133. Sayı

Ailenizi Ekranların İşgalinden Kurtarın!

DR. MİRZA İNAK İnternet ve sosyal medyanın faydalarını hepimiz görüyor ve kullanıyoruz. Bununla birlikte evlerimizin internet ve sosyal medyanın olumsuz sonuçlarından etkilendiği de inkâr edilmez bir hakikat.

Üzüm

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Üzüm adının Türkler tarafından çok eskiden beri kullanıldığı sanılmaktadır. Üzümün tarihçesine bakıldığında; üzümün ilk insanlar tarafından tanındığı ve gıda olarak kullanıldığı, kazılardan elde edilen fosillerden anlaşılmaktadır.

Hat Sanatında Muhakkak-Reyhânî Yazı

MUSTAFA YILMAZ Bugün dünyada en yaygın kullanılan yazılardan olan islam yazısı bu özelliğini öncelikle islam dinine borçludur. İslâmiyetle birlikte ortaya çıkmaya başlayan İslâm yazısı, islâm dininin gelişmesine paralel bir gelişme göstermiş, yazı da buna bağlı olarak gelişerek zenginleşmiştir.

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN Üstadımız Neden Ciddi Talebeler İstiyordu? Risale-i Nur külliyatını incelediğimizde, Bediüzaman Hazretlerinin muhatapları içinde en çok önem verdiği zümrenin talebeler olduğunu görürüz.

Ölümün Kurtuluş Olarak Görüldüğü Yer Arakan

Hayrat İnsani Yardım Derneği Başkanı Av. Hakkı Aygün ile Arakan’ı konuştuk. Müslümanlar olarak dertlenmemiz gereken konunun neresinde ve nasıl bulunduğumuzu bir de Hayrat Yardım gözünden görelim ve gösterelim istedik.

Tarihte İlk Uçan İnsanlar, Müslüman Bilim Adamlarıydı

ARİF EMRE GÜNDÜZ Batı’da oluşturulmaya çalışılan bilim tarihi algısına göre hiçbir önemli buluş İslâm dünyasında gerçekleşmedi. Bilim ile ilgili her husus Batı’da bulundu ve gelişti. Hâlbuki tarihî kayıtlar bunun tam tersini söylemektedir. Bu husus havacılık ve ilk uçuş denemeleri için de geçerlidir.

Evrimi Çürüten Hakikatler

DOÇ. DR. UMUT MUHAMMED SAİD ÇAVU? Evrimi çürüten ve yaratılışı ispat eden izah ve delillerin bir kısmının özeti şöyledir: Evrim, ateizmin varoluş inancıdır. Dolayısıyla tevhidi yani Allah’ın varlığını ve birliğini ana esası yapmış olan İslamiyet ile bağdaşmaz, bağdaştırılamaz. Bilim, pozitivizmin etkisi ve bir ön kabul ile materyalist kabul edildiğinden, bir cihetle alternatifsiz olan evrim, zorun...[Devamını Oku]

Teşrik-i Mesaî ve Taksimü’l-A’mâl

ZEYNELABİDİN YILDIRIM Teşrik-i mesai; işbirliği yapmak, emekleri birleştirmek, birlikte mesai harcamak demektir. Taksimü’l-a’mal ise iş bölümü, iş taksimi, herkesin bir konuya yönelerek, mesaisini sarf ederek ihtisaslaşmaktır. Teşrik-i mesai ve Taksimü’l-a’mal ile herhangi bir konuda işbirliği yapıldığında harika bir kuvvet ve birçok menfaat elde edilebilir. Herkesin çalışma alanı kısımlara ayrılı...[Devamını Oku]

Allah Bize Yeter!

AHMED HÜSREV ACAR بِسْمِ اللّٰهِ الرّ?حْمٰنِ الرّ?حِيمِ الّ?ذِين? ق?ال? ل?هُمُ النّ?اسُ إِنّ? النّ?اس? ق?دْ ج?م?عُوا ل?كُمْ ف?اخْش?وْهُمْ ف?ز?اد?هُمْ إِيم?انًا و?ق?الُوا ح?سْبُن?ا اللّ?هُ و?نِعْم? الْو?كِيلُ Onlar ki, (bir kısım) insanlar kendilerine: “?üphesiz insanlar (düşmanlarınız), gerçekten size karşı toplandılar; işte onlardan korkun!” dediler de (bu) onların imanlarını artırdı ve: “Allah b...[Devamını Oku]

Risale-i Nurda Evlilik ve Aile Saadeti

AHMED KIR Asrımızın en büyük problemlerinden birisi, büyük hayallerle ve ümitlerle yapılan evliliklerin huzur getirmemesidir. Aile danışmanlığı, evlilik okulu gibi kurumların yaygınlaşması ve aile içi iletişim seminerlerinin çoğalması, bu sosyal yaranın büyüklüğünü gözler önüne sermektedir. Artık neredeyse boşananların sayısı evlenenlerin sayısını aşmaya başladı.

Yeni Bir Güç Doğuyor

YRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK Takvimler 7 Ekim 2017’yi gösterdiğinde haber sitelerine, ajanslara, Cumhurbaşkanı’nın davetlisi olarak Ankara’ya gelen Venezuella Devlet Başkanı Maduro’nun Ankara Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler düştü. Maduro konuşmasında “Türkiye’ye inanıyoruz. Yeni bir gücün doğduğunu biliyoruz. Dünya birkaç ülkeden çok daha büyük! Biz çok merkezli ve çok k...[Devamını Oku]

Editör’den

METİN UÇAR AİLE KAYBOLDU?U GÜN TOPLUM DA YOKTUR Aile toplumun en temel unsurudur. Aile kaybolduğu gün, toplum da yoktur. Toplumun temelini oluşturan temel unsurun aile olduğu Hucurat Suresinde şöyle beyan edilmiştir.

Şifrenizi mi unuttunuz?