113. Sayı

Karınca Deyip de Geçme!

KUDRET U?UR Allah Teâlâ Hazretleri Süleyman (as)’ı eşsiz bir saltanat ve mülk sahibi yaptı. O geniş mülkte kendisine hizmetçi olarak da insanları ve cinleri emrine muti eyledi. Gitmek istediği her tarafa gidebilmesi için de rüzgârı kendisine itaatli kıldı. Hayvanatın dillerini ona öğrettiği gibi, onlarla konuşma imkânını da verdi. Ta ki bizler anlamsız zannettiğimiz âlemde ne hikmetler var görüp d...[Devamını Oku]

8 Adımda Kurtuluş Reçetesi

ZAKİR ÇETİN ?arktaki aşiretlerin suallerine cevap ola­rak hazırlanıp H. 1329 (m. 1911)’de neşredilen Münazarat Risa­lesi, daha sonraları Bediüzzaman Hazretleri ta­ra­fından tekrar gözden geçirilerek neşre­dil­miştir. Üstad Hazretleri risalenin baş ta­ra­fına şu ifadeleri koymuştur ki bu, aşa­ğıda izah etmeye çalıştığımız yazının ne anlama geldiğini göstermek açısından ehem­miyet­lidir.

NECATİ İLMEN Ölüm asude bahar ülkesidir bir rinde; Gönlü her yerde buhurdan gibi. Ve serin serviler altında kalan kabrinde Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter.                                          Yahya Kemal Beyatlı

OSMAN SONSAK İLK VAHİY “(O sayılı günler) Ramazan ayıdır ki, insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile bâtılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzere, Kur’ân onda indirilmiştir.”[1] Ve “?üphe yok ki biz onu (o Kur’ân’ı), Kadir Gecesinde indirdik.” [2] ayetlerinde ifade edildiği üzere Kur’ân, Ramazan ayında Kadir Gecesinde indirilmiştir. Kadir Gecesinde bir bütün olar...[Devamını Oku]

Hz. Muhammed (sav) ve Zedelenmiş İnsanlık Onuru

MUHLİS KÖRPE İnsanlığın Durumu Peygamber Efendimiz zamanında, Arap yarımadasında ve dünya üzerinde, güçlü olan haklıydı. Mazlum eziliyordu. Kazanan kârlı, kaybeden mahkûm oluyordu. Zayıflar ayaklar altında eziliyordu. Ahlak ve fazilet aşındırılmıştı. Toplum kirlenmişti.

16.yy İkinci Yarısında Galata Sicillerinden Örneklerle Gayrimüslim Tebaanın Hayatı

AHMET SAİD KÜTGÜL GİRİ? Osmanlı Devleti dini, dili, ırkı ve kültürü farklı olan birçok unsuru bünyesinde barındıran bir yapıya sahipti. İniş ve çıkışlarıyla birlikte uzun bir süre bu yapıyla ayakta kalmasının birçok nedeni vardır. Üstelik tarihte çok fazla karşılaşılmayan bu tür bir başarıyı birkaç nedenle izaha kalkmak hem mümkün değildir hem de doğru olmaz.

Duygu Dilsizi Olmamak İçin

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ Yaklaşık bir ay önce, İstanbul’dan bir kadın okurum aradı. Berna Hanım 38 yaşlarındaydı ve tıp doktoruydu. Aile Terapisi kitabını iki defa hem de ağlayarak okumuştu. Girdiği girdaptan yıllardır çıkamayışını ağlayarak hem de hıçkırarak anlatmaya çalışıyordu. Ben ise telefonun bu tarafında olanlara anlam vermeye çalışıyordum. Tıp dilinde “Alexitimi” yani “D...[Devamını Oku]

Çocuğun Bilişsel (Zihinsel) Gelişimi

PEDAGOJİ DERNE?İ Bireyin, çevresindeki dünyayı anlamasını ve öğrenmesini sağlayan aktif zihinsel faaliyetlerin gelişimine BİLİ?SEL GELİ?İM adı verilmektedir. Bilişsel gelişim; bebeklikten yetişkinliğe kadar bireyin çevreyi ve dünyayı anlaması ve düşünme yollarının daha karmaşık ve etkili hale gelme sürecidir. Piaget gelişim dönemlerini 4 ana başlığa ayırmıştır. Piaget’e göre tüm çocukların bu geli...[Devamını Oku]

Okul Öncesi Çocuklarda Beslenme

BESLENME VE DİYET UZMANI: DYT. EDİBE BEKİN Bu yazımda ebeveynlere okul öncesi çocuklarda beslenme konusunda farkındalık kazanmalarına yardımcı olmaya çalışacağım. Okul öncesi çocuğa sahip olan annelerde, evlatlarının beslenmeleri ile ilgili aşırı kaygı taşımakta olduğunu gözlemlemekteyim. İsterseniz bu endişeleri bir nebze de olsa gidermeye çalışalım.

Hakiki Ömrümüzü “Değer” li Kılmak Adına…

İBRAHİM SARITA? Hakiki ömrünü bulunduğun gün bil! Malum… Kavanoz hikâyesini hemen hepimiz biliriz. Dolu kavanozda büyüklüğüne göre taş parçacıklarının ve kumun tanzimini. Aslında yapılan zamanın/hayatın tanzimidir.

Apayrı Lütuf

CAVİD SARAÇO?LU ?u alıp verdiğimiz her nefes apayrı lütufBunca ni’metleri bahşetmiş olan Rabb-i Atûf

Besmelenin Sırrı 4

MUAMMER YANIK Birinci Söz (4) Mesela insanın ayine-i kalbindeki merhamet, şefkat, adalet, cömertlik, temizlik, malikiyet gibi bütün sıfatların her biri Allah’ın Esma-i Hüsna’sının birer cilvesi ve gölgesidir. Bütün kâinatı ihata eden her bir Esma-i İlahiye, mahiyet ayinemize birer istidat tohumu olarak yerleştirilmiştir.

Şifrenizi mi unuttunuz?