149. sayı

O Ezanlar ki… Kadın Haklarının da Teminatıdır

Efendimizin (sav), “Erihna yâ Bilâl! (Bizi ferahlat ey Bilâl)” diyerek;sonraki her çağda dünyayı ferahlatsın diye okuttuğu, kız çocuklarının ve dahi kadın ve erkeğin haklarını her gün 5 defa yüzyıllardır hatırlatan, hatırlatacak olan, hatırlatması gereken Ezan’a, 1400 yıl öncesinin kadın ve çocuklarını ferahlatan Ezan’a,

İslam Yazılarını Niçin Okuyamıyoruz?

Evet, bizler bir parça frengi okuduk. O yüzden İslam yazılarınıyani İslami yaşantıyı, İslami ahlakı, ibadetleri anlamakta, kabul etmekte,yaşamakta güçlük çekiyoruz. Nasıl ki Osmanlı Devletinin yıkılmasıylabirlikte redd-i miras yapıp, kadim medeniyetimizden İslami yazıyı,harfleri çıkardığımız gibi, bi­ze İslam’ı hatırlatan her şeyi deyavaş yavaş hayatımızdan çı­kar­dık. Çünkü hâkim olan gö­rüş,“Avr...[Devamını Oku]

Kur’an İlmin Anahtarıdır

Bilim ve din bazı çevrelerce birbirine zıt görünmekte ve gösterilmeye çalışılmaktadır. Bilim ve din arasındaki bu çatışma varsayımı referans kaynaklarının farklılığına göre değişkenlik gösterir. Her iki sistem de hayatı anlamlandırma çabası üzerine bina edilmiştir.

Toplumun Ortak Değeri: Kamu Malları

“Kimi bir işte görevlendirip (yaptığı işin karşılığı olarak)bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışındaalacağı her şey (kamuya) hainliktir.”(Ebû Dâvûd, İmâre, 9-10)

Risale-i Nuru Mütalâa Usulleri

Risale-i Nur’u bir sene anlayarak ve kabul ederek okuyanların,bu zamanın mühim ve hakikatli birer âlimi olabileceğini ilân ederBediüzzaman Hazretleri.1 Bu büyük müjdede en çok dikkat çekenvurgunun, Risale-i Nur’un ‘anlayarak’ ve ‘kabul ederek’okunmasına olduğunu görüyoruz.

İslam’ın Köprüsü Zekât

Zekât lügatte” taharet, bereket, çoğalma, artma” anlamlarındadır.Istılahta ise, “nisab miktarına ulaşmış bir malın muayyen bir miktarını,muayyen bir zaman sonra hak sahibi bir kısım MüslümanlaraAllah rızası için tamamen temlik etmektir”.

Ayet ve Hadislerle Güzel Ahlak

“Müminlerin iman açısından en mükemmel olanı,ahlâkı en iyi olanıdır.” (Buhârî, Edeb, 39) buyurulmuştur.Bu duruma göre ahlâkî açıdan mükemmel bir anlayış vedavranışa sahip olmayan kişi iman açısından dakemâle ermiş olamaz.

Eskimeyen Ağabeyler!

Hizmet-i Kur’aniye’nin sadık ve sebatkâr, sarsmaz ve sarsılmaz,felaket ve helaket asrının fedakâr, cefakâr insanları!Öz vatanında garip ve mahzun olan; memleket mahkemelerindebir cani gibi muhakeme edilen ve memleket hapishanelerinde,hücrelerinde çeşitli ezaya, cefaya, tazyikata maruz bırakılan;girdiği hapishaneleri birer medrese-i Yusufiyeye çevirip birçok katil,

Bir Öğretmen Prototipi

En önemlisi de öğrencilerinin bilişsel yönleri kadaronların ruh ve mana köklerine de hitap edebilen,Akif’in deyimiyle “imanlı, edepli, liyakatli ve vicdanlıbir muallim olmayı şiar edinen” maneviyat doktoru bir eğitimci,

“Allah katında sizin en üstün olanınız, en takvalı olanınızdır.” Durdu, sessizliğe büründü.Bir anda gözlerini gözlerine dikti.“Ama” dedi, derinden gelen bir ses tonuyla.“Benim, diğer insanlardan farklı olarak kazandıklarım ve gücüm, benim onlara üstünlüğüm değil midir?”Devam etti:

Ebedi Gençlik Piyangosu

Gençlik çağı insanın hayatındaki en önemli dönemdir diyebiliriz.Zira dünyanın ve ahiretin ekseriyetle kazanılıp kaybedildiği bir zamandır gençlik. Tecrübesizliğin, hırçınlığın, coşkunun, fırsatları değerlendirmenin, enerjinin, hareketliliğin, karakter oluşumunun, ahlakın yerleşmesinin,kendine has kimlik kazanmanın zirvesi ve hayatta bir defa yaşanılacakkıymetli şeylerin en başında gelir gençlik de...[Devamını Oku]

Göbekli Tepe ve Yaratılış

Alman arkeolog Klaus Schmidt’in (1953-2014) Göbekli Tepe’deyaptığı kazılar günümüzden 12000 yıl öncesine ait önemli bilgilerortaya koydu. Malta’daki Ggantija Tapınakları (MÖ 3.500) en eskitapınaklar kabul ediliyordu. Göbekli Tepe Ggantija Tapınağınınbu saltanatını yıktı. Materyalist felsefenin “yerleşik yaşam ve din”metaforunu ters yüz etti. “insanlar yerleşik ve üretici yaşama geçtikten sonra din...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?