135. Sayı

Omega -3 Hakkında Merak Edilen Gerçekler

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Omega-3 hayatımızın devamı ve faydası için yaratılmış gerekli bir yağ asididir. Fıtratına konulan özellikleri cihetiyle şeker hastalığına karşı koruyucudur. Hücre zarını kapladığında daha elastik bir hücre zarı oluşturduğu için, örneğin bu bir damar hücresiyse, damarların daha elastik olmasını sağlayarak tansiyonu önleyici bir tesir oluşturur. Kansere kar...[Devamını Oku]

Mahremiyet Diye Bir Derdimiz, Bir Kaygımız Olmalı!

DR. MİRZA AKMESCİDLİ İnsana hürmet edil­mesini bizzat insanın ya­ra­tıcı olan Rabbimiz istemek­tedir. İnsanın her şeyi hür­mete layıktır. Özellikle başka­ların­dan saklanması gere­ken, baş­kaları tarafından görül­mesi, bilinmesi, duyulması isten­me­yen özel alanları, zaman­ları vardır insanın. İşte bu mu­­hafaza edilmesi gereken alan­­ları, sınırları ifade etmek için mah­remiyet kavramını kul­la­n...[Devamını Oku]

Hat Sanatında Sülüs Yazı

MUSTAFA YILMAZ Aklâm-ı sitte içerinde yer alan ana üslûplardan birisidir. Sülüs’ün lügat manası üçte bir demektir, niçin bu adı aldığı husunda çeşitli görüşler varsa da en kabul göreni, harflerinin üçte iki kısmında düzlük, üçte bir kısmında meyil hâkim olduğu görüşüdür.

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN Ölçü: Bediüzzaman Hazretleri, muhataplarını talebelik mertebesine çıkarmak için azami gayret sarf ediyordu. Sırf Risâle-i Nurlara talebe olsunlar ve talebelik faziletlerinden istifade etsinler diye, yaşlı dahi olsa eli kalem tutan herkese, hatt-ı Kur’ân ile risaleleri yazdırıyordu. Bunlardan biri de Saatçi Lütfi adındaki bir nur talebesiydi. Hazret-i Üstad, mektubunda Saatçi Lütfi Efe...[Devamını Oku]

Harry Potter Kimin Ajanı?

O?UZ DÜZGÜN Harry Potter benzeri Fantastik içerikli romanların başarılarını görüp hayıflanmak ve “keşke…” bataklıklarına sürüklenmek yerine, kendi zengin kaynaklarımıza yönelmemizin vakti geldi de geçiyor.

Muhteşem Gemi

Tahminen 4 milyar yaşlarında olan dünyamız, hayata elverişli bilinen tek gezegendir. Bilim adamlarının yıllardır yapmakta oldukları araştırmalara rağmen, henüz üzerinde yaşamaya uygun olan ikinci bir gezegen bulunamamıştır.

Necran Hristiyanları

SALİM MERCİ 5. yüzyılda Hîre ile ticaret yapan Hannân (Hayyân) vasıtasıyla Hıristiyanlığın girmeye başladılar.

Vardan Yok Yoktan Var Olur Mu?

DR. EBUZER ÖZKAN “Evet, Kadir-i Mutlak’ın iki tarzda hem ibdâ‘, hem inşa suretinde icadı var. Varı yok etmek ve yoğu var etmek; en kolay, en suhuletli ve belki daimî ve umûmî bir kanunudur. Bir baharda, üç yüz bin envâ‘-ı zihayat mahlûkatın şekillerini, sıfatlarını, belki zerrâtlarından başka bütün keyfiyât ve ahvâllerini hiçten var eden bir kudrete karşı, “yoğu var edemez” diyen adam, y...[Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretlerinden Mektup Var!

بِاسْمِه۪ سُبْح?ان?هُو ?اِنْ مِنْ ش?ئٍْ اِلّ?ا يُس?بِّحُ بِح?مْدِه۪ا?لسّ?ل?امُ ع?ل?يْكُمْ و? ر?حْم?ةُ اللّٰهِ و? ب?ر?ك?اتُهُ Azîz, sıddîk kardeşlerim! Çok tecrübelerle ve bilhassa bu sıkı ve sıkıntılı hapiste kati kanaatim gelmiş ki,

Ahde Vefa

ALİ SEMERCİ Ahde vefa; verdiği sözde, ettiği yeminde, yaptığı anlaşmada durmak manasına gelmektedir. Sözünde durmanın, ettiği yeminini yerine getirmenin ve yaptığı anlaşmaya uymanın önemi pek çok ayette[1] önemle vurgulanmıştır.

Kör Cesaret

ARİF EMRE GÜNDÜZ Yeni Padişah hazırdı; sadece üç ay tahtta kalmış olan ve o sıralarda Çırağan Sarayı’nda yaşayan V. Murad… Bu karışık durumdan faydalanıp küçük bir ihtilalle, V. Murad’ı gayet tabi tekrar tahta çıkarabilirdi. Öyle çok karmaşıkbir plana da ihtiyacı yoktu. Etrafına toplayacağı taraftarlarıylaÇırağan Sarayına bir baskın yapacak veişi çabucak halledecekti.

Allah Vardır Görene! Görmek İstemiyorsa Köre Ne!

DR. MİRZA AYHAN İNAK İnanmak, iman etmek öncelikle niyet ve samimiyet işiydi. İnanmak isteyene kâinat kadar, evrenin içindeki atomlar sayısınca deliller ve şahitler vardı. İnanmak istemeyen insan ise kendi iradesiyle güneşe karşı gözünü kapayıp, ben görmüyorum diyerek güneşi inkâr eden kurnaz adama ne çok da benziyordu. Ve sonuçta evine yaklaşan gencin dudaklarından bu tefekkürün bir meyvesi olara...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?