128. Sayı

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Temmuz, benim en sevdiğim sebze ve meyvelerin olduğu, bol çeşitli, en bereketli aydır… Buyurun sebzelerimiz hakkında bazı bilgileri beraberce öğrenip bilinçli şekilde tüketip, ?afi ismiyle şifalanalım.

Çocuk ve Namaz

Sual: 6,5 yaşında bir erkek çocuğum var. Namazı nasıl sevdirebilirim? Bu yaşlarda sabah namazına kaldırmak uygun olur mu?  Cevap:

Özgürlük (Duygusal Bağımsızlık)

MEHMET DALKIRAN Özgürlükten kastım, olumsuz duygulardan kurtulmaktır. Bu anlamda özgürlük, gelişmemizi ve kapasitemizi gerçekleştirmekten bizi alıkoyan engelleri aşmamızı sağlar.

Yıldız Sarayı Hümâyûnu

MUSTAFA YILMAZ Yıldız Sarayı, Beşiktaş Yıldız Tepesi`nde Türk Osmanlı Saray mimarisinin en son örneğini oluşturan yapı gruplarındandır. Sarayın bulunduğu “Hazine-i Hassa”ya kayıtlı bu arazi Kânûnî Sultan Süleyman döneminden beri padişahlar tarafından av sahası olarak kullanılmaktaydı. Bu araziye ilk kasrı yaptıran Sultan I. Ahmed`dir. Sultan IV. Murat da avlanmaya geldiği zaman bu kası...[Devamını Oku]

Münazarât Ekseninde Siyasal ve Sosyal Tahliller

MUSTAFA TÖPÖZ İlim sıfatına sahip ama sert mizaçlı birisi olsun. Bu zatın sert mizaçlı olmasından kaynaklanan bazı yanlışlarından ve kabahatlerinden dolayı ilmi suçlamak ve mahkûm etmek ahmaklıktır. Öyle de İslâm’ın kutsiyetini daima telkin eden, dinin hükümlerini güçleri nispetinde tebliğ eden ve Müslüman milletler arasında en ziyade hürmet, muhabbet ve merhamete müstahak olan ulemayı, zama...[Devamını Oku]

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN İnsana Yakışan Hemcinsine Yardım Etmektir İnsan yaratılışı itibariyle medenidir. Yani sosyal bir varlıktır. Kubbeyi oluşturan taşların birbirine dayandığı gibi insan da, hayatının devamı ve ihtiyaçlarının temini için hemcinslerinin yardımına, toplumla birleşip bütünleşmeye mecburdur. Yoksa en basit ihtiyaçlarını temin etmekte bile zorlanır insan. Elbise için terziye, ekmek için fırınc...[Devamını Oku]

Mazlumların Sesini Duyan Var mı?

ARİF EMRE GÜNDÜZ Bir zaman, ziyâde rikkatimden ve fazla şefkatimden ve acımak duygusundan, zîhayatların, husûsan onlardan zîşuûrların ve bilhassa insanların ve bilhassa mazlumların ve musibete giriftâr olanların hâlleri, benim çok ziyâde rikkatime ve şefkatime ve kalbime dokunuyordu. Kalben diyordum: “Bu âciz ve zayıf bîçârelerin derdlerini, âlemde hükmeden bu yeknesak kanunlar dinlemedikleri gibi...[Devamını Oku]

Hürriyete Hitab’ı Anlamak

ALİ SEMERCİ Said Nursi (ra) 1907’nin Aralık ayının sonlarında İstanbul’a, Bitlis Valisi Tahir Paşa’nın referans mektubuyla gelir. Kıyafet ve üslubundan dolayı önceleri “Garibüzzaman” olarak değerlendirilse de kısa sürede “Bediüzzaman” olduğunu başta Camiü’l-Ezher ?eyhi Bahid Efendi olmak üzere ulema tasdik eder.

Sen Güzele Talip Ol!

NACİ MİLEN Kaldığım köşk muhteşemdi. İşlemeli ceviz ağacından kapıları, Ahlat taşından duvarları, vitraylı pencereleriyle göz kamaştırıyordu.  Dışı gibi içi de bir o kadar harikuladeydi.

İlim Talebesi Olabilmek

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler, hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim kişinin bağışlanması için Allah’a yakarır. Âlimin, abide (ibadet edene) üstünlüğü, (parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından) ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âl...[Devamını Oku]

Din Eğitiminde Dikkat Edilecek Bazı Hususlar

NECATİ İLMEN Bahsimiz öğreticilerin din eğitimini verirken nelere dikkat etmesi gerektiği… ?ayet bu yazımızda çocuklarımıza din eğitimi verirken konu olarak işe nereden başlayıp nerede bitirileceğinin cevabını bekliyorsanız, yanıldığınızı daha şimdiden söylemek zorundayım. Zira ben bir ilahiyatçı değilim. Bir eğitimciyim. Dini konuların çocukların yaşlarına göre hangi ölçekte, ne şekilde ve ne kad...[Devamını Oku]

ZAKİR ÇETİN ق?ال?تْ رُسُلُهُمْ أ?فِي اللّهِ ش?كٌّ ف?اطِرِ السّ?م?او?اتِ و?الأ?رْضِ ي?دْعُوكُمْ لِي?غْفِر? ل?كُم مِّن ذُنُوبِكُمْ و?يُؤ?خِّر?كُمْ إِل?ى أ?ج?لٍ مُّس?مًّى “Peygamberleri dediler ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şübhe olur mu? (O,) günahlarınızın bir kısmını sizin için bağışlamak ve sizi(n ecelinizi) belirli bir vakte kadar ertelemek için sizi (îmâna) davet ediyor (ta o vakte...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?