İtikad

İman-Küfür Mücadelesinde Neden Müslümanlar Yenilgiye Uğruyorlar?

Zamanında ehl-i küfrün fitneleriyle tembelleşen, ekonomik açıdan zayıflayan, ilimsiz bırakılan ve İslâmiyet’ten uzaklaştırılan geniş Mü... [Devamını Oku]

Kudüs Kırmızı Çizgimizdir

Mescid-i Aksa, Kudüs, Gazze veya Filistin, çoğaltılacak isimler etrafında cereyan eden hadiseler veya her birine özel olarak atfedilen problemler b... [Devamını Oku]

Müjdecinin Müjdecisi: İsa (as), Kudüs ve Mescid-i Aksâ

Ya Rabbi! Resûl-i Ekrem (Aleyhissalatü Vesselam) Efendimizin miraçta bütün Enbiya-yı izam ve Rusül-i Kiram Hazarâtına imamlık yaptığı âlî ... [Devamını Oku]

“Allah’ın Dostu” Olmanın Sırrı

 “Ve kendisi iyilik eden bir kimse olarak, nefsini Allah’a teslim eden ve Hanîf (hakka yönelmiş) olarak İbrahim’in dinine tâbi’ olan kimse... [Devamını Oku]

Ateizm-Agnostisizm-Deizm Yanılgılarına Cevaplar

Soru: 4000 tanrıdan hangisi­nin doğru tanrı olduğunu, 4000 adet dinden hangisinin hak olduğunu nereden bilelim? Öncelikle bu tarz soruları sorup ... [Devamını Oku]

Deistlerin Allah’ın Sıfatlarındaki Hataları

Cenab-ı Hakk’ın bazı sıfatlarına ezelî, ebedî ve mükemmel deyip, bazı sıfatlarını inkâr veya onlara noksanlık isnat etmek hakikat değild... [Devamını Oku]

Kur’ân’ın Allah’ın Kelamı Olduğunu Nereden Bileceğiz?

Kur’ân’ın kelamullah olduğuna dair pek çok deliller vardır. Biz bu delillerden sadece on tanesini ele alacağız. Birincisi: Kur’ân’ın A... [Devamını Oku]

Allah Neticeyi Biliyorsa Bizi Niçin İmtihan Ediyor?

Allah cennete veya cehenneme gideceğimizi bilmiyor mu ki bizi imtihan ediyor? Rabbimiz, bizi bu dünyaya imtihan için gönderdiğini birçok ayette a... [Devamını Oku]

Kafamda Deli Sorular

Günümüzde televizyon, internet, sosyal medya vb. ortamlarda gezinen gençliğimiz, bu tür ortamlarda dinle ilgili birçok yorum, bilgi ve sorularla k... [Devamını Oku]

Nazar Haktır

Arapça asıllı olan nazar kelimesi “bakma, görme, bakış açısı” gibi anlamlara gelir. Ancak nazar kelimesi Türkçede, “Bazı kimselerin bak... [Devamını Oku]

İnsan İnanmaya Muhtaçtır!

insanın sonsuz arzularını karşılayacak daimî bir yaratıcı olmalıdır. Ve o yaratıcının ebedi bir âlemi olmalıdır. İşte o âlem de cennet... [Devamını Oku]

Her Derdin En Kudsi Dermanı: İman

Saadet-i ebediyenin anahtarı, hayat-ı bâ­ki­yenin medarı, cennet-i dâimenin esası imandır. İman eden kaybetmez. Zira imanda baki ve daimi bir k... [Devamını Oku]