122. Sayı

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Hükmün Kaynağı Peygamber Efendimiz (asm) Hicret’in 9. yılında (Milâdî 630) Muaz bin Cebel’i (ra) diğer bir fakih sahabi Ebû Mûsâ el-Eş’arî (ra) ile birlikte zekât âmili ve kadılık göreviyle Güney Arabistan’a gönderdi. Yemen’in yukarı kısmının kadılığını Muaz (ra) üstlenirken, aşağı kısmında ise bu görevi Ebû Mûsâ (ra) yerine getirdi.

Soru – Cevap

Sual: Eskiden İslâmlar zengin, onlar fakir idiler.?imdi her yerde kaziye bil‘akistir. Hikmeti nedir? Cevab: İki sebebi biliyorum: Birincisi:ل?يْس? لِلْأِنْس?انِ اِلّ?ا م?ا س?عٰيolan fermân-ı Rabbânî’den müs­te­fâd olan meyelân-ı sa‘y veا?لْك?اسِبُ ح?بيبُ اللّٰهِolan fermân-ı Nebevî’den müs­tefâd olan şevk-i kesb, bazı telkînât ile o meyelân kırıldı. Ve o şevk de söndü. Zîrâ i‘lâ-yı Kelimetullâh şu...[Devamını Oku]

Gaye-i Hayâl Olan İdealler, Amaçlar, Hedefler, Sevdalar Olmazsa, Enâniyet Kuvvetleşir

MUHLİS KÖRPE İnsanların bencillik, çıkar, menfaat ve ken­dilerini düşünmek duygusu olan ene kuv­vetleşiyor. Gittikçe o insanlarda bu durum huy haline geliyor. Bazen sinirleniyor. Bu insanların kendini görme, kendini düşünme, yalnız kendisiyle ve dünyasıyla uğraşma dü­şüncesi delinmez. Değişmez. Başkalarını dü­şünmez, görmez, bilmez. Yalnız kendisini düşünüp başkasını görmez ki düşüncesi biz yani n...[Devamını Oku]

Stresten Kurtulmanın Yolu Stres’ten Kurtulmak

METİN UÇAR Herkesin ağzında bir stres! Herkes ayrı bir stres! Ne hadise olsa insanın karşısına çıkarılan bir kelime! Eskiden stres diye bir kelime yoktu. Yoktu da karşılayacak bir kelime de mi yoktu? Bu arada merak ettim lügate baktım. (Lütfen lügate çokça bakalım!) Türk Dil Kurumu ‘ruhsal gerilim’ diye tanımlamış stres kelimesini. Kubbealtı lügati ise, ‘İnsanın zihin ve beden faaliyetlerini kesin...[Devamını Oku]

Çocukta Mahremiyet Eğitimi

PEDAGOJİ DERNE?İ Mahremiyet eğitimi, cinsel eğitimden daha kapsamlı bir kavramdır. Cinsel eğitim, çocuğun kendi cinselliğini tanıması, gelişim sürecinde cinsellikle ilgili yaşayacağı fiziksel ve duygusal farklılıkları öğrenmesi yanında, anne babasına sorduğu cinsellikle ilgili soru ve cevapları kapsar.  Mahremiyet eğitimi ise cinsel bilgilerin yanında daha çok kendisinin ve diğer insanlarının...[Devamını Oku]

Konformist Kadının Yanılgısı

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ Bir Kadının Konfor Hakkı 2017 yılına girdiğimiz şu günlerde, öncelikle Kadın ve Konformizm konusuna açıklık getirmek isterim. Benim inancım o ki, her kadın konforu hak ediyor hem de layıktırlar. Erkek, kadının kadınlık ihtişamından yararlanmak isterken, kadın da bu kadınlık özellikleri karşılığında erkekten konforlu yaşam isteyebilir. Burada kadın konfor ...[Devamını Oku]

Beslenme Yolculuğunda İlk Adımlar

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Selamünaleyküm kıymetli İrfan Mektebi okurları… Geçtiğimiz ay başladığımız yazı dizimizde altı temel besin grubuna kısaca bir giriş yapmıştık. Hatırlayacağınız üzere besinleri proteinler, karbonhidratlar, yağlar, mineraller, vitaminler ve su olmak üzere altı temel gruba ayırmıştık. Bunların vücutta bulunma oranlarından, bazılarının vücutta üretilebildiğin...[Devamını Oku]

Bilmemek Cehaletmiş

CAVİD SARAÇO?LU Birkaç günlük fânîyi, mülk-i bâkî sanmıştımBilhassa genç yaşlarda sâfdilâne kanmıştımAzıcık yaşlanınca hayâttan usanmıştım

Cilt

MUSTAFA YILMAZ Cilt ve ciltçiliğin tarihi çok eskidir. Kâğıdın keşfinden önce parşömen veya papirus üzerine yazılan yazılar, sargı (rulo) şeklinde, tahtadan yapılmış kılıf veya kutularda saklanırdı. Balmumu levhalar ve papirus üzerine yazılan yazıların saklanması için tahta kapaklar kullanılmış ve bu kapakların iki yanlarından iplerle bağlanmak suretiyle bir çeşit cilt yapılmıştır. Daha sonraları ...[Devamını Oku]

İslam Medeniyetinde İlme Verilen Önem

HALİL ÖZEL  ‘Rabbim! İlmimi artır, de.’[1] Medeniyetlerin teşekkülünde rol oynayan pek çok etkenden biri ve hatta en önemlisi de dinlerdir. Nasıl ki Batı medeniyetinin temelinde Hıristiyanlık, Çin medeniyetinin temelinde[2] Taoizm, Konfüçyanizm, Budizm ve diğer uzak doğu dinleri, hatta antik Yunan medeniyetinin köklerinde pagan (putperest) inancı ve kültürü varsa, İslam medeniyeti de temel ka...[Devamını Oku]

Münazarât Ekseninde Siyasal ve Sosyal Tahliller

MUSTAFA TOPÖZ İslâm Milletinin Namusu Nasıl Korunur? Bediüzzaman Hazretleri, İslâm milletlerinin maddî ilerlemede geri kalmakla kalmayıp; zillet ve sefalet içinde perişan bir vaziyete girmelerinin mühim bir sebebinin şu 3 sınıf insan olduğunu ifade eder:

Nurdan Ölçüler 13

ZAFER ZENGİN Ömür Sermayesi Ve Malayani İşler Hz. Üstad; dünyevi ve geniş dairedeki siyasi kavgaları, savaşları, menfaat üzerine yapılan boğuşmaları takip edenlerin, ulvi vazifelerini terk etmekten dolayı akıl, kalp ve ruh selametlerini kaybedeceklerini şöyle ifade ediyor:

Şifrenizi mi unuttunuz?