Eğitim

Kamus Namustur

“Kamûs (sözlük), bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla. Kamûsa uzanan el namusa uzanmıştır. Her mukadde... [Devamını Oku]

Dilin Esası; Hakikati Beyandır

Dil en başta onu bir araç olarak yaratan kudretin, marziyat, meram ve muradının, kendine muhatap ve halife kıldığı insan ile arasındaki muhavere... [Devamını Oku]

Karma Eğitim

Demokrasilerde halkın talebi önemsenir. Bu taleplerden biri de çocuklarını kız, erkek ayrı okul ve sınıflarda okutmak olabilir. Nitekim olmuş v... [Devamını Oku]

Din Dersleri

“…meşâgil-i dünyeviye dediğin, çoğu sana ait olmayan ve fuzuli bir sûrette karıştığın ve karıştırdığın malayani meşgalelerdir. En ... [Devamını Oku]

Hurma Ağacını Kendine Doğru Silkele Ki Üzerine Taze Hurmalar Dökülsün

Meryem validemiz kavminden uzaklaşıp kimsesiz bir yere ulaştığında oturup sırtını dayadığı kuru ağacı yeşertmiş, meyve verdirmiş, ayağ... [Devamını Oku]

Ahlâk Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Metodu

21.yy. becerilerini kazandırmaya odaklanan PTÖ yaklaşımı, ahlâk eğitiminde de kullanılabilir. Öğrenciler geleneksel metodun dışına çıkarak... [Devamını Oku]

Tahsil-i Marifetin Fazileti

İnsanın müddet-i ömrü içinde yâd ve teselliye layık bir mevsim-i saadet var ise o da mücerred tahsil-i marifetle geçen zamandır. Marifet bir c... [Devamını Oku]

İnternetten İlim Öğrenilir mi?

İnternetten alim olur mu? Tabii ki olur. Ama o meşhur sözü çevirerek söylersek “yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder.” Tekno... [Devamını Oku]

İlim ve Ahlak

  Edeple ve iman nuru ile şahlanmış ecdadın o güzel günlerini tekrar yakalamak için haydi ilim ile yoğrulup ahlak ile şekillenmeye ve ed... [Devamını Oku]

Peygamberlerin Mirası: İlim

İlim, lügat manasıyla bir şeyi her şeyiyle bilmek anlamına gelir. İlim kelimesinin bu anlamından yol çıkarak, bir kişinin bir konuda ilim sahi... [Devamını Oku]

İlmin Faziletine Dair Büyüklerin Sözleri*

Hazret-i Ali (ra), talebesi Kümeyl’e: Ey Kümeyl! İlim maldan daha hayırlıdır; çünkü ilim seni korur, malı ise sen korursun. İlim hakimdir, m... [Devamını Oku]

Sınırlarını Aşan Kadim Bir Mektep İmam-Hatip Okulları

Türk maarif sisteminde herhangi bir okul olmanın çok ötesinde varlık gösteren imam hatip okulları, yüklendiği vazifeyi Osmanlı’nın son döne... [Devamını Oku]