14. Sayı

İslamofobyaya karşı iki çözüm: Doğru tebliğ ve etkili temsil

İslam’ı tanıtacak fertlerin savunduğu davayı sadece tanıması değil hazmetmesi ve en etkili, doğru vasıtalarla mücehhez olması gerekir. İslamofobya ve İslam karşıtlığına karşı en etkili silah ‘mücessem misaller’, ‘konuşan deliller’, müdara prensibini iyi bilen diplomat fedakâr fertler yetiştirmektir. Başta Peygamberimiz olmak üzere bütünPeygamberlerin en mühim hususiyetlerinden birisi budur.

İslamofobya Konferansı Sonuç Bildirgesi

İSLAM DÜNYASI SİVİL TOPLUM KURULU?LARI BİRLİ?İ (İDSB)ULUSLARARASI İSLAMOFOBYA KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ Dünyamız, bilinçli ve kasıtlı olarak, korkuların hâkim olduğu, güvenlik bunalımının yaşandığı, bir arada yaşama kültürünün törpülendiği bir dünya haline getirilmek istenmektedir.

Fransa’da İslamofobinin Kurumsal Alanda Tezahürü

Boyutları ülkelere göre değişse de neredeyse tüm Dünyada ve özellikle Avrupa’da İslâm ve Müslüman karşıtı tavır ve davranışlar gözlenmekte, ciddi tartışmalara sebep olmaktadır. Fransa, Avrupa ülkeleri içinde yakın çağımızda, bu tartışmayı en çok yaşayan ülkelerin başında gelmektedir.

En yeni ve en tehlikeli kötülük: İslamofobya

Eylül’ün hemen ardından The Guardian’da yayınlanan makalesinde Madeleine Bunting, Batı için yeni anti-semitizm’in İslam Fobisi (Islamophobia) olduğunu yazmıştı.

Sırlı Bir Hediye: Ayna

Bir zaman, güzeller güzeli Hz. Yusuf’un kapısını bir dostu çaldı. Oturup uzun uzun konuştular. Dostu, Hz. Yusuf’a, kuyuya atıldığı zamanı sordu. Yusuf ona, başından geçenleri anlattı. Bir süre sonra Hz. Yusuf dostuna dedi:

Korkunun Dehşetli Suistimali: İslamo-fobya!

Yeni bir hicrî yıla dahil oluyoruz 10 Ocak’ta. 1429 sene-i Muhameddî (asm) cümlemize mübarek olsun! Yeni yıl, İslâm dünyasına hayırlar, bereketler, zaferler, fetihler getirsin!

İntisap İksiri

?u kâinatta görünen en büyük sırlardan, iksirlerden birisi de intisaptır. İntisap bağlanmak demektir. İntisap öyle bir iksirdir ki, bir anda fakiri zengin yapar. Zayıf olanı kavileştirir.

İslâm Birliği ve Bedîüzzaman Hazretleri

Avrupa tarihi, din savaşları, mezhep savaşları, milletlerarası savaşlarla dolu kanlı bir tarihtir. Yahudiler bütün Avrupa’da, yüzyıllar boyunca katliamlara maruz kaldılar.

Her Davet Yenilik İster

Çok özen gösterdiğimiz bir hâl vardır: Davete icabet etmek. Ziyaretimizle gönlünü alacağımız kişi ya dostumuzdur, ya akrabamızdır ya da hiç kıramayacağımız bir büyüğümüzdür. Hatırları kırılmasın diye bin bir türlü gayret sarf ederiz. Elden geldiğince de ziyaretin adabına ve usulüne muvafık hareket etmeye, en sevdiğimiz kıyafetle gitmeye çalışırız.

Kış Bizim

Sakallara ak düşmüş, mevsimimiz kış bizimCoşkun nehirler gibi ukba’ya akış bizim. Emri ‘’İnnallaheştera minel mü’minin’’ ile (*)Nefis ve malımızı Allah’a satış bizim.

Aylar Bize Hep Muharrem Oldu!

Yeni bir hicrî seneye, 1429’a vâsıl oluyoruz; hayırlı, mübarek olsun. Muharrem ayı içerisindeki Aşure günü insanlığı alâkadar eden mühim ve hayati hâdiselerin yaşandığı bir tarih. Hz. Âdem (as)’ın tevbesi bugün kabul edildi.

Kör nokta

Yüz kapısı olan bir sarayın bütün kapıları kapalı iken, sadece birisi açılsa o saraya girilebilir ve diğer kapılar da açılabilir. Aynı sarayın doksan dokuz kapısı açık, birisi kapalı olsa elbette o saraya girememekten söz edilemez. İstikametli inancın ve imanın daimi düşmanı ?eytan, genellikle o tek kapalı kapıyı gösterip “Bu saraya girilmez. İçinde bir şey yok. Belki saray boştur” diyerek akla fe...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?