115.Sayı

Ramazan’da Sağlıklı Beslenme

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Her yıl biz Müslümanların oruç tuttuğu Ramazan ayında, şahısların günlük yaşantılarında öğün saatleri, yemek çeşitleri, aktivite miktarı ve uyku düzeninde birçok önemli değişiklikler olmaktadır. Özellikle beslenme açısından yapılan en önemli değişiklik, günlük öğün sayısındaki azalmadır.

Evlilik Paylaşmak Demektir

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ “İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül, katı bir taşa benzer.”                                             Yunus Emre ...[Devamını Oku]

Biri Ateist Diğeri İslamiyet’i Kabul Etmeyen İki Adam

ZAKİR ÇETİN Biri ateist diğeri Allah’a inanıp İslamiyet’i kabul etmeyen fakat açık sözlü mert iki arkadaş ile olan sohbetimizin bir hülasasıdır. Bazı kardeşlerimize örnek olabilir diye yazıyoruz. Bize misafir olan o arkadaşlarla tanıştıktan sonra onlardan birisi; ben Allah’ın varlığına inanmıyorum ateistim dedi. Diğeri de ben Allah’a (cc) inanıyorum ama İslamiyet’in hak bir din olduğuna inanmıyoru...[Devamını Oku]

Nur-u Akıl Kalpden Gelir

MUHLİS KÖRPE Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler: Ziya-yı kalbsiz olmaz nur-u fikir münevver. O nur ile bu ziya mezc olmazsa zulmettir; zulüm ve cehli fışkırır. Nurun libasını giymiş bir zulmet-i müzevver.Gözünde bir nehar var; lâkin ebyaz ve muzlim. İçinde bir sevad var ki bir leyl-i münevver. O içinde bulunmazsa,...[Devamını Oku]

Besmelenin Sırrı 6

MUAMMER YANIK Birinci Söz (6) Muhalefetün li’l-Havadis: Yani o Zat-ı Zülcelal hâdis (sonradan olan) mahlûk, masnu, eser, sanat, mütegayyir (değişen) olanların cinsinden değildir. Ressam resim, cinsinden; san’atkar, san’at cinsinden; mimar, cami cinsinden olmadığı gibi, kâinatın Hâlık’ının zat ve sıfatları dahi kâinatın cinsinden değildir.

Münazarât Ekseninde Siyasî ve Sosyal Tahliller (3)

MUSTAFA TOPÖZ Ülkemizdeki Gayr-ı Müslimlerin Hürriyetleri İslâm hukukuna göre, ülkemizde yaşayan Rum ve Ermeni gibi gayr-ı Müslim azınlıkların emniyet içinde rahatça yaşama hürriyetleri vardır. Hiçbir şekilde bu azınlıklara zulmetmek doğru değildir.

Ne İfrât, Ne Tefrît, İstikâmet: Hadd-i Vasat

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Ey iman edenler! Allah’ın size helâl kıldığı temiz şeyleri (kendinize) haram kılmayın ve haddi aşmayın! ?übhesiz ki Allah, haddi aşanları sevmez.” (Mâide Sûresi, 87. Ayet)

Değer Olarak Gençlerimiz Ve Eğitimi

HASAN HÜSEYİN YILDIRIM Gençliğin Nedir? Gençlik, büluğa erme neticesinde, biyolojik ve psikolojik bakımdan çocukluğun sonu ile toplum hayatında MESULİYET sorumluluk alma dönemi olan 12-25 arasında kalan yaş gurubudur.[1] Genç, bedeni canlı, ruhu diri; gönlü paylaşıma açık, hayattan beklentisi yüksek insan demektir. Ergenlik dönemini aşmış yetişkinlik dönemine doğru seyredendir. Gençlik, hayat yolc...[Devamını Oku]

Dünya İyilikle Değişir

Vakit Ramazan Vakti Ramazan berekettir. Ramazan hayırdır. Ramazan kulluktur. Ramazan ibadettir. Ramazan hepimiz için kardeşliktir.

Kur’ân ve Sünnete Göre Ehli Kitabın Durumu

İDRİS TÜZÜN Daha önceki kutsal kitaplar –Tevrat, İncil ve Zebur- Hazret-i Muhammed’den (sav) haber vermektedir. Bu yüzden ehl-i kitap, Kur’ân-ı Kerim’in ifadesiyle, peygamberimizi kendi evlatları gibi tanıyorlardı. Bu konuda, peygamberimizden haberdar olan ehl-i kitabın özür teşkil edecek cehaletlerinden söz etmek mümkün değildir.

Editörden

METİN UÇAR Hedefsizlik! Aklın insanları esir aldığı, hissiyatın madde-perest dünya denizinin dalgaları arasında savurduğu zamanlardan iki aylık hazırlık süresi ile birlikte ayların efendisi Ramazan-ı ?erife vasıl oluyoruz, elhamdülillah.

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Keçecizâde Fuâd Paşa Camii ve Türbesi Camiin banii Fuad Paşa, Osmanlı dev­let adamı ve şairi Keçecizâde İzzet Molla’nın oğludur. Fuad Paşa, 1814 se­ne­­sinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 1835 senesinde Tıbbiyeyi bitiren Fuat Pa­şa, muh­telif şe­hirlerde elçilik ve valilik gö­revlerinde bu­lundu.

Şifrenizi mi unuttunuz?