147. sayı

Bir Dergidir Hayat!

Zaman hızla akıp giderken satırlara dizilen kelimeler bizden ve hayattan haber vere geldi bu zamana kadar. Nice güzel hakikatler yazarlarımızın gönüllerinde demlenmiş olarak dergi sayfalarında hayat buldular, ışık tuttular…

Ortaköy (Büyük Mecidiye) Camii

Ortaköy Camii olarak anı­­lan Büyük Mecidi­ye Camiinin bulunduğu yer­­de Vezir İbrahim Pa­şa’nın damadı Mahmud Ağa’nın yaptırdığı bir mes­cid vardı. Bu mescidin yerine Sultan Abdülmecid, 1854 senesinde günümüze kadar gelen Ortaköy Camiini inşa ettirmiştir.

Mahzun Ayasofya

?ubat ayının bütün soğukluğunu iliklerimizde hissettiğimizşu günlerde hatırladıkça içimizi titreten, tarihî amabir o kadar da güncel bir olayın yıldönümünü hatırlıyoruz:1 ?ubat 1935 Ayasofya’nın müzeye çevrilmesi. Hani derler ya:“Konuşsam faydası yok, sussam gönül razı değil.”Hissettiğim tam olarak da buydubu satırları yazarken.

Aile Hayatı İçin Mevlana’dan 7 Öğüt

Hepimizin bildiği, tablo halinde duvarlarımızı süsleyen Mevlana’nın 7 öğüdünü, hayatın her alanına uygulamak mümkün. Özellikle evlilik hayatında bu öğütler uygulansa güzel sonuçlar alınacağını düşünüyorum. Bu güzel hakikatleri bir formül şeklinde yuvamızın huzuru ve mutluğu için kullanabiliriz.

İnfak Et Kardeşim

Kur’an-ı Kerim’de birçok ayet-i kerimede infak, sadaka, tasadduk kelimelerin sıklıkla zikredildiğini görmekteyiz. İnfak, nafaka kelimesinden müştak olup, Allah yolunda muhtaçlara ayni ve nakdi yardım için malın elden çıkarılması harç ve sarfı demektir. Sadaka, Allah rızasından başka hiçbir karşılık beklemeden sırf iyilik niyetiyle yapılan hayır çeşitlerinin dinimizdeki ortak adıdır. Sadaka kelimes...[Devamını Oku]

Kâinat kitabı denilen bu âlemde her bir şey, bütün eşyayı kendi yaratıcısına verir. Ve dünyada var olan her bir eser, diğer tüm varlıkların Allah’ın eseri olduğunu gösterir ve işaret eder. Keza yoktan var etmeye ve yaratılışa dair her bir fiil, yaratılış hakikatine dair bütün fiillerin kendi failinin fiilleri olduğunu ispat eder.

Hav  f ve Reca

Rabbimize karşı kulluğumuzu ifa ederken şu iki duygu çok önemlidir. Bunlar -Kur’an-ı Kerimin ifadesiyle-havf ve recadır. Havf: Allah’ın azameti karşısındaürperme, korkma; reca ise rızasına, rahmet vemağfiretine mazhar olmayı ümit etmektir.

Gelecek Karşısında Biz

Öngörülemeyen ve bilinemeyen geleceği layıkıylaistikbal etmenin (karşılamanın) yegâne yolu, geçmiş, şimdi vegeleceği sonsuz ilmiyle bilenin yol göstericiliğinemüracaat etmek olsa gerektir. Ve yine bilinemeyen karşısındaher şeyi bilen o Evvel ve Ahir’e sığınmaktan başka daçaremiz kalmamaktadır.

İnsanlara Güzel Söz Söyleyin

“Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki,sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz.Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız.Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi?Aranızda selamı yayınız.”2

Peygamber Sözünün “Değer”ini Bil(ebil)mek

“?unu iyi biliniz ki, bana Kur’ân-ı Kerim ile birlikte onun bir benzeri de verilmiştir. Dikkatli olun koltuğuna kurulan tok bir adamın size: ‘Sadece şu Kur’ân lazımdır, onda bulduğunuz helali helal, haramı da haram kabul ediniz yeter.’ diyeceği günler yakındır…”

İkinci Reşhanın Tahlili-2

Peygamberimiz (sav) yerinden doğruldu vemübarek elini parlayan Ay’a doğru kaldırdığındaAy ikiye ayrıldı. Ardından yanındaki sahabelere dönerek,“?ahit olun, şahit olun.” dedi.

Yıllar Öncesinden Vefatını Haber Veren Allâme: Bediüzzaman (ra)

Daha önceki yazılarımızda Üstad Hazretlerinin istikbale dair verdiği haberlerden örnekler vermiştik. Bu sayımızda Bediüzzaman Hazretlerinin 1921 yılında ramazan-ı şerifte kaleme aldığı “Lemaat” isimli risalesindeki vefatına ve mezarının yıkılacağına dair ihbarından bahsedeceğiz.

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?