İnsan

Kâinatın en önemli varlıklarından birisi belki birincisi insandır. Dolayısıyla insan nedir diye soracağımız suale verilecek cevabı, elbette bütün kâinat ve içindekilerle birlikte insanı da yaratan Rabbimiz verecektir. Ve vermiştir de…

A Nefsim

Cavid Saraçoğlu Rabbin sana lütfetti hayât adlı emânetSen koskoca bir ömrü ziyân ettin, a nefsimGönderdi Resûl’üyle kitâb, dîn ve diyânetSen hak olana...[Devamını Oku]

Fütüvvet Kavramı

Fütüvvet kavramı genç anlamına gelen “feta” kelimesinden gelir. Kur’an-ı Kerim’de geçen “feta” kelimesi yiğit anlamını içeren yüce ahlakı ifade ettiği...[Devamını Oku]

Siz Müslümanlar Batıya Ne Verebilirsiniz?

Bir açık oturumda spiker, Müslüman misafirine sorar: “Siz Müslümanlar batıya, Avrupa’ya ne verebilirsiniz?” der. Müslüman misafir net bir cevap vereme...[Devamını Oku]

Seni de Vururlar Ey Acı

“Seni de vururlar bir gün ey AcıUçuşup durduğun kanatlarındanSazın, sözün, türkülerin tükenirEllerin koynunda kalakalırsınŞakaklarına kar yağıyor bile...[Devamını Oku]

İnsan

Yeryüzünün halifesi olan insan hem maddi hem manevi olarak harika bir şekilde yaratılmıştır. Manevi yönüyle çok geniş kabiliyetleri bulunduğu gibi mad...[Devamını Oku]

Nisyan ile Ünsiyet Arasında İnsan

Davranışları isimleriyle uyumlu insanlar için “ismiyle müsemma” tabirini kullanırız. Hatta adı konana çeksin diye devlet erkanının, aile büyüklerinin,...[Devamını Oku]

İnsan-ı Aksânın Mescid-i Aksâya Dayanılmaz Uzaklığı

Bu çağın bir Mescid-i Aksâ sorunu yok. Sorun, “insan-ı aksâ” oluşumuzdan kaynaklanıyor. Modern özneler olarak varoluşumuzun kaynağından uzak düştük. B...[Devamını Oku]

İnsanın “Değer”i mi Dediniz?

İlim ilim bilmektir,İlim kendin bilmektir.Sen kendini bilmezsin,Ya nice okumaktır.Hatt-ı Kur’ân ile yazılmış sahifeler üzerinde yaptığımız imanî seyah...[Devamını Oku]

İnsan ve Duyguları

İnsan, olaylar karşısında farklı duygular yaşar. Örneğin arkadaşı depremde yaralanan bir çocuk üzülür. Fakat bir taraftan da çok sevdiği arkadaşının h...[Devamını Oku]

Alemin İncisi, Mahlukatın Birincisi; İnsan

Yaratılmış olan alemin büyüklüğünü idrak konusunda tüm beşeriyetin belki de en bahtiyar olanları bu çağın insanları olmalıdır. Zira ilim ve fen sahası...[Devamını Oku]

İnsan Aslında Nedir?

“İnsan nedir?” sorusuna farklı cevapları felsefe, antropoloji, sosyoloji, psikoloji gibi disiplinlerde bulmak mümkündür. Ancak vahye kulak verildiğind...[Devamını Oku]

İnsan

Ne çok şeydirNe az şeydirHiçbir şeydir Yer: Gazze;Tarihlerden bir tarih, benzer gün­lerden bir gün…Yine tanklardan bir tank ve tankların üzerinde Fili...[Devamını Oku]

escort izmit , escort samsun , escort eryaman , escort eskisehir ,