Tarihten Sayfalar

203.sayı Tarih
İsmail Rumî Hazretleri (KS) ve Kadirîhane Şeyh İsmail Rumî Hazretleri, Kastamonu’nun Tosya İlçesine bağlı Bansa Köyünde dünyaya gelmiştir. İlk ciddî eğitimini Tosya’da aldı. Burada iken medrese tahsilinin yanı sıra Halvetî şeyhi Ahmed Efendi’nin tekkesinde manevî eğitimini alıyordu. Bu sıralarda bir rüya gördü. Rüyasında Gavs-ı Azam Abdülkadir Geylanî Hazretleri, Bağdat’a gitmesini istiyordu. Bunun üzerine yollara düştü ve Bağdat’ta Kadirî tarikatının merkezî tekkesine gitti. Tekkenin şeyhi Şerif Feyzullah Efendi ile görüştü. Kırk gün halvete çekilerek seyr-i sülûkunu tamamladı. Şerif Feyzullah Efendi’den izin alarak 300 de...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız