132. Sayi

Yemek Bağımlısı mısınız?

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Kaçımız yemeğin o güçlü çekimini hissediyor ve tüm hayatının yemeğe teslim olmamak için verilen uzun bir mücadele olduğunu düşünüyoruz? Bu çaresizlik hissi, iradesizlik veya duygusal problemlerden değil, vücudumuzun dopamin (vücuda enerji veren hormon=ilk defa âşık olduğunuzda hissettiğiniz heyecanın sorumlusudur) ve serotonin (sakin, huzurlu ve olumlu hi...[Devamını Oku]

Ben, Aileme Aidim!

DR. MİRZA İNAK Uzmanlar aileyi “Aynı evde birlikte yaşayan, en küçüğü karı kocadan, daha genişi anne, baba, çocuk, akraba ve yakınlardan meydana gelen topluluk, ev halkı” diye tarif ediyorlar. Ailenin tarifi budur da; ya aileyi ayakta tutacak, yıkılmasını engelleyecek önemli esaslar, sütunlar nelerdir? Bu sorunun cevabı evliliklerin devamı için çok önemli!

Kusurunu Görmemek O Kusurdan Daha Büyük Bir Kusurdur

HÜSNÜ ÇELİK Cenab-ı Hakk’ın güzel isimlerinden birisi de “et-Tevvab”dır. Allah’ın bu ismi, ayetlerde ve hadislerde çokça geçmektedir. Bu ism-i celilin muktezasınca tövbeleri çokça kabul eden Allah, emirlerine uymak ve yasaklarından kaçınmak için günahlarından pişman olan kullarına, merhamet ve lütuf ile muamele eder. Bu kulların yaptıkları iyilikleri kabul eder. Bununla beraber samimi tövbe edenle...[Devamını Oku]

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN İstiklâlimiz ve İstikbâlimiz İçin Bize Ciddi Talebeler Lazım İçinde bulunduğumuz süreç göz önünde bulundurulduğunda, istiklâlimiz ve istikbâlimiz için eğitime ciddi yatırım yapmamız gerektiğini açıkça görürüz. Tarihin tekerrür etmesini istemiyorsak çok yönlü donanıma sahip, dinine, tarihine, kültürüne, medeniyetine ve ahlaki değerlerine önem veren insanların sayısını artırmalıyız. Bu ...[Devamını Oku]

Sabır Üçtür

BİRİSİ: MASİYETTEN SABIR. İsyan etmemek, günah işlememek üzere sabırdır. Yani Allah’ın yasakladığı şeylerden kaçınmak üzere sabırdır. Mesela bir kimsenin haram olan bir şeyi yememek için tahammül göstermesi, karşı cinse bakmamak için başını çevirmesi, kumar, içki ve faiz gibi günahları işlememek için gayret göstermesi de masiyet üzere sabır örneklerindendir. Bu sabır, takvadır.

Sabırsız Olmaz Oğul!

AHMED HÜSREV ACAR ?eyh Edebali nasihatinde, “Sabırsız olmaz oğul. Sabırsız menzile varılmaz. Kaf Dağı’na sabırsız ulaşılmaz.” diyor. Evet, sabırsız hiçbir yere varılmaz. Sabırsız aşk olmaz. Sabırsız iş olmaz. Sabırsız ilim de olmaz. Aile içinde sabırsızlık ve tahammülsüzlük huzuru kaçırır. Bir işyerinde usta sabırsız ise, güzel iş çıkaramaz. Bir sanatta sanatkâr sabırsız ise, sanat sathi kal...[Devamını Oku]

Sadece Kur’an’la Amel Edilmesini Söyleyenlerin Cehaletlerinin Ortaya Konuşu

Her asırda bir şekilde kendine taraftar bulan, bir kısım yerlerde kendilerini Kur’aniyyun olarak ifade eden, biz yalnızca Kur’an’da bulduğumuza tabi oluruz diyen zavallı gruplar olmuştur. Bu grupların ortak özellikleri, samimiyetten yoksun olmaları, bu ifadeleri kullanırken de bilerek veya bilmeyerek Kur’an-ı Kerim’deki birçok ayeti inkâr etmeleridir.

İmam Buhari (ra)

MUSTAFA ALTINSAOY “Ümmetimin Âlimleri İsrail oğullarına gönderilen Peygamberler gibidir”. Yeryüzünün hakiki kahramanlarıdır onlar…

Sanal Âlemde Gasp Edilen Özneliğimiz

O?UZ DÜZGÜN İnternetin ve bilhassa da sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla birlikte günümüz insanı, –sözde- ikinci bir varoluş alanı daha keşfetmiş oldu. “Cogito ergo sum” (Düşünüyorum öyleyse varım) çıkarımıyla, kendi mevcudiyetini ratio-reason (aydınlanma aklı) temelinde, tefekkürî olarak haklılaştıran modern insan, buradan yola çıkarak diğerlerinin de kendisi gibi var olduğu sonucuna ulaştı. Aslınd...[Devamını Oku]

Kırılan Aynalar, Yıkılan Dünyalar

DR. EBUZER ÖZKAN Galat-ı his nev’inden insan kendini layemut (ölümsüz) zanneder. Ölmemek düşüncesi, zamanın geçmesini sadece takvim yapraklarının değişmesi şeklinde görmesi, yaşlılık ve ölümün başkalarının problemi olduğunu tevehhüm etmesi ya da kendi üzerine hiç almaması, hem kendi dünyasının hem asıl dünyanın hiç yok olmayacağı duygusunu vermektedir. Hakikatte ise bu düşünce galat-ı his denilen ...[Devamını Oku]

Risale-i Nur Neden Elle Yazılıyor?

“Risale-i Nur Talebesinin en ehemmiyetli vazifesi, onu yaz­­­mak veya yazdırmaktır ve in­­ti­­­şa­rına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran Ri­sale-i Nur Talebesi unvanını alır.” (Kastamonu Lahikası) Nur Talebelerinin, risaleleri elle yazmalarının en önemli sebebi, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin bunu emretmiş olmasıdır. ?öyle der, Bediüzzaman Hazretleri:

Risale-i Nur’u Yazmanın Önemi

Bediüzzaman Hazretleri Lem’alar’da, İhlas Risalesinin sonundaki Yazı Mektubunda iki hadis-i şerife dayanarak Risale-i Nur’u yazanların yüz şehid sevabı kazanabileceğini bildirmektedir. Risaleleri yazmanın iki büyük temel faydası vardır. Birincisi Kur’an harfleriyle okuyup yaz­mayı öğrenmektir. İkincisi bu kuvvetli iman derslerini bizzat eliyle çoğaltmaktan gelen çok büyük sevapları kazanmaktır. Üs...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?