150.sayı

Son Kavşak Hep Köprüden Önce Değildir

Bediüzzaman Hazretleri 1900’ün başlarında, Muhakemat isimli eserinin baş tarafında, karşılaşılan problemin kaynağına şu ifadelerle dikkat çekiyordu:

?ehreminliğinin ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra surların tamirini İstanbul subaşısı olarak tayin ettiği Süleyman Bey vasıtasıyla yaptırması fetihten önce şehremininin görevinin subaşılar tarafından yerine getirildiğine işaret eder.

Kutlu Fetih Aziz İstanbul

İstanbul… Kutlu Nebi’nin (sav)müjdelediği kutlu bir şehir…Üçlerin, yedilerin, kırkların, erenlerin,hakka ermişlerin diyarı…Ediplerin, şairlerin, sultanların rüyası…Mihmandar-ı Nebi’nin istirahatgahı…Kimine göre taşı toprağı altın.Ama o, kimilerine kırgın,kimilerine kızgın.

Kentsel dönüşüme ayırdığımız paranın, enerjinin, mesaininyüzde birini “kendisel dönüşüme” ayırsak,şehirlerimiz de medeniyetimiz de kurtulacak, ihya olacak.Zira o şikayet ettiğimiz kentler, her biri bizler olan“kendiler”in tezahürleri. Söylesenize a dostlar!Kendileri düzelirse, kentleri düzelmez mi hiç bendelerin?

Hoşgeldin Ramazan Onbir Ayın Sultanı

Onunla (a.s.m) “Değer”leşen Vakit: Ramazan-ı ?erif On bir aydır gideli biz de çekerdik hicranMerhaba etdi bizimle yine şehr-i Ramazan. Hacerülesved’in önünde görü­yoruz Hz. Ömer’i (Ra). “Resu­llul­lah’ı seni öperken görmeseydim seni öpmezdim.” sözünü işitiyoruz lisanından. Beytullahın yanı başındaki bu mübarek taşın kıymetinin hangi tartıyla belirlendiğine şahit oluyoruz: Allah Rasülüy...[Devamını Oku]

Kalbin Huzuru Zikir

Zikir lügatte, namı anılmak, fazl, şeref ve şan, anmak, yâd etmek, methetmek gibi manalarda kullanılmaktadır. Zikir üç şekilde olur. İnsan; dili ile O’nun (cc) güzel isimlerini anarak, Kur’an-ı Kerim okuyarak, Hak Teâlâ’ya dua ve hamd ederek Rabbini zikreder. Kalbiyle, kâinatın sırlarını tefekkür ederek, O Zat-ı Zülcelale boyun eğerek zikreder. Bedeniyle, kendisine verilen duyu ve duygularını veri...[Devamını Oku]

İnsanlık tarihinde benzeri hiç görülmemiştir ki,bir topluluk bir kitaba MüslümanlarınKur’an-ı Kerim’e gösterdiği ihtimam ve hassasiyettendaha fazlasını göstermiş olsun.O kitap ki, şüphesiz Allah’ın kelamıdır ve mucizevidir.Kur’an’ın mucizevi yönleri pek çok olmakla beraber,bu yazımızda onun hıfzı, belagati vesair kelamlara olan üstünlüğü üzerindenbir tahlil yapmaya çalışacağız.

HELLO BROTHER

Yeni Zellanda’da Camiye saldırı düzenlemek için gelenkatilin ilk karşılaştığı muhterem kişidir Davud Nabi;………….ve onun katili karşılarken ilk ifadeleri olduğu kadar,dünyadan ayrılırken yalnızca katile ve katiline değil,katilinin (me)deniyyetine, tüm dünyaya,tüm insanlığa son sözüdür,“Hello Brother”Onun iki kelimeye sığdırdığı,yüzyıllara sığmayan bir serüvenin öyküsüdür,“Hello Brother”

Karanlığın Ardındaki Aydınlık

Hayrı ve şerri yaratan ve yarattığı her şeyi güzel kılan, her şeye karşı iyi ve güzel muamelede bulunmayı emir buyuran, her zorluğun yanına bir kolaylık, her karanlığın ardına bir aydınlık koyan Rabbimize hamdolsun! (ا?لْخ?يْرُ ٖفيما? اخْتا?ر?هُ الّ?لهُ)

Ayasofya Camii’nin Minareleri

Afrasyab’ın balkonunda baykuş nöbet borusu çalıyor,Kayzerin kasrında örümcek perdedarlık yapıyor. İstanbul’un fethinin sembolü ve şehrin bir nevi ulu camii olan Ayasofya’nın inşasına 532 senesinde başlanmıştır. Doğu Roma İmparatoru Justinianos, Ayasofya için imparatorluğun her yerinden malzeme getirtmişti.

Gençlerin Rol Model ve İdeal Problemi

Gencin kimlik arayışı, gençlik döneminin önemli bir sürecinioluşturmaktadır. Bununla birlikte bu dönemin önemli bir sürecini ise,gencin ideal arayışı oluşturmaktadır. Nedir ideal?

Sudan İçin Dua Vakti

Sudanlı bir hocam bana şunu demişti:Türkiye nasıl İslamiyet’in Avrupa’ya veAsya’ya açılan bir kapısı ve o vazifeyi ifa ediyorsa,Sudan da İslamiyet’in Afrika’ya açılan bir kapısı veo vazifeyi ifa etmeye çalışıyor.

Şifrenizi mi unuttunuz?