131. Sayı

Yemek Bağımlılığı

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Scripps’in araştırması gösteri­yor ki sağlıksız beslenmeyi ar­tık bir irade problemi olarak gö­re­meyiz. Neticede farelerin duygusal problemleri ya da yemek ile sevgi arasında kur­duk­ları köklü bağlantılar yok. Beyin kimyaları onlara ne söylerse onu biliyorlar. Obez fa­re­lerde mesajı açık ve net alıyor­lardı: Pastırma ve cheese­cake’i tercih et! Bu yeni...[Devamını Oku]

Kadın Hakları Nasıl Korunur

ZAKİR ÇETİN Koca, Ailenin Reisidir “Erkekler kadınlar üzerine hâkimdirler. Çünkü Allah onlardan bazısını (erkekleri), bazısından (kadınlardan) üstün kılmıştır. Çünkü onlar (erkekler) mallarından (kadınlar için) harcarlar. İyi kadınlar itaatli olanlardır. Allah kendilerini nasıl koruduysa onlar da öylece (kocalarının mallarını, namuslarını ve evlerini) koruyanlardır. İsyanlarından, serkeşliklerinde...[Devamını Oku]

Aile Hayatı İçin, Yalan Bir İhtiyaç Değildi!

DR. MİRZA AYHAN İNAK Bugün yalanın yıkıcılığı, bozuculuğu aile hayatını tarif edilmez bir şekilde olumsuz etkiliyor. Yalan her yerde kötü olduğu gibi evlilik hayatında da en kötü sıfatlardan biri olarak karşımıza çıkıyor.

Hat Sanatında Yazı Çeşitleri: Kûfi Yazı

MUSTAFA YILMAZ İslâm yazısının aslı, Ârâmi asıllı Nabatî hatta dayanmaktadır. Kûfîyazı, tarihi süreç içinde Nabatî yazısından geliştirilmiştir. İslâm’ın ilk yıllarında kullanılmakta olan sert köşeli yazı daha sonra Kûfe şehrinde işlenerek, geliştirildiği ve işlendiği şehre nisbetle Kûfî adını almıştır.

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN Gözü Kör Eden Hastalıklar ve Tedavi Çareleri (2) Ülfet, insanın zihin dünyasını istila ederse sahibini dalalete düşürür. Günümüzde ‘bilim adamı’ unvanını taşıyan bir kısım hakikat körü olan insan tiplerini ortaya çıkarır.

AHMED HÜSREV ACAR ?übhesiz ki “Rabbimiz Allah’tır” deyip, sonra (ihlâs ile) dosdoğru olanların üzerine (ölüm ânında, kabirde ve haşir meydanında): “Korkmayın, üzülmeyin ve va‘d olunup durduğunuz Cennetle sevinin!” diye melekler iner. 1 Allah’ın sevdiklerini sevin! Allah’ı tüm kalbinizle sevin! Allah’ın kelamından ve zikrinden usanmayın! Allah’ın kelamından kalbinize kasvet gelmesin! 2

Kulun Allah’a En Yakın Olduğu An

ARİF EMRE GÜNDÜZ “İ’lem eyyühe’l-azîz! Kur’ân-ı mu’cizü’l-beyânın büyük bir ölçüde tekrâr ettiği ihyâ-yı arz ile, toprak unsuruna nazar-ı dikkati celb ettiğinden, kalbime şöyle bir feyz damlamıştır ki, arz âlemin kalbi olduğu gibi, toprak unsuru da arzın kalbidir. Ve tevâzu’ ve mahviyet gibi maksûda îsâl eden yolların en yakını da topraktır. Belki toprak, en yüksek olan semâvâttan hâlık-ı semâvâta...[Devamını Oku]

Vazifemiz Hizmettir

DR. MUHAMMED BOSTAN “Bir kavmin efendisi, o kavme hizmet edendir”[1] sırrınca efendi olmanın şartı hizmet etmektir. Vazife ve hizmet kelimeleri benzer manalarda kullanılmakla beraber, aralarında bazı nüanslar bulunur. Vazife, bir makam tarafından verilen mesuliyet ve memuriyeti; hizmet ise, bu vazifeyi ifa noktasında çekilen meşakkat ve zahmeti ifade eder. Mesela risalet bir vazife ise, ubudiyet v...[Devamını Oku]

Kalemlerin Eşliğinde Yazılan Manevi Cihanda “Değer”

İBRAHİM SARITA? “Ne zaman kılıç sesleri yükselse, savaş hızlansa Resûlüllahı arardı gözlerimiz” diye ifade buyurmaktadır, Allah’ın Arslanı Hz. Ali Kerremallahü Veche.

İmam Mâturidî’yi Yeniden Keşfetme Zamanı

O?UZ DÜZGÜN Aydınlanma ile birlikte Batı düşüncesi, Kilise’nin baskıcı ve tek tipçi tahakkümünden kurtulmanın coşkusunu yaşadı. Bu coşku onu, din dışındaki bütün bilgi kaynaklarına müfritâne bir şekilde yönelmeye itti.

Bayram İçinde Bayram Varmış…

MUSTAFA YANKIN “Dünya iyilikle değişir” sloganıyla çıktık yola. Kara kıtanın, kara insanlarının beyaz gönülleriyle buluşmak, mahzun gönüllere bir nebze neşe serpmekti gayemiz. Allah’a yaklaştıran kurban bizi -Anadolu insanının tabiriyle- dünyanın öbür ucundaki insanlara da yaklaştırıyordu. Valizlerimiz gülümsemeyi unutmuş çocuklara bayram şekerleri ve balonlarla; gönlümüz iyiliklerle dolu olarak b...[Devamını Oku]

Cemaat ve Tarikatlere Kimler, Neden Karşı?

ZAKİR ÇETİN Maalesef din düşmanları, İslamiyet’in son kalesi olan Osmanlı’nın yıkılmasını fırsat bilip bütün tahribatçı ve ifsat komitelerini kullanarak eşi benzeri görülmemiş bir zulüm ve yıkım ile dünya çapında sistematik bir şekilde İslamiyet’in üzerine gitmişlerdir. Bilindiği gibi bu dehşetli düşmana karşı İslamiyet’i doğru olarak öğrenip yaşayan Ehl-i Sünnet Ve’l-cemaate mensup olanlar, ihlas...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?