108. Sayı

İnsan Ancak Diliyle Kaimdir

TYB ONURSAL BA?KANI: MEHMET DO?AN Bir milletin öyle 1 yıllık, 2 yıllık, 3 yıllık, 10 yıllık mazisi olmaz. Yüzlerce, binlerce yıllık derinliği olur. Biz de öyle bir milletiz.

Dava Adamı Olmanın Önemi

ZAKİR ÇETİN Varlıkların en şereflisi olma özelliğine sahip olan insanın vasıflarının her birisi cüz’i olduğundan birçok işi bir arada yapamaz. Bir anda ancak bir işi yapabilir. Kişi birden fazla iş yapabilmesi için, işlerini belirli bir zamana yayıp sırasıyla yapmak zorundadır.

O “Değer” (asm) Hayatımızda Olamadan Başka Değerler Aranır mı?

İBRAHİM SARITA? Değer arayışı, doğruluğu ve güzelliği arama teşebbüsü olmalıdır. Bu  arayışta medeniyetimizde izleri ve eserleri bulunan manevi alan ve tesiri iki ilk günkü tazeliğini muhafaza eden Resul-i Ekrem’in (asm) sözleri ve sünneti seniyyesi temel teşkil etmelidir. O vakit bu arayış netice verebilecek, insanın fikrindeki güzellikler davranışlarda tezahür edebilecektir.

18. Lema, Hz. Ali ve Cebrail (as)

İDRİS FERİD Üstad Bediüzzaman’ın Risale-i Nur Külliyatın’da 18. Lema adlı risalede Hz. Ali’nin Ercuze denilen bir şiirinden bahsedilir. Bu şiirde Hz. Ali, Cebrail (as)’ın içinde ism-i a’zam olan küçük bir sahifeyi kendisinin kucağına bıraktığı anlatmaktadır. Bu risaleyi okuyan bazı şahıslar “Hz. Ali peygamber mi ki Cebrail ona bir sahife getirip veriyor?” diye itiraz ederek Üstada ve Nur Talebeler...[Devamını Oku]

Bahtiyar Genç: Ahmed Ammar

CELİL AKAR Dünya bir misafirhanedir. Dünyaya gelen her insan bu misafirhanede belli bir süre bulunur ve misafirlik süresi sona erdiğinde asıl memleketi olan ahiret yurduna döner.  Bu sebepten en bahtiyar insan odur ki bu dünyada misafir olduğunu bilir ve hayatını ona göre tanzim eder.

İngiltere’de İslam 2

HAMZA BERAT İngiltere’de Risale-i Nur ve Te’siri Risale-i Nur, imanları tamir ediyor ve hakikatleriyle bütün dünyada  gönülleri aydınlatıyor. Tesirini sadece Anadolu insanında değil, Avrupa’da, Asya’da ve Afrika’da da görüyoruz. Biz şahsi tecrübelerimizde ve müşahedelerimizde birebir insanların gözlerinde bu etkiyi İngiltere’de gördük. Hakikatleri dinleyenlerin gözlerindeki parılt...[Devamını Oku]

Geleceğin Suçlusu Nasıl Yetiştirilir?

PEDAGOJİ DERNE?İ Haber bültenlerinde sıklıkla karşılaştığımız şiddet olayları, özellikle de çocuklara yönelik işlenen suçlar hepimizi derinden üzmektedir. Bu haberleri duymak birçok anne babayı daha tedirgin ve daha kaygılı yapmaktadır. Savunmasız ve masum olan çocuklara karşı bu şekilde davranabilen insanlar nasıl bir psikoloji içinde bu suçları işlemektedir?

Risale-i Nur’un Millî Kültürümüzün Muhafazasındaki Rolü

MUSTAFA TOPÖZ Risale-i Nur’un önemli bir vazifesi, iman ve Kur’an hakikatlerini çok kuvvetli delillerle ispat edip neşretmek ve bütün inkâr fikirlerini iptal etmek olduğu gibi; Kur’an harflerini muhafaza etmek de önemli bir vazifesidir.[1] Bu hikmetle Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nur’u, Osmanlıca olarak, yani Kur’an harfleriyle telif etmiş ve yüzbinlerce talebesine Kur’an harfleriyle Risale-i N...[Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

AHMED SAİD GÜNDÜZ Emir Sultan Camii Emir Sultan Camii, Sultan Yıldırım Ba­yezid’in kızı ve Emir Sultan Hazretlerinin eşi Hundi Fatma Sultan tarafından 15. asır başlarında yaptırılmıştır.

Biz Kendimize Çeki Düzen Verdiğimiz Zaman…

Hülagü 1255’te ağabeyi Mengü Han tarafından Ortadoğu’da henüz ele ge­çi­ril­memiş toprakların ele geçirilmesi için görevlendirilir. Hülagü, 1258 tari­hinde Bağdat’a girerek Abbasi Halifesi Mutasım’ı keçeye sarıp Moğol atları­nın ayakları altında ezdirerek öldürtür. ?e­hirde katliamlara başlar ve şehri yağmalatır.

İslam Dünyasının İzdüşümü: Filistin Sorunu

DR. AHMET HÜSREV ÇELİK Tüm İslam Dünyasının Mescid-i Aksa’ya olan kurumsal ve duygusal bu aidiyetlerinin bir neticesi de “Mescid-i Aksa veya Kudüs veya Filistin sorunu” üzerinde İslam Dünyasının bir izdüşümünün görülebilmesidir. Sorun bütün İslam Dünyasının sorunudur. Teori ve pratikte hemen her birey ve organizasyon bunu bu şekilde kabul ve tasdik etmektedir. Bu aşamada şöyle bir soru karşımıza s...[Devamını Oku]

Gel Ey Gülün Diğer Adı…

NECATİ İLMEN Senin olmadığın semtler isyan,Kalabalıklar kuru, gülücükler sahte…Bakışı bulanıktır vicdanların.Sensiz tadı yok ürkek bakışların, maskeli âşıkların.Seninle kayboldu ufuktaki son kızıllığın rengi.Bitmeyen bir acının senfonisi var dudaklarımızda şimdi.Etrafımız ateş çemberi Canan.Bosna, Filistin, ÇeçenistanBağdat, İskenderiye ve HumusMermi yağmuruna tutulurken sokaklarHazin bir şarkıyı ...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?