148. sayı

Biz Ne Yapmaya Çalışıyoruz?

Fener Rum Patriği Gregoryus, Rus Çarı Alek­sandra’ya özetle şu satırları yazmıştı:“Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak im­kân­­sızdır. Türkler, Müslüman oldukları için çok sa­bırlı ve mukavemetli insanlardır. İzzet-i iman sa­hibidirler. Bu hasletleri, dinlerine bağ­­lı­lıkları ve kadere rıza göstermeleri yanında ku­­mandanlarına, büyüklerine olan itaat duy­­gu­larından gelmektedir.

Alman İmparatorunun İstanbul Ziyaretleri

15 Haziran 1888’de tahta çıkan Alman İmparatoru II. Wilhelm, ilk olarak 21 Ekim 1889’da İstanbul’u ziyaret etmiştir. Bu ziyaretinde Sultan II. Abdülhamid tarafından törenle karşılanmıştır. II. Wilhelm’e eşi Augusta Victoria, kardeşi Prens Henri ve Dışişleri Bakanı Kont Herbertvon Bismarck eşlik etmişti.

Üç aylar, Allah’ın kullarına sunduğu bir fırsattır…

Allah Teâlâ bu aylarda af ve mağfiretini, nimetlerinisağanak sağanak yağdırıyor. Recep, ?aban, Ramazan aylarının bütün gün ve geceleri sürpriz feyiz ve bereketlerle dopdoludur.Üstelik bu aylar içinde bulunan Regaip, Miraç, Beraat veKadir geceleri, hiçbir maddi ve dünyevi ölçü iledeğerlendirilemeyecek kadar ilahi ikramlarla donatılmıştır.

İman ve Hased Bir Araya Gelmez

Peygamberimiz (sav) şöyle buyurmuştur:“Acı sabır otunun balı ifsat etmesi, bozması gibi,hased de imanı ifsat eder, bozar.” (Deylemi)“Bir kulun kalbinde iman ve hased bir araya gelmez.” (Beyhaki, Nesei) “Fakirlik nerdeyse küfür olacaktı.Hased de neredeyse kadere galebe edecekti.”(İbn Ebi ?eybe, Beyhaki)

Özgürlük Bir Olana İntisap ile Başlar

İran yapımı, uzun metrajlı As­hab-ı Kehf filmini izleyenler İmparatorun huzurunda, Maxi­milian’ın ağır ve emin adımlarla ilerleyerek İmparatorun yüzüne karşı, evrensel hakikati cesaretle ve gür bir sada ile dile getirdiği, özgürlüğünü ilan ettiği tüyleri diken diken eden, insanı heyecanlandıran, ruhunu kanatlandıran o sahneyi “Hakiki imanı elde eden âdem kainata meydan okuyabilir. (Bediüzzaman)” t...[Devamını Oku]

Bir Hilal Uğruna Batan Güneşler

Çanakkale Savaşı’nda dönemin nüfusuna göre önemli sayıdagenç nüfus şehit edilmiştir. Bu gençlerin içerisinde ülkenin geleceğinde etkin rol oynayabilecek münevverler de vardı. Nitekim bir İngiliz General, “Çanakkale’nin İngilizler açısından en büyük kazancı, Türk milletininokumuş aydın kesiminin şehit edilmesi, gençliğinin vegeleceğinin elinden alınmasıdır” demiştir.

Her Formül Eksik Biraz

Evet bugün elimizde bulunan bütün formüller hem doğrudurhem de fazlasıyla eksiktir. Çünkü o formüllerde, kâinattaki kanunları vefiilleri gerçekleştiren bir Gizli/Mutlak Özne görmezden gelinmiştir.Bu ise maalesef ki, modern hümanistik özneninilahlaştırılıp mutlaklaştırılması adına yapılmıştır.

Bir Resim,Ressamsız Olamaz!

Düşünün ki, bir resim var. İçinde kelebekler uçuşan yağlı boya bir resim! Bu yağlıboya tabloyu elbette bir ressam yapmıştır. Bu güzel tablo, mahir bir ressamın duygu ve kabiliyetlerinin sonucu olarak meydana çıkmıştır. Yoksa tesadüfen boyaların serpilerek, sağa sola sıçrayarak o birbirinden güzel olan, farklı kelebek figürleri oluşmaz, oluşamaz.

Ölümdeki Yaratılış!

(Bütün) mülk (ve hâkimiyet) elinde (tasarrufunda) olan (Allah) ne yücedir! Ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.O ki, hanginiz amelce daha güzeldir diye sizi imtihan etmek için ölümü ve hayâtı yarattı. Ve O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Gafûr (çok mağfiret eden)dir. (Mülk, 1, 2)

Allah Sabredenlerle Beraberdir

“Kim sabrederse, Allah ona dayanma gücü verir.Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.”Hadis-i ?erif (Müslim, Zekât, 124) Bediüzzaman Hazretleri, Mek­tû­bât isimli risâlesinde “Mu­hak­kak ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (2/153)” ayetini tef­­sir ederken üç çeşit sabırdan bah­­setmektedir. Bunları; gü­nah­­­lara karşı sabır, musibetlere kar­­şı sabır ve ibadetler üze...[Devamını Oku]

Risale-i Nurlar Dünyayı Tenvir Edecek

Üstadın Barla’da tarassut ve baskılar altında birkaç talebesiyle telif ettiği eserler şimdi bütün dünyaya intişar ediyor. Zira Üstad Bediüzzaman Çam Dağında ?amlı Hafız Tevfik Abiye şöyle diyordu: “Biz vazifemizi yaparız, Allah’ın vazifesine karışmayız.” Allah’a şükür artık çeşitli dillerde Risale-i Nurlar ve çeşitli ülkelerden Risale-i Nur talebelerini görüyoruz.

Allah’ın Rızası, Anne Babanın Rızasındadır

“Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa erişirsesakın onlara “öf” bile deme! Onları azarlama! Ve onlara güzel söz söyle!Hem onlara merhametinden tevazu kanadını indir. Ve deki:Rabbim (onlar) beni küçükken nasıl (merhamet edip) yetiştirdilerse,Sen de onlara (öyle) merhamet eyle! Rabbiniz içinizde olanıen iyi bilendir. Eğer salih kimseler olursanız hiç şüphesiz kiO çokça tövbe e...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?