SAYILAR

Ayasofya Camii’nde Muhteşem Bir Açılış Merasimi

3 Nisan 1909’da Ayasofya Camii’nde büyük bir merasim vardı. Muazzam mabed tıklım tıklım doluydu. Adeta secde edecek yer yoktu. İnsanlar birbirlerinin sırtları üzerine secdeye gitmek zorunda kalmıştı. Sevgili Peygamberimizin (sav) veladetinin sene-i devriyesine tevafuk eden ve bayram havasında yapılan bu merasim bütün Müslümanların birlik ve beraberliğini tesis etmek amacıyla kurulan İttihâd-ı Muha...

Güneş Sistemi ve Halkalı Gezegenler

GÜNE? SİSTEMİMerhaba ?irin Dostlarım!Bildiğiniz gibi güneş sistemimizde sekiz tane gezegen var. Bu gezegenler kendi eksenleri etrafında dönerler. Bununla beraber güneşin etrafında da sürekli olarak dolanırlar. Gezegenleri güneşin etrafından ayırmayan şey ise, günümüz tabiriyle güneşin kütle çekim kuvvetidir.Gezegenlerin güneşe olan yakınlık sıralamaları şöyledir:Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter...

Birbirinizle Çekişmeyin

“Ey Müminler!Hepiniz birlikte Allah’ın ipinesımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin.Allah’ın size olan şu nimetini hatırlayın:Hani siz birbirinize düşmandınız;derken Allah kalplerinizi kaynaştırdı daO’nun bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz.Ateşten bir çukurun tam kenarında idiniz,fakat Allah sizi oraya düşmekten kurtardı.Doğru yolu bulasınız diye,Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor.”(Âli İmran...

Beyin Sağlığımıza Neler Oluyor?

Beyninizin işlerliğinin yaşla birlikte azalmasının normal olduğunu düşünebilirsiniz, ancak bu tam olarak böyle değildir. Beslenme, yaşam tarzı alışkanlıkları ve diğer faktörlerin tümü beyin sağlığını etkiler. Daha da önemlisi ve bilinenin aksine beynimiz yeni beyin hücreleri üretebilir.

Nurdan Maddeler

İLÂH? VE NEBEV? LÂFIZLARIN BA?KA DİLDEKİ TERCÜMESİNİ OKUMANIN 3 ZARARI11 Bunlar, latifelere daima feyiz veren daimi birer membadırlar. Tercüme ile bu lâfızlar kaybolduktan sonra, daimi letâifin (ince duyguların) daimi hisseleri de kaybolur.2 Her harfin en az on sevabı zayi olur.

Günlüğümden Birkaç “Değer”li Yaprak

04 Muharrem 1441, SalıBugün edebiyat derslerine ek olarak tarafıma birkaç saat de din dersi verildiğini öğreniyorum. 11. sınıfların din dersi. Müdür Bey ile konuşuyorum. “Niçin böyle oldu?” Geçici bir durummuş. Olsun bakalım. Anlaşılan bir süre 11’lere misafir öğretmen olacağım. Haydi hayırlısı!10 Muharrem 1441, Pazartesi

Kurban

Haydi, feda edelim bu bayram nefsimizin firavunlaşmış yönlerini. Kendimize çekidüzen verelim. Vazgeçelim yanlışlarımızdan, günahlarımızdan, küslüklerimizden, kin ve öfkemizden… Arınalım bu bayram, kurban olalım… Arapçada gerek maddî gerekse manevi her türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşatacak bir anlam yelpazesine sahip olan kurban kelimesi, dinî terminolojide kendisiyle Allah’a yaklaşılan şeyi, ö...

Ruhunuzu İhmal Etmeyin

Şüphe yok ki popüler dünyanın ışıltılı hayatlarında, yalnızlık ve çaresizlikten ötürü bunalımlarda kaybolan bedenler, hakiki mutluluğun haz odaklı anlık lezzetlerden değil de, ruhi doygunluktan geçtiğini gözler önüne sermektedir. Demek ki bedenimizden evvel ruhumuzu tatmin etmeliyiz. Ki hakiki mutluluğa erişelim.

Davet

Çok fetihler gördüm, geçirdim. Her fetih, bir fatihin yüreğinden dikti sancağını. Bir fatihi yetiştiren, yüreğinde taşıdığı aziz bir dava ve yüce bir ruhtur. Kapılarımdan giren o yiğitlerin gözlerindeydi imanın çelik kaleleri. İmanın kuvvetinden geldi fetihlerin cesareti. Gözlerim yorgun ve hasret dolu gecelerin bakışlarını taşıyor. Uzak diyarları görüyorum puslu dağların arkasında. Bir müjde, bir...

Müteşekkir Bir Kul Olmak

“Müteşekkir” kelimesi Arapça kökenli olup “teşekkür eden, iyilik bilen, teşekkür etme durumunda olan” anlamlarına gelmektedir.İslam ahlakı ve sünnet-i seniyenin bir düsturu olarak, bize iyilik ve ihsanda bulunan birine karşı iyilikle mukabele etmek ve o insana güzel davranışından dolayı teşekkür etmek gerekir. Teşekkür bir bakıma, bize yapılan iyiliğin idraki içinde olduğumuzu karşı tarafa gösterm...

Huzur ve Güven Ortamı

İnsanlık bugün huzur ve güven ortamına her zamankinden çok daha muhtaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak için öncelikle bize lazım olan Allah’a ve ahirete iman, sonra ise güzel ahlak unsurlarından doğruluk – dürüstlük, hürmet – merhamet, itaat ve emniyet gibi erdemlerdir. İnsanlar için huzur ve güven ortamının önemi büyüktür. İnsan böyle bir ortamda ancak aklen, kalben ve ruhen rahat edebilir...

İsrafil Aleyhisselâm canlılar âleminde en haşmetli tecellilerden olan diriltmek ve hayat vermek fiilleri ile ilgili olarak Hâlık Teâlâ’ya mahsus İlâhî icraatları temsil eder, ihya emirlerine ibadet ve itaat neşvesiyle nezaret eder. Peygamber Efendimiz (sav) bir gün pek mahzun gelmişti. Mübarek simasını hüzün bürümüştü. Ashab-ı kiram endişeyle sordu:

Şifrenizi mi unuttunuz?