105. Sayı

Alışverişte Sağlıklı Besin Tercihi

DYT. EDİBE BEKİN Sağlıklı beslenme sağlıklı besinlerin tercih edildiği alışverişle başlar. Sağlıklı besin nedir? Besin değerini kaybetmemiş, fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temiz, bozulmamış ve içinde sağlığa zararlı maddeler bulundurmayan gıda maddesine sağlıklı besin denir.

Çocuğun Dil Gelişimi

PEDAGOJİ DERNE?İ Dil gelişimi; seslerin, kelimelerin, sayıların, sembollerin kazanılması, saklanması ve dilin kurallarına uygun olarak kullanılmasını içeren bir süreçtir. Dil gelişimi, doğumdan itibaren başlar ve yaşam boyu devam eder. Dil ve öğrenme arasında önemli bir ilişki vardır.

Soru Çözmek mi, Sorun Çözmek mi?

AİLE VE E?İTİM UZMANI: SELAHATTİN YAYLAMAZ Bir kimya profesörü Nobel ödülü almıştı. Ödül töreninden sonraki ilk dersinde, öğrencilerinden biri kendisine şöyle bir soru sordu: “Efendim! Amerika’da üç binin üzerinde kimya profesörü var. Ancak bu kadar bilim adamı arasında, ödülü size lâyık gördüler. Sizi diğerlerinden ayıran özellik neydi?”

Kündekarî Cemal Usta

MÜLAKAT: METİN UÇAR Cemal Usta, Bursa Nilüfer’de Küçük Sanayide bir dükkân sahibi. Lezzet bizzat işin, çalışmanın, sa’yin içindedir anlayışıyla iş yapan nadir sanatkârlardan. Derdi para pul değil. Kendini işine vermiş. Zorluklarını bilerek, fakat mesleğin kendisiyle kaybolup gitmesinden de endişe ederek çalışıyor. Bursa’da namlı bir usta. Merak ettik kendisini ve mesleğin hal ve geleceğini. Kapısı...[Devamını Oku]

ADL İsminden Yansıyanlar 2

İDRİS TÜZÜN “Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde akıl sahipleri için (Allah’ın varlığına ve birliğine dair) deliller vardır.” (Âl-i İmran, 190)

“Z Efendiye Sualler”

NECATİ İLMEN Hep uzun yazdığımdan şikâyet edilir. Bu kez sözü uzatmadan köşemi bir kız öğrencimizin şiirine ayırmak istiyorum. İsterdim ki bundan evvel şiirde usul, şiirde gaye, şiirde şekil, şiirde hayat, şiirde anlam, şiirde ilim, şiirde nakış, şiirde ahenk nedir, nasıldır ve ne olmalıdır sorularına cevap verebileyim.

İmandaki Doğuş

ADNAN HAYDARO?LU 2000 yılı idi. Mardin ordu evinde vatani görevimi yerine getiriyordum. Dini yasaklar dışında her şey normal seyrinde ilerliyordu. Birkaç asker arkadaşımızla beraber İman ve Kuran Hizmetini yapmaya gayret gösteriyor, mescit olmadığı için namazlarımızı çamaşırhanede, derslerimizi ise kazan dairesinde yapıyorduk.

Her Bilgi Islah Etmez!

ENVER NUGAY Yaşadığımız asır, bilginin insan hayatına çok hızlı ve kolay bir şekilde girdiği bir asırdır. Hatta insanın bir bilgi bombardımanına maruz kaldığını bile söyleyebiliriz. Bu kadar yoğun bir bilgi trafiğine rağmen, insanların hala cahil, hala görgüsüz ve kendini bilmez oluşları da şayan-ı hayrettir.

İttihad İstiyor musun? “O Halde Önce İhtilafa Düşme!”

AHMET HÜSREV ÇELİK “……… ehl-i hakkı sukuttan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazife-i uhreviye telâkki edip, yüzer âyât ve ehâdis-i Nebeviyenin şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp; bütün hissiyatınızla ehl-i dünyadan daha şiddetli bir surette meslekdaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz.. yâni, ihtilâfa düşmeyiniz ……..”

Arabayı Atlara Koşmak Yahut İnsanı Modernizm Çıkmazı

ENGİN LAFÇI “İşte bütün mesele her meselenin başı Ben bir genç arıyorum gençlikle köprübaşı Tırnağı en keskin hayvanın pençesinden Daha keskin eliyle başını ensesinden Ayırıp o genç adam uzansa yatağına Yerleştirse başını iki diz kapağına Soruverse ben kimim ve bu hal neyi nesi Yetiş yetiş hey sonsuz varlık muhasebesi”

Kutlu Bir Seferin Kutlu İşaretleri

KUDRET U?UR Rabbime namütenahi şükürler olsun ki bizlere mübarek toprakları, Kâbe’yi, Efendimiz (asm)’ı tekrar ziyaret etme imkânı verdi. Bu münasebetle sizlerle bir kısım manidar haller ve tevafukatı paylaşmak istiyorum.

İlla Edep

MEHMET SAİD BATIHAN “Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, Dediler ilim geride, illa edep illa edep” Demiş Yunus Emre. Evet, ilim edepten sonra gelir. İnsana yakışan da edeple taçlanmış ilimdir. “Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere geldim” diyen Peygamberin (sav) ümmetine bıraktığı en büyük mirastır edep.

Şifrenizi mi unuttunuz?