145. sayı

Ne Konuştuğunun Farkında mısın?

Hep konuşageldiğimiz bir mevzu var, “keli­me­ler değişirse hayat tamamıyla değişir” diye… Bu ay kapağa taşıdığımız yazı, bu manada beş kelimeyi inceliyor ve bize bir farkındalık veriyor.Farkındalık denildiğinde ilk aklıma gelen hep Nisa Suresi 136. ayetteki şu beyandır: “Ey iman edenler, iman edin!…” bunun üzerine uzun uzun farklı cihetlerden söylenecek sözler elbette var.

Kırkçeşme Su Tesislerinin Çeşmeleri

Kırkçeşme’den beslenen çeş­­­me sayısı, Mimar Sinan za­­­ma­­nında 300’e yakındı. Za­manla bu sayı 580’e ka­­­dar çıkmıştır. Bozdoğan Ke­­me­­rinin Haliç tara­fında ve Ga­zanfer Ağa Med­re­se­si­nin karşısında inşa edil­miş ve oradaki su haznesinin az ötesinde bulunan kita­be­siz Kırkçeşme adı ve­ri­len çeşme binası, Atatürk Bul­varı açılırken yeniden da­ha geride yapılmak üze­re taşları numaralan...[Devamını Oku]

08 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen?ehircilik ?urasında kürsüye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan;“Günümüz şehirleri insana huzur vermiyor. Beton, beton, beton…Orada ruh yok, huzur yok.” ifadeleriyle şehirleşme ve toplum anlayışınıngeldiği noktayı bir kere daha en yetkili ağızdan dile getirmiş oldu.Günümüz şehirlerine yapılan bu vurgu, günümüzde artık olma...[Devamını Oku]

Kadim Kelimelerimizden Kadim Medeniyetimize

Modernite, sadece bizim değil, bütün dünya toplumlarının üzerinden bir silindir gibi geçti. Ancak elbette İslam âleminin modernizm karşısında ödediği bedel her toplumdan biraz daha fazla oldu. Modernizmin, metafizik “O” yerine hümanistik ben’i ikame edişi, insâni özneyi adeta var oluşun yegâne fâili olarak kurgulayışı gibi özellikleri, bir tevhid, tevâzu ve diğergamlık âbidesi olan Müslüman’ın kal...[Devamını Oku]

?eair-i İslamiye, İslamiyet’in alametleri demektir. Görüldüğünde İslamiyet’i hatırlatan her şey, her ibadet şeairdendir. Bunların mühim bir kısmı farz ve bir kısmı da nafile sünnetlerdendir. Evet, şeair-i İslamiye bütün Müs­lümanların ortak malıdır. Yal­nız Araplara mahsus değildir. Çünkü milliyeti ve lisanı ne olursa olsun bütün Müslü­man­lar İslamî alametleri tanır ve bilir.

Kavuşmanın Habercisine Rahmet Duası

Cenab-ı Hak merhametinden ve kereminden şu yeryüzünü maddi ve manevi yaraların tedavi edildiği bir hastahane suretinde yaratmıştır. Zira nihayet derecede aciz ve fakir olan insan her an bir belaya ve bir musibete giriftar olmakla muzdardır. Dertlerle boğuşmaktan nefessiz kalan, ihtiyaçları tarafından çepeçevre kuşatılan insan, her an manevi bir tedaviye ve devaya muhtaçtır. Ehl-i dert olan insan, ...[Devamını Oku]

İdeal Gençlikten Konformist Gençliğe…

Her ne kadar “genç” tabiri kategorik olarak tarih boyunca kullanılagelmiş olsa da sosyal bir kategori olarak gençlik, modern zamanlarda ortaya çıkmış bir kavramdır. Moderniteye özgü olan bu kavram, ancak 19. yüzyıl ortalarında dönemin gazete ve dergilerinde “genç kadınlar ve/veya genç adamların problemleri” gibi biçimlerde kendisine yer bulmaya başlamıştır. Gençliğe yönelik kurum ve kuruluşlar da ...[Devamını Oku]

Gizli Kalmış Bir Hikâyenin Tarihine Yolculuk

Sekizinci Söz’ünTarihçesi Küçük Sözler, Bediüzzaman Haz­retlerinin Isparta’nın Barla ka­sa­basında dörtte üçünü neşrettiği Risale-i Nur Külliyatının önemli bir parçasıdır.Birinci ve Dokuzuncu sözler dâhil olmak üzere Sözler Mecmuasının ilk dokuz sözü müstakil olarak Küçük Sözlerde neşredilmiştir.İşte biz bu yazımızda Küçük Sözlerde yer alan dokuz sözden birinin, Sekizinci Sözün tarihe bakan yönünd...[Devamını Oku]

En Büyük İhsan

İhsan; kelime manası itibariyle, bağışlama, lütuf, inayet gibi manaları ifade eder. Rabbimizin maddi ve manevi her türlü nimeti ihsandır. Bu maddi nimetlerden bir kısmını şöyle sıralayabiliriz. Yoktan var edilmek, insan olarak yaratılmış olmak, iştahlı bir mide ve midenin ihtiyaçlarına hitab edecek sayamayacağımız kadar çeşitli nimetler, göz ve onun görüp zevk alabileceği man­zara ve mekânlar, kul...[Devamını Oku]

Merhamet ve şefkat Allah Teâlâ’nın Rahman ve Rahim isminin bu dünyadaki en güzel tecellilerindendir. Merhamet sözlükte, bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı zor durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma duygusu olarak tanımlanır. Aynı zamanda mahkukata hayrın ulaştırmasını istemektir. Allah’ın bize ihsan ettiği nimetlerden, mahrum bulunanlara ikram ederek onların eksiğini, noksanını telaf...[Devamını Oku]

Yaratılış Gayesi / İnsan-ı Kâmil Çizgisi

“İman insanı ‘insan’ eder.” Yara­tılışın en büyük gayesi olan “insan-ı kâmil” olmak da insanlığın zirvesidir. Eğer insan olmayı beceremezse kişi, düşeceği çukur gayet derindir; hayvanlardan daha da aşağıda bir yerlerde…

Sultan II. Abdülhamid’in

Endonezya ve MalezyaÜzerindeki Tesiri Batavya’ya Başkonsolosluk AçılmasıOsmanlı Devleti’nin en geniş sınırlarına ulaştığı 16. ve 17. yüz­yıllarda, yüz ölçümü yir­mi mil­yon km2’yi geçmişti. Bu res­mî yüz ölçümünün yanı sı­ra bir de, Hilafetin getirdiği manevî nü­fuz alanı vardı. Ma­ne­vî nüfuz alanı ise Müslümanların ya­­şa­­dığı her yere kadar uza­nı­yor­du. Özellikle Güneydoğu As­­ya Müslümanlar...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?