144. sayı

Risale-i Nur’un Millî Kültürümüzün Muhafazasındaki Rolü

Risale-i Nur’un, Kur’an harflerini muhafaza etmesini, sadece Kur’an elifbasındaki harflerin öğrenilmesi ve muhafazası şeklinde anlamak, son derece eks...[Devamını Oku]

Anne! Niçin Benim İmanımı Kurtarmadın?

Kadınların en belirgin özelliği şefkattir. Bu nedenle kadınlara, hanımlara “şefkat kahramanları” sıfatı herkesten daha fazla yakışır. Hele annelerimiz...[Devamını Oku]

Kortizon Kullanan Hastalara Beslenme Önerileri

Kortizon Nedir?Kortizon, karbonhidratın metabolizmasında görev yapan bir steroid hormonu olup neredeyse tüm hastalıkların tedavisinde faydalanılan, fa...[Devamını Oku]

Alem

Alemin ortaya çıkması tarih öncesi devirlere rastlar. Bunlar daha çok savaşlar ve kalabalıkta icra edilen dinî törenler sırasında, kişilerin kendi lid...[Devamını Oku]

اَلْحَقُّ يَعْلُو bizzât hem âkıbet muraddır (2)

Birincisi: Cenab-ı Hakk’ın irade sıfatından, Vasf-ı irâdeden gelen yoku var eden ve varı yok eden meşîetle takdirdir. Ona da şer‘-i tekvînî, sünnetull...[Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretleri’nden İstikbale Dair Müthiş Tespitler

Asra damga vurmuş bir İslam kahramanının istikbale dair tespitlerini konu edeceğiz bu yazımızda. Bediüzzaman Hazretleri, hicri 1300’de -Bu tarihe iler...[Devamını Oku]

Osmanlı Devletinin Silah Üretim Merkezi: Zeytinburnu Çelik Fabrikası

19. Yüzyılın gelişen sanayisi ve bunun göstergesi olarak açılan ve işleyen fabrikalar, Avrupa’nın bir sembolü olmuştur. Bunun yanında, tarihî belgeler...[Devamını Oku]

Genetiğe İşlenmiş Matematik

Kâinat, İlahi sanatın sergilendiği, O’nun rahmet eserlerinin tanıtıldığı, haşmetinin sunulduğu bir yerdir. Bu sergiyi seyreden akıl ve şuur sahipleri ...[Devamını Oku]

Heidegger’in Takkesi

Röportajın başlığı ise Heideg­ger’e ait anlamlı bir ifade: “Bizi Ancak Bir Tanrı Kurtarabilir.” İlgili röportaj, Martin Heidegger’in Todtnauberg’teki ...[Devamını Oku]

Hadis Hafızları

Farklı bakış açıları olsa da, en az 100 bin hadis ezberleyen muhaddislere ‘hadis hafızı’ denir. Bu rakamın İmam-ı Buhari, İmam-ı Hanbel gibi büyük had...[Devamını Oku]

Kur   ‘an-ı Kerimde İsraf ve Müsrif Tanımlamaları

Müsrif kelimesi, israf masdarının ismi faili olup, lügat manası “israf eden, beyhude yere malını sarf ve imha eden kimsedir.” İsraf ise, lüzumsuz yere...[Devamını Oku]

Dış Basında Türk Yazı Devrimi

Aradan doksan sene geçmesine rağmen hala üzerinde konuşmaların bitmediği bir meseledir, harf ve lisan değişimi. Olması gerekenle dengelenemediği müdde...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,