137. Sayı

“Sünnetin Dört Fonksiyonu”

Yumurtaların Üzerindeki Takip Numaralarına Dikkat Ediyor musunuz?

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren yumurta tebliğine göre yumurtaların üzerinde takip kodu yer almaktadır. Üzerinde kod bulunmayan yumurtaların satışı yasaklanmıştır.

Türk Hat Sanatı: Divani Yazı

MUSTAFA YILMAZ Terim olarak, padişahın iradelerini emirlerini, buyruklarını yazmak için kullanılan yazı anlamına gelmektedir. Dîvânî, Dîvân’a mensup demektir. Dîvânî yazı devletin resmî yazısı olup, hemen hemen bütün fermanlar, nâmeler, buyruklar ve mühimme defterlerinde bu yazı kullanılmıştır. Mühim emirler ihtiva eden fermân veya beratın bazı kelimelerinin silinip yerine başka bir şey yazılmasın...[Devamını Oku]

“İslamiyet, Selm ve Müsalemettir; Dahilde Niza ve Husumet İstemez” (2)

MUHLİS KÖRPE Ey Âlem-i İslâmî! Hayatın ittihâdda. Ger ittihâd istersen, düstûrun bu olmalı: هُو?الْح?قُّ  yerine, هُو? ح?قٌّ  olmalı.هُو?الْح?س?نُ  yerine هُو?الْأ?حْس?نُ  olmalı. Her Müslim kendi meslek, mezhebine demeli: “İşte bu haktır, başkasına ilişmem. Başkaları güzelse, benim en güzelidir.” dememeli: “Budur hak, başkaları battâldır. Ya yalnız benimkidir güzeli, başkaları...[Devamını Oku]

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN Risale-i Nurları Yazmada Zaman Aşımı Var mıdır? Geçmiş yazılarımızda Risale-i Nurları yazmanın faziletlerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise bu ulvi hizmetin zaman ve zemin itibariyle şartlara bağlı olarak değişip değişmeyeceği üzerinde duracağız. Hz. Üstadın vefatına kadar aksamadan devam eden yazı hizmetinin, vefat ettiği 1960 sonrası için Nur talebelerine ışık tutacak bir takım öl...[Devamını Oku]

Hicret Her Zaman Her Yerde Var

SADULLAH DEMİRCİO?LU Kâinatın her tarafında bu külli prensip caridir. Fezada devamlı surette hicretin tezahürü olan bu deveran bir an dursa, cisimler kendinden büyük gezegenlere yem olup yutulurlar. Hareket ve hicretle ataletten kurtulan bu meteorlar, semanın tüm mevkilerinde ahengi ve dengeyi böylelikle tesis ederler. Yani hicret, bir nevi onların hayatının sebebidir.

Osmanlı – İngiltere İlişkileri Kronolojisi

ALİ SEMERCİ Uzun ve yoğun bir maziye sahip olan iki devletin ilişkilerini burada detaylıca ele almak elbette mümkün değil. Fikir vermesi açısından, olayları kronolojik sırayla ele almaya çalışacağız.

Zamanın Getirdikleri ve Risale-i Nur

DR. MUHAMMED BOSTAN Evet, iman, ebedi saadetin hazinesinin anahtarıdır. İmanını kurtaramayan insan bu dünyada bedbahttır ebedi hayatta hüsran içindedir.

Sihirbaz Cellat

MUSTAFA TOPÖZ İnsanın bu dünyada rahatı, zahmettedir. Zahmeti rahattadır. Hakiki rahat ancak saadet-i ebediyye ile elde edilecektir. Bu dünyada rahat, sihirbaz bir cellâda benzer. Kişiyi manen öldürür. Yüksek duygularını günahlarla derinden sarsar. Nefsinin esiri ve zebunu yapar. Hedef ve maksadını nefsine çevirir.

Ne Olsaydı Namaz Kılardın Kardeş?

DR. AYHAN İNAK Bizler namaz kılmayan insanlara, “Neden namaz kılmıyorsun?” sorusu yerine “Ne olsaydı namaz kılardın?” sorusunu yöneltmemiz lazım. Çünkü bu soru namaz kılmayan kişinin yanında olduğumuzu gösteren bir yaklaşımdır. Bu soru, çözüm bulmak adına insanların bilinçaltındaki gerçek düşüncelerini öğrenmek için çok önemli bir adımdır. Böylece kişinin iç dünyasında onu namazdan alıkoyan sebepl...[Devamını Oku]

İDRİS TÜZÜN Kur’ân’ın değişik surelerinde Allah’ın Âdem (as)’ı yarattığı, meleklere Âdem’e secde etmelerini emrettiği, meleklerin secde ettiği, fakat İblis’in diretip kendisinin daha hayırlı olduğunu iddia ederek secde emrine itiraz ettiği (Allah’a kafa tuttuğu), bunun üzerine Allah’ın onu lanetleyip, cennetten kovduğu anlatılır. İblis, Allah’ın lanet ve kovmasına mukabil Âdem’i ve zürriyetini doğ...[Devamını Oku]

Alperen Olmak

TARIK ÇELİK Bu aziz milletin her bir ferdi, tarihin bu şerefli sayfalarındaki zatlar gibi ihtiyaç duyulduğunda, seferberlik mevzu olunca hiç şüphesiz kendini er meydanına atmaktan geri durmayacaktır.

Mersus

DR. AHMET HÜSREV ÇELİK إِنّ? اللّ?ه? يُحِبُّ الّ?ذِين? يُق?اتِلُون? فِي س?بِيلِهِ ص?فًّا ك?أ?نّ?هُمْ بُنْي?انٌ م?رْصُوصٌ “Muhakkak ki Allah, kendi yolunda sanki (kurşunla) kenetlenmiş bir bina gibi, saf tutarak (omuz omuza) savaşanları sever.” (Saff, 4)

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?