Kültür ve Medeniyet

Kubbetü’s   -    Sahrâ     '   da Osmanlı İzleri

Kudüs, Mescid-i Aksâ ve eşsiz mimari özellikleri ile Kubbetü’s-Sahrâ’nın her bir karışı, Peygamber yâdigârı olması sebebiyle Müslüman... [Devamını Oku]

Akifçe “Değer”leşen Medeniyet Algısı

Avrupa medeniyetiyle Asr-ı Saadetteki medenileşmenin mukayesesi münderiçtir. Aynalar var, aynalar var. Maddi-Manevi. Bu ayinelerden birisi de içind... [Devamını Oku]

Değer Gözlüğüyle Ata Lisanında “Lisan”   Okuması

Atalar sözünü tutmayanı yabana atarlar. Al Allah’ım kulunu, zabt et dilini. Teslimiyet… Dil mevzubahis olduğunda lisan zabıtası olamayız de... [Devamını Oku]

Çünkü Kudüs “Biz”iz

Yüzyıllardan bir yüzyıl, yıllardan bir yıl, aylardan bir ay, günlerden bir gün, uzak coğrafyalardan bir coğrafyada saraylardan bir saray, kürs... [Devamını Oku]

Tarihten Notlar

Kudüs ve Hz. Davud (as) Kulesi Kudüs’ün Osmanlılar tarafından fethi Yavuz Sultan Selim zamanında Mercidabık Zaferi’nin ardından gerçekleşmi... [Devamını Oku]

Tezhip Süslemede Sûre Başları

Kitap bezeme (süsleme), geleneksel sanatlar arasından günümüze kadar ulaşan ve İslâm medeniyetinin ayrılmaz bir parçası sayılan sanatların e... [Devamını Oku]

Medeniyetimiz Bağlamında Muhteşem Yüzyıl

Başlıktaki “muhteşem yüzyıl” kelimeleriyle dikkat çekmek istediğim dizi değil, yakın zamanda açıklanan “Türkiye Yüzyılı” kavramın... [Devamını Oku]

Akifçe “Değer”leşen Medeniyet Algısı

Avrupa medeniyetiyle Asr-ı Saadetteki medenileşmenin mukayesesi münderiçtir. Aynalar var, aynalar var. Maddi-Manevi. Bu ayinelerden birisi de içind... [Devamını Oku]

Bigâne Kalınan Bu Medeniyet Kimin?

“Bigâne kalınan bu medeniyet kimin???” Bu bir soru, cevabı her zaman ve mekânda malum olan “Bigâne kalınan bu medeniyet kimin!!!” Bu bir... [Devamını Oku]

“Medeniyet Dediğin, Tek Dişi Kalmış Canavar”

İşte ey iki hayatın ruhu hükmünde olan İslâmiyeti bırakan iki ayaklı mezar-ı müteharrik bedbahtlar! Gelen neslin kapısında durmayınız, mez... [Devamını Oku]

İslam Medeniyeti Aksiyonerdir

Medeniyet; insanlığın Âdem (as)’ın şahsında Allah (cc) tarafından ta’zim edilip yüceltilmesiyle başlayan imtihan sürecine karşılık, Âd... [Devamını Oku]

İnsan, Kültür ve Medeniyet İlişkisi

Kültür ve medeniyet kavramları kimi zaman aynı anlamda kullanılsa da aralarında bazı fark­­lılıklar vardır. Mesela, bir mil­letin ortaya koy... [Devamını Oku]