115.Sayı

“Yaş Kesen Baş Keser”

NECATİ İLMEN Oynayanlar ÇocukKelebekPapağanKanaryaAyıAğaçİnsanlar(Üç beş kişi)

Hz. Peygamber (sav)’in Remzi: Gül

MUSTAFA YILMAZ Gül İslamiyet’te Hz. Muhammed (s.a.v.)’i temsil etmektedir. Lâle ise Rabbimizin simgesi olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden çoğu İslâm...[Devamını Oku]

Nurdan Ölçüler 6

ZAFER ZENGİN Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri (6) Ölçü: Dünya hayatında rahat, hu­zur, bereket, başarı ve maişetini ko­laylıkla temin etmek isteye...[Devamını Oku]

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 6

MUHAMMED AYDIN 11. Lema Sünnet-i Seniye, muhkemât ve nâfile kı­sım­larına ayrılmaktadır. Muhkemât kısmı hiçbir şekilde değiştirilemez. On­lara uy­mak ...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Keçecizâde Fuâd Paşa Camii ve Türbesi Camiin banii Fuad Paşa, Osmanlı dev­let adamı ve şairi Keçecizâde İzzet Molla’nın oğludur. Fua...[Devamını Oku]

Editörden

METİN UÇAR Hedefsizlik! Aklın insanları esir aldığı, hissiyatın madde-perest dünya denizinin dalgaları arasında savurduğu zamanlardan iki aylık hazırl...[Devamını Oku]

Kur’ân ve Sünnete Göre Ehli Kitabın Durumu

İDRİS TÜZÜN Daha önceki kutsal kitaplar –Tevrat, İncil ve Zebur- Hazret-i Muhammed’den (sav) haber vermektedir. Bu yüzden ehl-i kitap, Kur’ân-ı Kerim’...[Devamını Oku]

Dünya İyilikle Değişir

Vakit Ramazan Vakti Ramazan berekettir. Ramazan hayırdır. Ramazan kulluktur. Ramazan ibadettir. Ramazan hepimiz için kardeşliktir.

Değer Olarak Gençlerimiz Ve Eğitimi

HASAN HÜSEYİN YILDIRIM Gençliğin Nedir? Gençlik, büluğa erme neticesinde, biyolojik ve psikolojik bakımdan çocukluğun sonu ile toplum hayatında MESULİ...[Devamını Oku]

Ne İfrât, Ne Tefrît, İstikâmet: Hadd-i Vasat

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı temiz şeyleri (kendinize) haram kılmayın ve haddi aşmayın! Şübhesiz ki Allah, haddi aşa...[Devamını Oku]

Münazarât Ekseninde Siyasî ve Sosyal Tahliller (3)

MUSTAFA TOPÖZ Ülkemizdeki Gayr-ı Müslimlerin Hürriyetleri İslâm hukukuna göre, ülkemizde yaşayan Rum ve Ermeni gibi gayr-ı Müslim azınlıkların emniyet...[Devamını Oku]

Besmelenin Sırrı 6

MUAMMER YANIK Birinci Söz (6) Muhalefetün li’l-Havadis: Yani o Zat-ı Zülcelal hâdis (sonradan olan) mahlûk, masnu, eser, sanat, mütegayyir (değişen) o...[Devamını Oku]

  • 1
  • 2
escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,