Risale-i Nur

İmani Meselelerin Münakaşası Caiz Değildir

“Mesâil-i îmâniyenin münâkaşa sûretinde bahsi câiz değildir. ” Günümüzde pek çok imani mesele kişiler ehil olsun/olmasın her yerde ulu... [Devamını Oku]

Bediüzzaman’ın Batıyı Tahlili

İnsanları ve dahi devletleri iş yaparken tanıyabiliriz. Batı dünyasını da son dört yüz yıllık hükümranlığı döneminde analiz ederek kiml... [Devamını Oku]

Said Nursi’ye Göre Meşru Hürriyet

“Ey vatan evlatları hürriyeti yanlış tefsir etmeyin ki elinizden kaçmasın!” ‘‘Bu asır hürriyet asrıdır.’’1 diyen Üstad Bediüzza... [Devamını Oku]

Dinsizliğe Karşı Nur Göstermelidir ki Kalpler Islah Olsun, İman Kurtulsun! (2)

“Risâle-i Nûr’un mesleği odur ki, zihinlerde bir iz bırakmamak için, sâir ulemaya muhalif olarak, muarızların şüphelerini zikretmeden öyle... [Devamını Oku]

Türk Allame Mücahid Üstad Bediüzzaman Karanlıklara Işık Tutan Nadir Şahsiyetlerdendir

Tercüme: Rıdvan ABUD Risale-i Nur’dan istifade eden yüzlerce alim içerisinden, Bediüzzaman Hazretleri ve eserleri hakkında “Said Nursi, Rolu... [Devamını Oku]

(1899-1977) Rahmet ve minnetle...

Sevgili Üstadım, Bu hâl karşısında kendimi düşünüyorum. Ve bir de peşinde koştuğum bu kudsî hizmete bakıyorum. Cenâb-ı Hakk’ın lütf-... [Devamını Oku]

Toprağa Dair (1903-1970)

Her ne kadar kara toprak desek de şeffafın aynası kesiftir. Toprak, gözün gören kısmı gibi, hayata ve bütün renklerine aynadır. Berekettir. Ma... [Devamını Oku]

Nurun Yılmaz Hizmet Erleri!

Ey, Nur’un yılmaz hizmet erleri!Hep mâni olmak ister, size birileri;Sebat edip, gitmediniz hiç geri;Hiç kurumadı alnınızın teri. Evde hizmet; y... [Devamını Oku]

Dinsizliğe Karşı Nur Göstermelidir ki Kalpler Islah Olsun, İman Kurtulsun!

“Bu zamanda ehl-i İslâm’ın en mühim tehlikesi, fen ve felsefeden gelen bir dalâletle kalblerin bozulması ve imanın zedelenmesidir. Bunun çare... [Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretleri, Asr-ı Saadetten Şimdiye Kadar Yazılan Tefsir Ekolünün Öncülerindendir*

Tercüme: Rıdvan ABUD Risale-i Nur’dan istifade eden yüzlerce alim içerisinden, Bediüzzaman Hazretleri ve eserleri hakkında “Türkiye’deki Te... [Devamını Oku]

Risâle-i Nûr’un Dili

“Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fâni dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme!”  İnsanların hayatlarında dö... [Devamını Oku]

Büyük Meraka Makul Cevap

Bediüzzaman Said Nursi, Mu­ci­zat-ı Ahmediye (sav) eserinin Onuncu Reşha’sında “merak” konusuna dikkat çekiyor. İnsanı medeniyet üretme d... [Devamını Oku]