Risale-i Nur

İlim öğrenmek isteyenlerin, bilhassa bu asırda tecdid faaliyeti yapan ve Allah’ın rızasına mazhar olmuş bir eseri öğrenmek isteyenlerin, bu cehd ve gayret yanında, manevi bazı şeylere de dikkat etmeleri gerekir. Risâle-i Nur’un telifi vehbî bir tarzda olmuştur.

Nurdan Maddeler

İLÂH? VE NEBEV? LÂFIZLARIN BA?KA DİLDEKİ TERCÜMESİNİ OKUMANIN 3 ZARARI11 Bunlar, latifelere daima feyiz veren daimi birer membadırlar. Tercüme ile bu lâfızlar kaybolduktan sonra, daimi letâifin (ince duyguların) daimi hisseleri de kaybolur.2 Her harfin en az on sevabı zayi olur.

Risale-i Nur’un ve Talebelerinin Vazifesi

Hz. Üstad bu mesele ile ilgili şöyle bir ifade kullanır: “Her şakirdin, her bir talebenin vazifesi, yalnız kendi imanını kurtarmak değil, belki başkasının imanlarını muhafaza etmeye mükelleftir. O da hizmete ciddi devam ile olur.”1Sevgili Üstadımız Nur talebelerinin vazifele­ri­­­nin yanında günümüzün tabiriyle vizyon ve mis­yonunu da İhlas Risalesinde şu cümleler­le açıklar: “İşte ey Risâle-i Nur...

Nurdan Maddeler

İNSAN 3 ?EYİNİN KIYMET VE BÜYÜKLÜ?ÜNE GÖRE MÜKÂFAT VEYA CEZA GÖRECEKTİR11 Cinayetinin büyüklüğü.2 Mahiyetinin ehemmiyeti.3 Vazifesinin azameti.

Risale-i Nur’un ve Talebelerinin Vazifesi (2)

Ölçü: Risale-i Nurların Vizyon ve Misyonu Ulvidir.Risale-i Nurun vizyon ve misyonu, iman kurtarmaktır. Bizler nur talebeleri olarak imana hizmet ediyoruz. Hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları gibiyiz. Ümmet-i Muhammediye Aleyhissalatü Vesselamı “Darusselam” olan cennete götüren bir Rabbani geminin hizmetkârlarıyız. Vazifemiz kendimizle beraber müminlerin...

Nurdan Maddeler

İNSANIN Dİ?ER CANLILARA OLAN ÜSTÜNLÜ?Ü ?U 4 İTİBARLADIR11 Yüksek seciyeler sahibi olması.2 Cem‘iyetli istidâtlarının olması.3 Küllî ibadetlerinin olması.

Bediüzzaman’dan Milletvekillerine Nasihatler

“Yeni Türkiye” olmak yolunda, 2023 hedeflerine doğru yol alan memleketimizde her alanda gerçekleşen büyük değişimlerin temel taşlarının sağlam oturması gerekmektedir. Kendi öz değerlerimiz ve gerçeklerimizle yüzleşme sancıları yaşadığımız günümüzde, bu nasihatlerin vekillerimiz ve idarecilerimiz için ufuk açıcı olacağını ümit ediyoruz.

Nurdan Maddeler

HZ. EBUBEKİR’İ (ra) HZ. PEYGAMBER’LE (sav) BERABERLİ?İ İLE ME?HUR ve MÜMTAZ KILAN 3 HUSUSİ VASFI11 Bu dünyada, Resul-ü Ekrem Efendimiz’in (sav), herkesten fazla ve hususi anlamda birlikteliğinin ve arkadaşlığının olması.2 Resul-ü Ekrem Efendimiz’in (sav) has sohbetlerine mazhar olması.3 Vefat-ı nebevîden sonra en önce vefat ederek, ahiret’te de ona ilk kavuşmakla yine maiyetine girmesi.

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER? 13

Kıvrak zekalı, oldukça derin bir âlim, etkili hatip, Kur’an’ın müfessiri, celalli müellif, cesaretli mücahid, belki mücahidlerin kumandanı, mücadelesinin aşığı, her haliyle hizmet ehli, tecrübeli siyasetçi, ihlasına toz konduracak bir hareketi olmayan, birçok insanın beğendiği ve etkilendiği zat olan Eski Said; geniş dairede hizmet metodunun uygun olmadığını, meyve vermediğini farkedince hemen yen...

Edebiyat geleneğimizde şairler, sanatla ve şiirle ilgili görüşlerini genellikle eserlerinin önsözünde dile getirmişlerdir. Tanzimattan sonra gazete ve dergilerin yayın hayatımıza girmesiyle bu meyandaki görüşlerin dile getirilmesi daha çok mecmualar aracılığıyla olmuştur.Eski edebiyatımızda, şiir ve sanata dair görüşlerinin yer aldığı yazılar maalesef çok fazla değildir. Çünkü eski edebiyatımızda ...

Nurdan Maddeler

MADD? MUSİBETİ MANEVİ MUSİBETE DÖNÜ?TÜREN 2 YANLI?1Başa gelen maddî musibetler, eğer aşağıdaki 2 yanlış yapılırsa, bedenden kalbe sirayet eder ve bir manevi musibete dönüşür. Maddî musibet, kalbe yerleşen bu manevi musibete dayanarak devam eder.1 Maddî musibeti büyük görmek.2 Merak.

Risâle-i Nûr’da Milliyetçilik

Tarihin çeşitli dönemlerinde, değişik milletlerde duygusal milliyetçilik çoklukla görülse de milliyetçiliğin bir ideolojik yapıya bürünerek ortaya çıkışı 18. yüzyılda, Fransız İhtilali (1789) sonrasına rastlar. Milliyetçilik, modern manada ilk defa bu dönemde ortaya çıktı.

Mevlâna Halid-i Bağdadi Hz. ve Bediüzzaman Said Nursi Hz.Arasındaki Harikulade Benzerlikler

İslam’ın 13. ve 14. asırlarında yaşayan Mevlâna Halid-i Bağdadi ve Bediüzzaman Hazretlerinin hayatlarının ve hizmet tarzlarının birçok noktada benzeştiğini ve tevafuk ettiğini tespit ettik. Yazıda bu minval üzerinden ilerleyip, konu başlıklarına dair genel izahı asıl kaynaklara bıraktık. Hayatlarındaki tevafukların bu kadar çok cihetle olması hiç şüphesiz oldukça dikkat çekicidir. Üzerine düşünülm...

Şifrenizi mi unuttunuz?