107. Sayı

Ben tarihten geliyorum

Nice büyüklerden nice dersler, ibretler aldım. Sonra baktım; bütün bu büyüklerin, en büyük hasletlerinin daha büyüklerini ve emsalsiz derece yükseklerini tek bir ağaçta gördüm. Kökleri enbiyâya dayanıyor, meyveleri evliyâlar…

Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!

Kurban, ‘tevhid’in amelî (pratik) hayata akseden kuvvetli bir tezahürü. “Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” mealindeki hitap hem tevhidi, hem ibadeti hem de tevhid ve ibadetin ön şartı olan fedakârlığı ders vermekte.

İnsanların Fıtrî Dini İslamiyettir

Evet, insanların fıtrî dini İslâmiyet’tir. Buna binlerce delil ve burhanlardan yalnız insanların yaşamasını delil olarak göstermek kâfidir. Dikkat ettiğimizde görüyoruz ki dünyaya gelen her çocuğun sevimli bir hâli vardır.

Tarihten Sayfalar

AHMD SAİD GÜNDÜZ Isparta’ya Rahmet Yağmuru 1932 senesinde ezanın aslî hâliyle okunma­sının yasaklanmasının ardından, Bedî­üz­zaman Hazretleri Barla’da çok sıkıntılı günler geçirmiştir. 1934 senesine gelindiğinde o zamanki idareciler, Bedîüzza­man Hazretlerinin mecbûrî ikametgâhının de­ğiştirilmesine karar verirler.

Tohumun Vazifesi, Yazılana Sadakattir

ENVER NUGAY Cenab-ı Hak, yaratmış olduğu bir ağacın tohumuna o ağaca dair tüm programı yazar diğer bir tabirle kodlar. O tohum, kendi içine İlahî irade ve kalem ile yazılmış olan o programa büyük bir sadakat göstererek her türlü zorluk ve meşakkat ortamında bile (karanlık ve çok da uygun olmayan toprak şartları, bazen taş ve kaya gibi bir yer, iklim) neşv ü nema bulup yeşermek için say ü gayret gö...[Devamını Oku]

Dünyanın İç Yüzü / Dünyanın Üç Yüzü!

ENVER NUGAY Nerede olduğunu bilmeyen bir insanın ne yapacağını bilmesi de mümkün değildir. Mesela bulunduğunuz yer uçsuz bucaksız bir çöl ise orada tarım ile uğraşmak mantıklı değildir. Onun için bulunduğunuz yerin bir çöl olduğunu ve orada tarım yapılamayacağını bilmeniz gerekir. Bir yerden başka bir yere giderken geçici bir süreliğine konaklamakta olduğunuz otelde ise, bir ömür geçiremezsiniz. A...[Devamını Oku]

Risale-i Nur’da Terörün Kaynağı ve Kurtulma Çareleri

MUSTAFA TOPÖZ Bediüzzaman, toplum hayatının anarşi­den kurtulması için 5 esasın toplumda hâkim kılınmasının zaruri olduğunu ifa­de eder. O beş esasın birincisi hürmet, ikinci­si merha­met, üçüncüsü haramdan çekin­mek, dördüncüsü emniyet, beşinci­si ser­seriliği bırakıp itaat etmektir.

Bediüzzamandan Vekillere: Çözüm Sende!

M. SAİD SERDENGEÇTİ Memleketimiz zorlu fakat inşallah neticesi iyi olacak bir süreçten geçiyor. Bu süreci en hayırlı bir şekilde atlatmak, bu vatanın evlatları olarak hepimizin muradıdır. Bu süreçte herkesin üzerine düşen vazifeler olacaktır ve herkes üzerine düşeni yapmadığı müddetçe -istenilen netice alınsa bile- zaman uzayacaktır.

ARİF EMRE GÜNDÜZ “Ve Allah yolunda öldürülenlere ‘ölüler’ demeyin! Bil’akis (onlar) hayattadırlar, fakat (siz) anlayamazsınız.” (Bakara Suresi, 154. ayet)

Değerler Eğitiminde Üç Temel Mesele Değerlerin Tesisi, Tespiti ve Model Arayışı

İBRAHİM SARITA? Allah’ın yarattığı en mümtaz varlık olan insan, hem ferdi hem içtimai hayatta kendisi ile irtibatı bulunan her bir şeye bir kıymet, bir değer addeder. Değer tesmiye edilen bu rabıtaların kalplere ve zihinlere tesisini (temelleşip kökleşmesini) temin etmek için, öncelikle bunların yaratıcımızla olan bağına ihtiyaç vardır. Ancak bu şekilde “değer eğitiminin esasları” sağlam bir niyet...[Devamını Oku]

Risale-i Nur İçindeki Reşha

MUAMMER YANIK Sevgili Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri Risale-i Nurdaki kelimeleri Arapça sathi lügat manasında kullanmamıştır. Belki Kur’an-ı Kerim ve iman hakikatinin kâinat kitabındaki hadsiz delilleri, hüccetleri ve burhanlarını tasavvur ederek kullanmıştır.

Allah İçin Verebilmek

İDRİS TANYELİ Günümüzde insanlar, almak için yaratılmış gibi, sadece kendini düşünüyor. Komşusu aç iken tok yatan bir toplum olduk ve ol­ma yolunda -maalesef- hızla ilerliyoruz. Sa­de­ce ken­dini düşünme, başkalarına bakma­ma mantığı her ferde bir virüs gibi bulaşıyor. Her şeyin maddiyatla ölçüldüğü asrımızda ken­dimizden gayrı kimseyi düşünemez olmuşuz.

Şifrenizi mi unuttunuz?