130. Sayı

Bayramda Sağlıklı Et Tüketimi ve Doğal Jöle Yapımı

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Vücudunuzun hastalıklara kar­şı dirençli olabilmesi, büyüme ve gelişmenin sürdürülmesi, kas dokusunun korunması için dü­zenli olarak protein al­ma­­nız şart. Kırmızı et de vü­cut ta­rafından yüksek oran­da kul­la­nılabilen iyi ka­li­te­de pro­tein kay­nakları ara­sın­da yer alıyor. An­cak içe­ri­ğindeki doymamış yağ ne­de­­niyle zarar vermemesi için bay­r...[Devamını Oku]

Ev ve Yuvanın Farkı

DR. AYHAN MİRZA İNAK Yaşlı teyzemiz yeni evlenecek en küçük oğluna evlilikle alakalı nasihatler ediyordu. “Oğlum! Rahmetli baban nur içinde yatsın. Senin mürüvvetini göremedi.

Bayramda Niçin “Allahü Ekber” Deriz?

ZEYNELABİDİN YILDIRIM “O hâlde sayılı günlerde (teşrik günlerinde) Allah’ı (tekbirlerle) zikredin!”[1] Küçükken rahmetlik dedem kurban bayramı yaklaşınca: “Oğlum Kurban Bayramından bir gün önce Arafe Günü sabah namazından başlayıp, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit farz namazlarda selamdan sonra bir defa teşrik tekbiri getir” derdi.

Hüsn-i Hat, Güzel Yazı Üzerine (2)

MUSTAFA YILMAZ Osmanlı, bütün güzel sanatlara olduğu gibi, yazı sanatına da özel bir ilgi göstermiş hattatlar, padişahların özel iltifatlarına nail olmuşlardır. Ayrıca Osmanlı padişahları içerisinde bizzat yazı ile meşgul olanlar da çıkmıştır. II. Bâyezid, II. Mustafa, III. Ahmed, II. Mahmud ve Abdülmecid ilk akla gelen hattat sultanlardır. Bundan başka, her tabakadan halk, yazıya büyük bir ilgi g...[Devamını Oku]

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN Gözü Kör Eden Hastalıklar ve Tedavi Çareleri Bu yazımızda güneş gibi hakikatleri gördüğü halde insanın maddi ve manevi gözünü kör eden, hakikatin üstünü örten, basiret ve ferasetini körelten hastalıklardan bahsedeceğiz. Bunlar, ülfet, âdet ve yeknesaklıktır.

Helâl Yiyen Harâmî Olmaz

RECEP SAİD YILDIRIM Dinimiz İslâm’a göre “helâl” ve “haram” kavramları sadece ve sadece Rabbimize ait olup; hiçbir beşerin yorumuna ihtiyaç bırakmayan ve apaçık bir şekilde Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de beyan edilmiş kavramlardır. Zaten anlayamayacağımız kısımları tefsir etmek üzere Rabbimiz Peygamber Efendimizi göndermiş ve teferruatıyla bizlere izah ettirmiştir. Yine teferruatı şerh eden mezhep im...[Devamını Oku]

Zülfikar Ali’lerini Bekliyor

MUHAMMED SAİD ARPACI Mahallenin birinde bir adam tere, nane, maydonoz, marul vesaire yeşillik satarmış. Birgün mahalleye yeni bir yeşillikçi gelmiş. Adam bakmış kendi müşterileri günden güne azalırken yeni adamın müşterileri çoğalıyor. Bu durum adamın zoruna gitmiş. Yeni adamın yanına varmış;

“Değer”lerimizi Gül Tartısından Geçiriyor muyuz?

İBRAHİM SARITA? “Değer” deyip geçivermemek gerek. Değerin de kıymetini bilmek ve anlamakla içini doldurmalı böylelikle maddesiyle manasıyla ona sahip çıkmalıyız, onu ihya etmeliyiz. Kuvveden fiile geçirebilmeliyiz. Ki “tesirinin halkı için” her iki nevi dua bir arada yapılmış olunsun.

Mezhebleri, Müctehidleri ve Sahâbeleri Yalanlayarak İnkâr Edenlerin Asıl Maksadları Nedir?

ARİF EMRE GÜNDÜZ Günümüzde her konunun uzmanı çıkıp, sadece uzmanı olduğu konuda konuşurken; mesele din olunca bilgisi olmayan birçokları da çok rahat bir şekilde fikir beyan edebiliyorlar.

İlk TBMM ve Bediüzzaman (Kasım 1922 – Mayıs 1923)

ALİ SEMERCİ Dergimizin Ağustos sayısında Milli Mücadele Döneminde Bediüzzaman Hazretlerinin yaptığı faaliyetlerden ve katkılardan bahsetmiştik. İstanbul’u Anadolu’dan daha tehlikeli gören Üstad mücadelesine İstanbul’da devam etmişti. Bu mücadele sırasında Mustafa Kemal, eski Van Valisi Tahsin Bey olmak üzere on sekizin üzerinde davetle Ankara’ya çağrılmıştı[1].  Bu davetler üzerine Kasım ayın...[Devamını Oku]

Eğitim Sisteminin Temel Felsefesi Değişmelidir

MUSTAFA TOPÖZ Eğitim; insanlara bir şeyler öğreterek, onların fikir ve davranışlarını değiştirme faaliyetidir. Öğretilen şey, önce fikirleri sonra da davranışları değiştirmeye başlar. Fikir ve davranış değişikliği sağlandığı zaman, eğitim hedefine ulaşmış demektir.

Kudüs Bizimdir

YRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK Çünkü “Bir gece, kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye, kulunu Mescid-i Haram’dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, eksikliklerden münezzehtir. O, gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir.” (İsra/1)

Şifrenizi mi unuttunuz?