ki ejderha ağzı o kapıya in­kı­lâp etti. Ve aslan ve ej...[Devamını Oku]

Risâle-i Nûr, Her Ateşi ve Her Yangını Söndürür

İnsanlardaki israf ateşini İktisad Risalesinin nuru ile;ve ateşler ve alevler içinde kıvranan zavallı hastaların hastalık ateşini,Hastalık Risalesinin nurlarından akan,yirmi beş devalı çeşmesinden fışkıran ab-ı hayat ve şifa suyu ile;kalbi ve kafayı ve bütün aza ve asabı saran ve sarsan vehim ve hayâl, vesvese ve tasa,

Peygamber Efendimizden (sav) Dualar 1

Resûlüllah (sav) Allah’a (cc) şöyle dua ederdi: “Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden, katına yükselmeyen (kabul olunmayan) amelden, huzur bulmayan kalpten ve kulak verilmeyen duadan sana sığınırım.” (Taberani) Resûlüllah (sav) Allah’a (cc) şöyle dua ederdi“Allah’ım! Darlıktan ve üzüntüden sana sığınırım. Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım. Korkaklıktan ve cimrilikten sa­na sığınırım. Borcun sı...[Devamını Oku]

Risale-i Nurlar Nasıl Okunmalı?

Son zamanlarda “Risalelerin dili çok ağır, anlaşılmıyor” şeklindeki itirazlara çokça muhatap olduğumuzdan bu meseleye dair bir yazı kaleme almaya niyet etmiştim. Onu da bu sayıda yazmak nasip oldu. Risale-i Nurda bu mevzu ile alakalı pek çok yer var. İstedim ki Risale-i Nurdan ve Üstadımızın ilk muhatapları olan saff-ı evvel kahramanların ifadeleriyle bu konuyu ele alalım.

Şifrenizi mi unuttunuz?