138. Sayı

Deizmin İddialarına Risale-i Nur’dan Cevaplar

Yaşlı ve Hastanın Bakımı

UZM. DR. SERDAR ÖZDEMİR Yaşlılara bakmak büyük sevap olmakla beraber, o yaşlıların ve özellikle anne-babanın ise dualarını almak ve kalplerini hoşnut etmek ve vefâkârâne hizmet etmek, hem bu dünyadaki saadete, hem ahiret saadetine vesiledir. İhtiyarlara, masumlara, yalnız akrabasına değil, ehl-i iman, aradaki iman bağı münasebetiyle birbirine hastalık, düşkünlük zamanında yardımcı olmak, İslamiyet...[Devamını Oku]

Aile Hayatı İnandığı Gibi Yaşayınca Güzel

DR. MİRZA AKMESCİDLİ Her insanın küçük bir dünyası, belki küçük bir cenneti da­hi kendi hanesidir (yuvasıdır). Eğer iman-ı ahiret o hanenin saadetinde hükmetmezse, o aile efradının her biri şefkat ve muhabbet ve alâkadârlığı derecesinde elim endişeler ve azablar çeker. O cenneti, cehenneme döner. (Meyve Risalesi)

Tuz Dostumuz mu Yoksa Düşmanımız mıdır?

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Bilinenin aksine tuz vücut için zararlı değil yararlıdır. Hatta tuz vücut için zorunludur, ama önemli olan her şeyde olduğu üzere kararında, daha doğrusu gerektiği kadarını alabilmektir.

Hat Sanatında “Karalama”

MUSTAFA YILMAZ Hattatların yazı yazmaya başlamadan önce ellerini alıştırmak veya boş zamanlarında ellerinin hassasiyetini kaybetmemeleri için yaptıkları harf veya kelimelerden oluşan yazı denemelerine “Meşk” adı verilir. Kâğıtta hiç boş yer bırakmadan, ters veya düz, hattâ üstüste yazılan bu tip yazılara ilk bakışta karalanmış gibi görünmelerinden dolayı ‘karalama’ da denir.

Lemaat Tahlilleri

MUHLİS KÖRPE Allah’ın (cc) Rahmet ve Gazabından Fazla Tahassüs Hatadır Cenab-ı Hakk’ın rahmeti açık, kuvvetli, cazip, sevimli, yardımcı ve güneşten daha parlak bir hakikattir. Bu rahmet, kâinatın şehadetiyle sabittir. Allah’ın (cc) rahmeti, her şeyi içine alan ve her şeyi kuşatan genişliktedir. Nimet ve ihsanı barındırmaktadır. En kıymetli bir hediyedir. ?u görünen rahmetin üstünde bir rahme...[Devamını Oku]

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN Üstad Bediüzzaman (ra) Hatasız mıdır? Nur talebelerinin; Bediüzzaman Hazretlerine karşı duymuş olduğu derin sevgi ve bağlılık, bazı insanlar tarafından sürekli tenkit konusu edilegelmiştir. Kimileri bu muhabbetin aşırıya kaçtığını, hızını alamayan bazıları da onu hatasız kabul edip peygamber derecesine yüceltmekle itham etmeye kadar vardırdılar işi. Üstadı kıskananlar, ona karşı düşma...[Devamını Oku]

Çevremizdeki Elektromanyetik Dalgalar ve Sağlık Üzerine Etkileri

UZM. DR. SERDAR ÖZDEMİR Teknolojinin kullanılması insan sağlığı üzerinde olumlu ve olumsuz birçok etkileri olmuştur. Günlük hayatı kolaylaştırmanın yanında, hastalıkların teşhis ve tedavisini de kolaylaştırmıştır. Bunun yanında oluşan yeni atık ürünler, radyasyon ve elektromanyetik dalgalar gibi yeni problemler ortaya çıkmış ve yeni hastalıklar, sağlık sorunları tanımlanmaya başlamıştır.

Dünya’nın İç/Üç Yüzü

AHMED HÜSREV ACAR Dünyanın iç yüzünü anlamanın sırrı şu üç yüzünü iyice kavramaktan geçer. Birincisi ahirete, ikincisi Allah’ın isimlerine, üçüncüsü ise fena ve fani olan dünyanın kendine bakan yüzüdür. Düşünen bir varlık ve fiillerinin hesabı sorulacak bir mahluk olması hasebiyle insanın, eşyaya ne anlam verdiği, hadiselere nasıl bir mana yüklediği, kendisine hangi nazarla baktığı son derece önem...[Devamını Oku]

Çöl, İnsan ve Yolculuk

DR. MUHAMMED BOSTAN Ey nefsim! Deme: “Zaman değişmiş, asır başkalaşmış, herkes dünyaya dalmış, hayata perestiş eder. Derd-i maişetle sarhoştur.” Çünkü ölüm değişmiyor. Firak, bekaya kalbolup başkalaşmıyor. Acz-i beşerî, fakr-ı insanî değişmiyor, ziyadeleşiyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor, sürat peyda ediyor.”

Tebliğin 5 Esası

ARİF EMRE GÜNDÜZ Her hususta olduğu gibi İslâmiyet’i anlatırken ve İslâmî meseleleri izah ederken de usul ve tarz önemlidir. Usulde veya günümüzün ifadesiyle metotta yapılacak yanlışlar, ‘kaş yapalım derken göz çıkarmamıza’ sebep olabilir. Bu açıdan, İslâm’ı anlatırken metodumuzu iyi seçmemiz gerekmektedir.

Yeniden Diriliş

DR. Ö?R. ÜYESİ AHMET HÜSREV ÇELİK Uluslararası aktörlerin de kulak kabartması, uluslararası gündemce de malum olunması, tarihe şahitlik edildiğine ilişkin not düşülmesi, atılan adımların bir maksada matuf olduğunun anlaşılması adına son yıllarda kamuoyunda en yetkili makamlar tarafından sıkça “yeniden dirilişin başladığı” telaffuz edilmektedir.

Bir “Değer” Ölçüsü: Nuh’un Gemisi Varken Yüzmeyi Bırak

İBRAHİM SARITA? “Sünnet Nuh’un gemisi gibidir. Ona binen kurtulur, geriye kalanlar boğulur.” İmam Malik (ra) Sünnet-i Seniyyeye, “utlubu’l-ilme” kelam incisine ittiba niyetiyle Çin diyarından mervi bir kelam: “Tuhaf zamanlarda yaşayasın.”

Şifrenizi mi unuttunuz?