127. Sayı

Oruç Tut! Sıhhat Bul!

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT EDİBE BEKİN Kameri aylardan olan Ramazan ayı Arapça ‘Remd’ kökünden türemiştir. Güneşin yakıcı sıcaklığı anlamındadır. Oruç ayına bu ismin verilmesi, ateşin herhangi bir şeyi yakıp bitirmesi gibi, orucun da günahı yok ettiği içindir. (Ragıp el-İsfahanî, Müfredat)

Ramazan Orucunun Adabı

ZEYNELABİDİN YILDIRIM Farzlara ehemmiyet verilmeli, sünneti yapacağım derken farzlar unutulmamalıdır. (Teravih namazını kılıp, beş vakit farz namazı ihmal etmek gibi…)

Kâğıt ve Deri Kesme Sanatı: KAT’I

MUSTAFA YILMAZ Kat veya kat’ı kelimesinin sözlükteki anlamı “kesmektir”. Kat’ı bir kâğıt veya deri üzerindeki yazıyı, motifi veya şekli oyup çıkartarak bir başka kâğıt ya da deriye yapıştırmak suretiyle gerçekleştirilen bir süsleme sanatıdır.

Nurdan Ölçüler

ZAFER ZENGİN İnsanı ve Toplumu Yücelten Hasletler: Sıdk ve Eman İnsanı ve toplumu yücelten, etkileyici kılan önemli vasıflar vardır. Sıdk (doğruluk) ve eman da (güven, güvenlik) bu yüksek vasıflardandır. Asr-ı saadette Resul-i Ekrem (asm) efendimizi zirveye çıkaran en bariz sıfatları sıdk ve emandı. Efendimiz, kırk yaşına kadar içinde yaşadığı toplum tarafından “Muhammed-ül” Emin lakabını bihakkın...[Devamını Oku]

Ayrı Düşen İki Gardaş

A. YASİR FETEN Yemen bize coğrafî olarak uzak ama kalbî olarak yakın bir yerdir. Yüreklerimizi yakıp türkülerimize dahi konu oldu. Türkiye’den Yemen’e vardığımız vakit sıcak bir karşılama bize hiç yabancılık çektirmiyor bu topraklarda. Arapların cömertliği ve ev sahipliği malumdur. Yemen’de bu oldukça zirve yapmış durumda. Yani Arap kültürünün ciddi bir şekilde devam ettirildiği yer burası. Arap’ı...[Devamını Oku]

Türk Dış Politikasında Geleneğin İhyası Geleceğin İnşası

YRD. DOÇ. DR. AHMET GÜSREV ÇELİK Bir gelenekten söz edebilmek için uzun zaman dilimine ihtiyaç bulunmaktadır. Bir davranışın tutumun bir defa gerçekleşmesi bir gelenek oluşması için yeterli değildir. Türk dış politikasında da bir gelenekten söz edebilmek için uzun yıllara yayılan bir tutum analizinden yola çıkmak gerekmektedir. Bu noktadan hareketle yola çıkıldığında gelenek bağlamında Türk dış po...[Devamını Oku]

Bozuk Vasıtayla Hedefe Varılmaz

ZAKİR ÇETİN İslamiyet, kelâm-ı ezeli denilen Kur’an’dan geldiği için ebede ve sonsuzluğa gidecektir. Millet olarak nefis ve şeytanın gayet çirkin baskılarından kurtulmamız ancak İslamiyet’i yaşamak iledir. Zira gerçek olayları kaydeden tarih hakikate en doğru şahit olarak bize bunu gösteriyor. Hatta Rusları mağlup eden Japon Başkumandanı İslamiyet’in ne kadar hak ve doğru bir sistem olduğunu kabul...[Devamını Oku]

Kavl-i Leyyin ve Risale-i Nur    ’da Kavl-i Leyyin Metodu

OGÜN PEÇENEK Kavl-i Leyyin Nedir? Kavl-i leyyin,  Arapça bir ibare olup, “yumuşak sözle anlatma. Kırıcı olmama, suçlamama, hakaret etmeme, bağırıp çağırmama, nazik ve kibar olma, gönül okşayıcı olma” demektir. Yani sert ve enaniyetli olmayan söz anlamındadır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere; sert olmayan, muhatabı kırmayacak ve muhatabın sözü söyleyen kişiye karşı sert ve kırıcı tavır almaması...[Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretlerine Hakaret Etmeyi Meslek Edinenlere Birkaç Tavsiyedir

NECATİ İLMEN Biz rahat döşeklerimizde uyurken O, Allah yolunda,Resulullah izinde bütün işkence ve hapislere rağmenİslam’ı savunuyordu. Ne yazık ki hiç birimiz onun gibi olamadık.Hasan Basri ÇANTAY

31 Mart Vakası ve Yedinci Cinayet

ALİ SEMERCİ 31 Mart Vakası, vaki olduğu günden bu yana tarihçi ve siyaset erbabının ilgisini en çok çeken tarihi olaylardandır. Üzerinden yüz yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen hala sıcaklığını koruyan önemli köşe taşlarından biri olarak tarihteki yerini almış gözüküyor. Biz bu olayı, bir de Bedüzzaman’ın (ra) nazarından Divan-ı Harb-i Örfî’deki savunmasını merkeze alarak incelemeye çalışacağız....[Devamını Oku]

Afrika’dan Bakınca Risale-i Nur

AHMED F. YE?İLOVA | MÜLAKAT: METİN UÇAR Bu asrın en büyük problemi imani çalışmaların zayıflaması ve eksikliğinden gelmektedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Allah’ın lütuf ve ihsanlarıyla ortaya öyle bir eser ve rol-model koymuştur ki, bugün çok güzelliklerin yaşanmasına vesile olmuştur ve olmaya devam etmektedir.

Editör’den

METİN UÇAR Manevi Bir Çarşıdır Ramazan Ramazan-ı ?erifin manevi ikliminde nefes aldık. Midelerimizin tatil etmesiyle birlikte, süfli hallerden uzaklaşmış ve bütün latifelerimizle manevi âleme adım atmış olduk. Rabbimize hamdolsun ki, Efendimiz (sav)’in “Receb ve ?aban’ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a ulaştır” duasına mazhar olduk.

  • 1
  • 2

Şifrenizi mi unuttunuz?