101. Sayı

Peygamberimiz (sav) En Büyük Peygamberdir

İDRİS TÜZÜN Ülü’l-azm peygamberler bütün pey­gamber­lerin en üs­tünleridir. Onlar içinde ise en büyük peygamber, Pey­gamberimiz (sav)’dir.

Kâinâtın Efendisi (sav)

ABDULLAH PEKÖZ Michael Hart, büyük bir gerçeği insanlığa tekrar hatırlatmıştır. Gerçekten de Resûl-i Ekrem (sav) o büyük yarımadada vahşi ve adetlerine mutaassıp ve inatçı kavimleri, çok kısa bir süre zarfında o kötü adetlerinden te­mizleyerek en güzel ahlaklar ile teçhiz etmiş, donatmıştır. Onları bütün âleme muallim ve medenî milletlere üstat eylemiştir. Bu sade­ce bir devlet idareciliği değildi...[Devamını Oku]

Hadislerin Sayısı Ne Kadardır?

ENES ÇALIK Son dönemlerde “Hadis imamlarının 500.000 hadis ezbere bildiği veya bu kadar veya daha fazla Hadis-i ?erif’ten kitap­larını yazmalarına dair bilgiler geldikçe bu kadar hadis olması mümkün mü?” gibi sözlere çok rastlamaktayız. Yazımızda bu işin mahiyetini ele alarak, bu konuyu bir nebze olsun aydınlatmaya çalışacağız.1

Risale-i Nur’da Vehhâbîlik Bahsi

MUSTAFA TOPÖZ Vehhâbîliği besleyen kökler, insanlık tarihi içerisinde de üç esâsa dayanır. Fakat Risale-i Nur’da iki esas izah edilmiştir. Üçüncü esas için Bediüzzaman Hazretleri ‘sükût’ iba­resini koyarak telif etmemiştir.

Sahabeler ve Bizler

Sual: Asr-ı Saadette maddi bir cihad vardı. Onlar maddi zor­luklar çekmişler ama biz şu an nefislerimizle manevi ola­rak cihad ediyoruz. ?u an bizim işimiz daha zor görünüyor. Bundan dolayı, onların zamanına göre şuan bizim manevi mücadelemiz daha yüksektir diyebilir miyiz?

Sahabeler Yıldızlar Gibidir

Dördüncü Suâl: Sahabelere karşı iddia-yı rüchaniyet ne­reden çıkıyor? Kim çıkarıyor? ?u zamanda, bu mes’eleyi medar-ı bahsetmek nedendir? Hem müctehidîn-i izama karşı müsavat dava etmek neden ileri geliyor?

Selef-i Salihîn Kimdir?

ZAKİR ÇETİN Cenab-ı Hak, her ne kadar son kitabı ve son Peygamberi göndermişse de, imtihan gereği olarak, insanlara hayır veya şerri tercih edecek bir cüz-i ihtiyarî vermiştir. Allah, hayrı isteyenlere seve seve o hayrı verdiği gibi, yapılmasını istemediği şerri ise, kişi kendisi istediği için, imtihan gereği, o şer ve fenalığı yaratır. İşte Asr-ı Saadetten bugüne kadar, Cenab-ı Hakk’ın bizden uym...[Devamını Oku]

Gençlik Baharı

MÜCTEBA YILDIZ Gençlik, sene içindeki Mâh-ı Nisan gibidir. Nasıl ki Nisan ayı geldiğinde ortalık yeşillenir, güneş ışıl ışıl parlar, içine yaşama sevinci dolup evin içinde durası gelmez insanın; aynen öyle de gençlik döneminde tozpembe görür hayatı insan. Taşı sıksa suyunu çıkaracağını düşünür. Sürekli hareket halindedir, hiçbir engel tanımaz. Boşuna “delikanlılık” dememişler; kan galeyanda, vücut...[Devamını Oku]

İhlas Suresinin İ’cazının Bir Nüktesi (4)

MUHLİS KÖRPE İkinci dürrü, tevhîd-i kayyûmiyet. Evet, serâser kâinâtta, vücûd ve hem bekada müessire ihtiyaç lisânı der ki: ل? ق?يُّوم? اِلّ? هُو İkinci inci: Kayyumiyetteki tevhiddir. Evet, kayyumiyetin manasında görülüyor ki bizzat var olan ve varlığında hiçbir şeye, hiçbir şekilde muhtaç olmayan yalnız Al­lah’tır. Her bir şey var olmada ve varlık­larını devam ettirmede Allah’a muh­taçtır.

Beslenme Dünyasına Hoşgeldiniz!

BESLENME VE DİYET UZMANI: EDİBE BEKİN Beslenme oldukça geniş ve kapsamlı bir konudur. Başlangıç noktası ilk peygamber ve ilk insan olan Hz. Âdem (as)’a kadar uzanır. İlk insanın ilk imtihanı yiyeceklerle olmuştur. Hatırlayınız, herkesin bildiği üzere, Cennetten dünyaya indiri­lişinin sebebi, kendisine yasaklanan meyveyi yemesidir.

Çocuk İçin Mi, Çocuk Üzerinden Mi?

PEDAGOJİ DERNE?İ BA?KANI: MEHMET TEBER Çocuklar üzerinden yapılan işler, niyet açı­­sından sorunlu olduğu için çocuklara ge­­nelde zarar veriyor. Üstelik büyük bir zarar. Bu nedenle hangi işi yaparsak yapa­lım, önümüze çocuklara dair bir proje gel­diğinde öncelikli bakış açımızın bu olması gerekiyor. Projeyi sunanlar çocuklar için mi bir şeyler yapmak istiyorlar, yoksa çocukların üzerinden kendile...[Devamını Oku]

Şifrenizi mi unuttunuz?