114. Sayı

Hicretin Gölgesinde Bir Genç

ÖMER DÖNGELO?LU Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bir gün Mescid-i Nebevi’de oturuyordu. Kapıda bir genç ama üstünde doğru dürüst elbise yok. Altına peştemal gibi bir şey sarmış, üstüne de sizin ihramda kullandığınızdan çok daha kısa, ince, dar -yelek gibi- bir çul atmış; iki tane bez parçasını üzerine almış bir garip delikanlı geldi.

Risale-i Nur’un Risalelerini Tanıyoruz 5

MUHAMMED AYDIN 11. LEM’A Risalenin İsmi/İsimleri: Mirkatü’s-Sünne ve Tiryâk-ı Marazü’l-Bid’a, On Birinci Lem’a, Beşinci Lem’a Telif Tarihi ve Yeri: 1933 (tahminen) Dili: Türkçe Müellife Göre Değeri:

Sultan İkinci Mehmed henüz yedi yaşlarında iken hocası Molla Ak ?emsüddin kulağına eğildi ve başarının en önemli kuralını fısıldadı: “Hedefini tespit etmelisin.” Önce hedef belirlendi: “Kostantiniyye mutlaka fethedilecektir.”

Barbarlıklar Yarışı

YRD. DOÇ. DR. AHMET HÜSREV ÇELİK “…………..Bil ey ikinci Avrupa! Sen sağ elinle sakîm ve dalâletli bir felsefeyi ve sol elinle sefih ve muzır bir medeniyeti tutup dâvâ edersin ki, beşerin saadeti bu ikisi iledir………” (17. Lema) ‘Her milletin barbarlığı kendisine özgüdür. Kimisi kafa keser, kimisi 7 tonluk konvansiyonel silahlarla uzaktan kitle katliamı yapar’[1] der Barbarlıklar Çatışması adlı eserind...[Devamını Oku]

Münazarât Ekseninde Siyasî ve Sosyal Tahliller (2)

MUSTAFA TOPÖZ Hükûmetleri Değerlendirmede Ölçü Hiçbir eksiği ve kusuru olmayan mükemmel bir hükûmet talep etmek, imkânsızı talep etmek demektir. İmkânsızı talep etmek ise kişinin hem kendine hem de topluma fenalık etmesidir.

Besmelenin Sırrı 5

MUAMMER YANIK Birinci Söz (5) Hâlbuki bu cevabın hiçbir bilimsel yanı yoktur. İçlerinden çıkamadıkları zaman: “Bir şekilde olmuş biz oluşunun devamını konuşuruz, daha ileriye gidemeyiz.” Bu temelsiz ve esassız safsatayı bilim diye her yere neşrederler.

Temsil Dürbününün Sırrı

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Mümin, yeşil ekine benzer. Rüzgârla eğilir (fakat yıkılmaz). Rüzgâr sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir; o da bela ve musibetler sebebiyle eğilir (fakat yıkılmaz). Kâfir ise sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman (bir defada) söküp devirir.” Hadîs-i ?erîf (Buhârî, Tevhîd, 31)

O Sevmeler Sevme Değil

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ Terapi taleplerine çoktandır olumsuz cevap veriyordum. Gelen talepleri nazikçe geri çevirmek zorunda kalıyordum. Yoğun programlarım bunu gerektiriyordu zira. Sonra, bir fırsatını buldum; tam bir hafta boyunca günler günleri kovalarken ard arda terapi aldım. Bunlardan birisinden bahsetmek istiyorum şimdi sizlere, Merve Hanım.

Nurdan Ölçüler 5

ZAFER ZENGİN Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri (5) Nurdan Ölçüler’in bu bölümünde, Risale-i Nurlara hizmet etmenin dünyevi ve uhrevi neticelerini ele alacağız. Bilindiği gibi Risale-i Nur’un hareket tarzı, sünnet-i seniyeyi rehber alarak imana ve Kur’an’a halisen muhlisen hizmet etmektir.

Hastalığı Doğru Teşhis Etmek

YUSUF KARA Yıllar önce Amerika’da katıldığım İslami bir sempozyumda önemli bir konuşmacı şunları söylemişti: “Bazı gençler bana geliyor, imana dayanan birtakım sorular soruyor. Gençlere bakıyorum, ahlakî sorunları olan gençler. Kendilerine diyorum ki: Sizin ahlakî problemleriniz var. Bu sebepten imanî sorular soruyorsunuz. Ahlakınızı düzeltirseniz imanî sorularınız ve şüpheleriniz ortadan ka...[Devamını Oku]

Bilgisayarın ve İnternetin Zararları

PEDAGOJİ DERNE?İ Aileler ilk önce çocuklarının bilgisayarı öğrenmesini keyifle izler ve bununla gururlanır. Sonrasında evde dağıtan ve koşturan bir çocuk yerine, yerinden kalkmayan, oyuncaklarını dağıtmayan bir çocuk anne-babalara daha avantajlı gelir.

Bir Deneme Yazısı: Sosyal Medyada Tebliğ

SERHAD AYDO?DU Rahman Rahim olan Allah’ın ismiyle İngiliz müsteşrik Sir Arnold “İntişar-ı İslam Tarihi” kitabında İslam’ın yayılışını araştırmış ve sonuç olarak şöyle demiştir: “İslam’ın bir misyoner teşkilatı olmadığı halde, yalnızca vaizler, din alimleri değil erkek, kadın, hür, köle her fert kendini bir misyoner gibi telakki eder ve dinini tebliğ hususunda ibadet şuuruyla çalışır. Araştırmalar ...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?