Ahmed Said GÜNDÜZ

Âsâr-ı Atika Müzesi

Maarif Nâzırı Cevdet Paşa'nın teklifiyle Topkapı Sarayı'nın Çinili Köşk'ü bazı değişiklikler yapılarak müzeye dönüştürülmü... [Devamını Oku]

Tarihten Notlar

Kudüs ve Hz. Davud (as) Kulesi Kudüs’ün Osmanlılar tarafından fethi Yavuz Sultan Selim zamanında Mercidabık Zaferi’nin ardından gerçekleşmi... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

İsmail Rumî Hazretleri (KS) ve Kadirîhane Şeyh İsmail Rumî Hazretleri, Kastamonu’nun Tosya İlçesine bağlı Bansa Köyünde dünyaya gelmiştir... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Yanya Sultan 2. Murad, Selanik’i 1430 senesinde kuşattığı zaman Yanya halkından bir grup temsilci gelerek şehrin anahtarlarını sunarlar. Sinan... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Sultan Hanı Kervansarayı Aksaray’ın sınırları içerisinde yer alan Sultan Hanı, bir kervansaray olup; Konya-Kayseri yolu üzerinde yer almaktad... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

İzmir Saat Kulesi Konak Meydanı'nda yer alan ve İzmir’in sembolü olan Saat Kulesi, Sultan II. Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılını ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Üsküdar Ayazma Camii Ayazma Camii, Sultan III. Mustafa tarafından annesi Mihrişah Emine Sultan ile ağabeyi Şehzade Süleyman adına yaptırılmış... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Gül Baba Türbesi Asıl adı Cafer olan Gül Baba, aslen Merzifonlu olup Veli Baba Dergâhına bağlı bir Bektaşi dervişidir. Veli Baba Dergâhı, g... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Anadolu’nun İlk Camisi:Habîb-i Neccâr Camii Yasin Suresi’nin 20. ayetinde; “Derken şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi; dedi ki: ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Osmanlı’nın İlk Milletlerarası Fuarı:Sergi-i Umumî-i Osmanî Dünya çapında düzenlenen ilk sergi, İngiltere tarafından 1851 senesinde Londr... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Eminönü Yeni Camii Yeni Cami ve külliyesinin inşaatına ilk olarak 9 Nisan 1598 tarihinde Mimar Davud Ağa tarafından başlanmıştır. Caminin ilk... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Konya Alâeddin Camii ve Selçuklu Sultanları Türbesi Konya’nın en merkezî noktasında bulunan Alâed­din Câmii, en eski Selçuklu eserlerinden... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Manisa Sarayı Manisa Sarayı, Sultan II. Murad döneminde yaptırılmıştır. XV. yüzyılın ortalarında yaptırılan bu saray kompleksi Fatih Sulta... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Edirne Mahsulat ve Mamulat-ı Vilayet Sergisi Günümüzde anladığımız anlamdaki milletlerarası ilk sergi, 1851 senesinde Londra’da düzenlenmiş... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Üsküdar Yahya Kemal’in ifadesiyle Üsküdar, İstanbul’un fethini gördüğü için bir ulu rüyayı görenlerin şehriydi. Tarihî Yarımada’da... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Sultan III. Ahmed Çeşmesi Çeşme mimarîsinde bir şaheser olarak önümüze çıkan Sultan III. Ahmed Çeşmesi, 1729 senesinde inşa edilmiştir. A... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Mısır Çarşısı Yeni Cami Külliyesi’nin inşasına ilk olarak 9 Nisan 1598 tarihinde başlanmıştır. Mimarlığını Davud Ağa’nın yaptığ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Bursa Ulu Camii Bursa Ulu Camii, Sultan Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılmıştır. İnşaatının 1399 veya 1400 senesinde tamamlandığı dü... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Âsâr-ı Atika Müzesi  Maarif Nâzırı Cevdet Paşa’nın teklifiyle Topkapı Sarayı’nın Çinili Köşk’ü bazı değişiklikler yapılarak m... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Fatih Sultan Mehmed Türbesi Fâtih Sultan Mehmed, yeni bir sefer için ordusuyla Üsküdar’a geçtikten sonra Üsküdar ile Gebze arasında muhtemele... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Beylerbeyi Sarayı Beylerbeyi Sarayı’nın bulunduğu yerde Rumeli Beylerbeyi Mehmed Paşa’nın yalısı vardı. Bu yüzden daha sonradan buraya yap... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn Mühendishane-i Berrî-i Hümâyûn, Nizam-ı Ce­dîd’in kurumlarından biri olarak 1795’te Has­köy’de a... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

ZeytinburnuMavzer-Fişenk Fabrikası 19. yüzyılın gelişen sanayisi ve bunun göstergesi olarak açılan ve işleyen fabrikalar, Avrupa’nın bir se... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

BeylerbeyiHâmid-i Evvel Camii İstanbul Boğaziçi’nde Anadolu yakasında aynı adla anılan semtte bulunan ve yalı camilerinin en güzellerinden ol... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Sirkeci Garı İstanbul'un Avrupa'ya açılan kapısı Sirkeci Garı'nın temeli 11 Åžubat 1888 günü büyük bir törenle atıldı.03 Kasım 1890'da... [Devamını Oku]

Tarihten Sasyfalar

Söğüt Hamidiye Camii Kayı aşiretinin beyi olan Ertuğrul Gazi, Karacahisar kuşatması sırasındaki başarısı ile Selçuklu Sultanı Alâeddin... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Saltanat Kayıkları Padişah ve ailesinin binmesine mahsus olan saltanat kayıklarının en ihtişamlı kısmı saltanatı, gücü ve zenginliği temsi... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Osmanlı Devleti’nin Silah Üretim Merkezi:Tophane Osmanlı Devleti’nde bir silah ve savaş topu üretim merkezi olan Tophane, ilk olarak Fatih Sult... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Helyograf Helyograf, güneş ışığından faydalanılarak kullanılan kablosuz ve optik bir telgraf aletidir. 19. yüzyılda çeşitli amaçlarla kull... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Eminönü İskeleleri İstanbul’un Haliç kıyılarında Gümrük emini makamı olan Eminönü’nden itibaren Yemişkapanı, Unkapanı, Odun İskeles... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

I. Dünya Savaşı 28 Haziran 1914’te Avusturya-Macaristan veliahtı ile eşinin Saraybosna’da bir Sırp milliyetçisi tarafından öldürülmesi, da... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Yedekçiler Mescidi (Bostancı Tabhane Camii) Değirmen Ocağı Camii de denilen Yedekçiler Mescidi, hasta bostancılar için Topkapı Sarayı’nın d... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Dârülaceze Sultan 2. Abdülhamid, 30 Mart 1890 tarihinde bir irade ile sokaklarda dilenmekte olan kimsesiz çocukları, sakat erkek ve kadınları hem ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Ayasofya Camii İstanbul’u fethettikten sonra Fatih Sultan Mehmed’in ilk işi Ayasofya’yı camiye çevirmek olmuştur. Bunun için camiye tahtadan ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Süleymaniye Camii Süleymaniye Camii’nin temeli 13 Haziran 1550 Cuma günü atılmıştır. Temel atma töreninde Kanunî Sultan Süleyman da hazır ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Azapkapı Sokullu Mehmed Paşa Camii 1577’de Sokullu Mehmed Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu sebeple Sokullu Mehmed Paşa Camii adıyla da an... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Çinili Köşk Çinili Köşk, Sûr-ı Sultani adı verilen sur duvarları ile Tari­hî Yarımada’dan ayrılan bölge içinde, sonraları Topkapı Sa... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Nusretiye Camii  24 Şubat 1823’teki büyük yangında yanan Top Arabacıları Kışlası ve Camii’nin yerinde yapılan Nusretiye Camii’nin inşa... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Fayton Arabaları 1825’e kadar sadece hükümdarlar tarafından kullanılabileceği belirtilen fayton arabalarını bu tarihten sonra saray ileri gele... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Kurban Bayramı İslâm dininde ramazan ve kur­ban olmak üzere iki bayram vardır. Arapçada îdü’l-fıtr ve îdü’l-adhâ şeklinde ad­lan­dır... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Medresetü’l-Hattâtîn Şeyhülislam Hayri Efendi, hat tedrisatına has bir eğitim müessesesi kurmak istiyordu. Nihayet kuruluş çalışma­ları t... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Mahmil-i Şerif Mahmil sözlükte, deve, fil gibi hayvanların sırtına konan veya insanların omuzla­rında taşınan, karşılıklı oturulacak şek... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne, tıp eğitimi vermek üzere Sultan II. Abdülhamid Han tarafından yaptırılan bir tıp ... [Devamını Oku]

TARİHTEN SAYFALAR

İslam tarihinde makine ve mekanik bilimi:Hiyel Hiyel, Arapçada ‘hîle’ keli­me­sinin çoğuludur. Hîle kelimesi, hüner, tedbir, çare veya y... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Elhamra Sarayı Elhamra Sarayı, Endülüs’deki Nasrîler (Benî Ahmer) Dev­leti’nin başşehri olan Gır­nata’da (Granada) bulunmaktadır. “K... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Sultan 3. Ahmed Çeşmesi Osmanlı dönemi Türk sanatının çeşme mimarisinde meydana getirdiği bir şaheser olan bu âbidevî çeşme, Sultan 3. Ah... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Muzıka-i Hümayun Sultan II. Mahmud tarafından 1826’da Yeniçeri Ocağı ile birlikte Mehterhane de ilga edildikten sonra yerine Asakir-i Mansure-i ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Yerebatan Sarnıcı Yerebatan Sarnıcı, Doğu Ro­ma İmparatoru Justinyan ta­ra­fından 542 senesinde yap­­tırılmıştır. Suyun içinden yük­... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Galata Mevlevîhanesi Galata Mevlevîhanesi, Fatih Sultan Mehmed ve Sultan 2. Bayezid dönemi ileri gelenlerinden İskender Paşa ta­­rafından 1491 ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

ŞeyhülislamÜrgüplü Hayri Efendi Ürgüp’te dünyaya gelmiştir. Trablusgarp vilâyeti Evkaf müdürü Abdullah Av­ni Efendi’nin oğludur. Kökl... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Bâb-ı Seraskerî Serasker Kapısı olarak da anılan bu makama, önce, eskiden ye­ni­çeri ağalarının ikametgâhı olan Ağa Kapısı, 1836’da ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Soğukçeşme Sokağı Soğukçeşme Sokağı, Ayasofya Camii ile Topkapı Sarayı’nı çevreleyen Sûr-i Sultanî arasında konumlanmıştır. Sokakt... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Anadoluhisarı İstanbul’u fethetme azminde olan Sultan Yıldırım Bayezid (1389-1402), bu hisarı İstanbul Boğazı’nın en dar yerinde ve artık... [Devamını Oku]

Medine Müdâfii Fahreddin Paşa

Medine Müdâfii Fahreddin Paşa 1868 senesinde Rusçuk’ta dünyaya gelmiştir. Asıl adı Ömer’dir. 93 Harbinden sonra ailesiyle birlikte İstanb... [Devamını Oku]

Şehremâneti

Şehremâneti Şehreminliğinin ne zaman kurulduğu hakkında kesin bilgi yoktur. Fâtih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethinden sonra surların tami... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

                                                                                                      ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Alman İmparatorunun İstanbul Ziyaretleri 15 Haziran 1888’de tahta çıkan Alman İmparatoru II. Wilhelm, ilk olarak 21 Ekim 1889’da İstanbul’u... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Ortaköy (Büyük Mecidiye) Camii Ortaköy Camii olarak anı­­lan Büyük Mecidi­ye Camiinin bulunduğu yer­­de Vezir İbrahim Pa­şa’nın dam... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Türk Kızılayı 11 Haziran 1868 ta­ri­hi­nde “Osmanlı Ya­ra­­lı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti” adıyla ku­ru­­­lan Kızılay, 18... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Kırkçeşme Su Tesislerinin Çeşmeleri Kırkçeşme’den beslenen çeş­­­me sayısı, Mimar Sinan za­­­ma­­nında 300’e yakındı. Za­m... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Dünya tarihinde çekilmiş ilk savaş fotoğraflarından (1853-1856): Kırım Savaşında İsmail Paşa ve askerleri (solda), Sivastopol kuşatmasında... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Sultan II. Abdülhamid’in yerli üretimi teşvik amacıyla tertip edilmesini istediği Trabzon Mamulat ve Mahsulat Sergisinin açılış töreni (1903)... [Devamını Oku]

Edirne Sarayı

v Edirne Sarayı Edirne, Sultan I. Murad tarafından fethedildikten sonra Osmanlı Devletinin başşehri oldu. Sultan I. Murad bu yeni başşehirdeki Sel... [Devamını Oku]

Şehid Pilot Binbaşı Mehmed Fazıl Bey

Şehid Pilot Binbaşı Mehmed Fazıl Bey Mehmed Fazıl Bey (yukarıdaki resimde soldan 6. sırada), 1889 senesinde İşkodra’da dünyaya gelmiştir. O... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Tophane-i Âmire İstanbul’un fethinin ardından kendi adıyla anılan semte inşa edilen Tophane, Osmanlı Devletinin en önemli silah üretim merkez... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Osmanlı Devleti’nin Kudüs’e Verdiği Özel Önem Osmanlı Devleti, Kudüs’ü yönetimi altına aldıktan kısa bir süre sonra ona atfettiği ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Ayasofya Camii’nin Büyük Hat Levhaları Ayasofya Camii’nin ana mekânının duvarlarında asılı olan büyük yuvarlak hat levhaları, Sultan Abd... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

“Hiçbir namahremin gönlüne girmesineizin verme” Nakledilmiştir ki; Seyyid Nasırî is­minde bir zat, Hacca gitmeye ka­rar vermişti. Hicaz’a... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Ticaret Ahlakı Ümmü Benî Enmâr diye bilinen Kay­le (ra), ti­caret ile uğraşan yaşlı bir ha­nım sahabe idi. Alışveriş yaparken uy­gulad... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Takkeci İbrahim Ağa Camii Takkeci İbrahim Ağa, takke satarak geçimini sağlayan bir Osmanlı vatandaşıydı. En büyük hayali bir cami yaptırm... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Yavuz Sultan Selim Camii ve Külliyesi Kanûnî Sultan Süleyman tarafından babası Yavuz Sultan Selim adına yaptırılmıştır. Yavuz, vefat etmed... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Ankara Aslanhane Camii Selçukluların son devrinde, Ankara’da kurulmuş olan Ahiler Devrine ait olan cami; 1289-1290 yılları arasında, Ahi Şeraf... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Ürgüp Karamanoğlu Camii Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından 14. Yüzyılda yaptırılmıştır. Karamanoğlu Camii, inşa edildiği dönemde, cam... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Saruhan Saruhan, Sultan 2. İzzettin Keykavus tarafından 1249 tarihinde yapılmış bir Selçuklu eseridir. Toplam 2000 m2 alan üzerine oturan bu kerv... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Cedîd Mehmed Efendi Medresesi Ayasofya Camiinin karşısındaki Hürrem Sultan Hamamının arka tarafında, Kabasakal Caddesi üzerinde bulunmaktadır... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Bedîüzzaman Hazretlerine Suikast Gizli din düşmanları, ömrü boyunca defalarca Bedîüzzaman Hazretlerini zehirleyerek vücudunu ortadan kaldırm... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Has Ahır Osmanlı sarayında, Padişah ve yakın hizmetinde bulunan kimselerin atlarının bulunduğu ahırlara Has Ahır denilmiştir. Saray ahırı, ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

“Lâ ilâhe illâllâh diyen kimseye ateş haramdır” İtbân b. Mâlik (ra) bir gün Peygamber Efendimiz (asm)'a gelip; “Yâ Resûlallah (asm)! B... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Mehmed Emîn Tokadî Hazretleri (ks) 1664 senesinde Tokat’da dünyaya gelmiştir. Gençlik dönemini Tokat’da geçiren Hazret, 1698 senesinde İstanb... [Devamını Oku]

Üç Nasihat

Hayır ve şer her ne işlerse kişi kendinedirKimseyi hor göremez bilse kişi kendi nedir Kimseyi hor görme Hor görmek lügatte, önem ver­memek, k... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Allah’ı Zikretmek Ebû Hureyre (ra) ve Ebû Saîd el-Hudrî’den (ra) rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Yeni Camii ve Hünkâr Kasrı Eminönü’nde Mısır Çarşısı’nın karşısında olan Yeni Valide Camii Külliyesi, Osmanlı ta­rihi boyunca yap... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Bedîüzzaman Hazretleri Kastamonu'da Üstad Hazretlerinin dilinden Kastamonu hayatı: “Bir zaman ihtiyarlık vaktinde, Eskişehir hapsinden bir sene c... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Hükmün Kaynağı Peygamber Efendimiz (asm) Hicret’in 9. yılında (Milâdî 630) Muaz bin Cebel’i (ra) diğer bir fakih sahabi Ebû Mûsâ el-Eş... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Darende Ulu Camii Malatya’nın Darende ilçesi, Zaviye Ma­hallesi’nde bulunan Ulu Caminin ki­tabesi bulunmadığından yapım tarihi bilin­memekt... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

“Hüsrev’le Hâfız Ali, bir başta iki göz gibidirler Risâle-i Nûr dairesinde bulunanların iman hizmetini ifa ederken aralarında nasıl bir kar... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Tevâfuklu Kur’ân’ı yazmak Hüsrev Efendi Hazretlerine      nasib oldu Bedîüzzaman Hazretleri, Kur’ân-ı Ke­rîm’in Ayet Berkenâr ölç... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Bedîüzzaman Hazretleri'nin Tevafuklu Kur’ân Yazdırmaktaki Gayesi Üstâd Hazretlerinin Tevafuku Kur’ân’ı yazdırmaktaki en mühim maksadı... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Hüsrev Efendi’nin Yazılarındaki Şirinlik Hüsrev Efendi’nin yazılarındaki şirin­­lik, Bedîüzzaman Hazretleri tarafından çok be­ğenilm... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

İshak Paşa Camii Cami, Fatih Sultan Mehmed ve Sultan 2. Bayezid dönemi Sadrazamlarından İshak Paşa tarafından 1482 senesinde Ahır­kapı’da i... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Keçecizâde Fuâd Paşa Camii ve Türbesi Amiin banii Fuad Paşa, Osmanlı dev­let adamı ve şairi Keçecizâde İzzet Molla’nın oğludur. Fuad P... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Ehl-i Kemâlin Huzuruna Yürüyerek Gidilir 1931 senesinde Hüsrev Efendi, Bedîüz­zaman Hazretlerine gönderdiği ve ce­vaben aldığı mektuplar üz... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Konya İnce MinareMedresesi Selçuklu Sultanı 2. İzzeddin Keykavus devrinde Vezir Sahib Ata Fahreddin Ali tarafından, hadis ilmi öğretilmek üzere... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Pertevniyal Vâlide Câmii Sultan Abdülaziz’in annesi, Pertevniyal Vâlide Sultân tarafından yaptırılmıştır. İnşaatına 1867 senesinde baş... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Daha 5-6 Yaşlarında, Sabah NamazlarınıCemaatle Kılıyordu Bedîüzzaman Hazretlerinin en yakın ta­lebesi ve hayru’l-halefi Hüsrev Efendi, ço... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Tevâfuklar, DavanınHak Olduğunu İspatlıyor Tevâfukât-ı latîfedendir ki, Ramazan Bay­ra­mı’ndan bir gün evvel, Hüsrev, Mu’cizât-ı En... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Balıkesir Zağnos Paşa Camii Zağnos Paşa Camii, 1461 senesinde Fatih Sultan Mehmed’in vezirlerinden ve aynı zamanda kayınpederi olan Zağnos Pa... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Emir Sultan Camii Emir Sultan Camii, Sultan Yıldırım Ba­yezid’in kızı ve Emir Sultan Hazretlerinin eşi Hundi Fatma Sultan tarafından 15. asır ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Isparta’ya Rahmet Yağmuru 1932 senesinde ezanın aslî hâliyle okunma­sının yasaklanmasının ardından, Bedî­üz­zaman Hazretleri Barla’da ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Hüsrev Efendi'nin Bedîüzzaman’a Talebe Olması Ahmed Hüsrev Efendi, Bedîüzzaman Haz­retlerinin “saff-ı evvel” namını verdiği ilk devir ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

İznik Ayasofya (Orhan) Camii İznik’in yerleşim yeri olarak kullanılmaya başlandığı zamanlarda, ibadet mekânı olarak inşa edildiği tahmin e... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

İzmir Yalı (Konak) Camii Kâtibzâde Mehmed Paşa’nın eşi Ayşe Hanım tarafından 1748 senesinde yanında bir medrese ile birlikte yaptırılmı... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Konya Mahmûdiye Medresesi (Ali Gav Zâviyesi) Bir rivayete göre, Osmanlı askerleri Konya Kalesini kuşatır fakat bir türlü şehri alamazlar. İkinc... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Hidâyet Câmii Sultan 2. Mahmud tarafından 1813 senesinde yaptırılmıştır. Caminin inşa edildiği alanda daha önceden bulunan kayıkhaneler ve b... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Ayasofya Câmi İken 1937 senesinden beridir müze olan Ayasofya Câmii, Osmanlı döneminde Cuma Namazının kılındığı ana merkez vazifesini görm... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Barla’da Bir Gün Barla’dayken Üstâd Bedîüzzaman Hazretlerinin yaşı elliyi geçmişti. Gerek geçmişte çektiği sıkın­tılardan ve gereks... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Namaz günahların affına vesiledir Bir gün Peygamber Efendimiz (asm) mesciddeyken, bir adam gelerek; “Ya Resûlallah (asm)! Ben bir günah işledim.... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Bedîüzzaman Hazretleri nasıl geçiniyordu? Kimseden yardım görmeden nasıl geçine­bildiği Eskişehir Hapishanesinde Bedîüz­zaman Hazretlerind... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Hükmün Kaynağı Peygamber Efendimiz (asm), Hicretin 9. senesinde (630) Muaz b. Cebel’i (ra) diğer bir fâkih sahabî Ebû Mûsâ el-Eş’arî (ra)... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Risâle-i Nûr’un HanımKahramanları Nûr talebesi hanımlar, Ri­sâle-i Nûr’un neşrinde büyük fedakârlıklar göstermişlerdir. Bedîüzzaman... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

En ferasetli üç kişi İnsanlık tarihinde en ferasetli üç kişiden bahsedilir: Bunlardan birincisi Hz. Yusuf'un (as) ileride büyük bir adam olaca... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

02 Eylül 1977Zigana Tüneli açıldı Açıldığı dönemde Türkiye’nin en uzun tüneli olan Zigana Tüneli, 1690 metre uzunluğundadır. Zigana Da... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Buruciye Medresesi Selçuklu Sultanı 3. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde, Sivas’ın ileri gelen zenginlerinden olan ve Hamedan yakınlarındaki Buru... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

01 Temmuz 1911Rasadhâne-i Âmire Kandilli’ye Taşındı 1868 senesinde kurulan Rasad­hâne-i Âmire’nin ilk binası, Beyoğlu İstiklâl Cad­desi... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Ebû Turâb Sehl bin Sa’d (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) kızı Fâtıma’nın (ra) evine teşrif etti ancak damadı Hz. Ali’yi (ra) orada bulam... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

24 Mayıs 1819Bir Buharlı Gemi İlk Defa AtlantikSeferine Çıktı Dünya tarihinde ilk defa bir buharlı gemi, Atlantik seferine çıktı. 320 tonluk ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Nûrun İlk Kapısı Bedîüzzaman Hazretleri, ilgisi olmayan bir isyan sebebiyle 1925 senesinde Burdur’a sürgün edilir. Üstâd Hazretleri, Burdur... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Registan Meydanı Registan, Farsça’da "kumlu yer" manasına gelmektedir. Regis­tan Meydanı, üç medrese­den müteşekkildir: Uluğbey Medre­sesi... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Hangi cemiyettensin? Adamın biri, yoldan geçen bir faytona el kaldırarak durdurur ve gideceği yeri söyler. Yolculuk esnasında arabacı ile müşte... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

İki Kuşaklı Hicret gecesi Hz. Ebû Bekir’in (ra) kızı Esma (ra), deriden torbalara azıkları yerleştirmişti. Esma, torbaların ağzını bağl... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Yanlış fetvalara karşı korkusuzca mücadele etti Bedîüzzaman Hazretleri işgal yıllarının İstanbul’unda, Dâr’ül Hikmet’il İslâmiye... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

“Maaşımın fazlası millet malıdır” Bedîüzzaman Hazretleri Dâru’l-Hik­meti’l - İslâmiye’de iken zarû­ret­ten fazla kendine masraf... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Hz. Râbiatü’l  Adeviye (ksa) Râbiatü’l-Adeviye Hazretleri (ksa), kö­­le olarak kaldığı evde daima oruç tutuyor, her gece sabaha kadar ay... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

 Hz. Râbiatü’l Adeviye (ksa) Hz. Râbiatü’l Adeviye’nin annesi ve babası vefat ettikten sonra, Basra’da büyük bir kıtlık baş göstermi... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

“O hareketinizin mukaddesâtınıza olanbağlılıktan ileri geldiğine kanaat getirdim” Bedîüzzaman Hazretleri, Rus Başkumandanının karşısı... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

“İmanlı bir kimse Cenâb-ı Hakk’ı tanımayan bir adamdan üstündür” Bedîüzzaman Hazretleri, talebeleriyle birlikte Ruslara karşı yaptı... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Peygamber Efendimizin (asm) Cesâreti Enes bin Mâlik (ra) anlatıyor: “Resûlullah (asm), insanların en güzeli, en cömerdi ve en yiğidiydi. Yemin... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

İstanbul’u Şu Beşikte Yatan Çocuk Fethedecek Hacı Bayram-ı Velî Hz. Edirne’de bulunduğu sıralarda Sultan 2. Murad ile sık sık görüşmü... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Mescid-i Cuma Peygamber Efendimiz (asm), Hz. Ebû Bekir (ra) ile birlikte 13 Eylül 622 (1 Rebîülevvel 1) günü Hicret için Sevr Mağarası’ndan Me... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Şakîk-i Belhî ile İbrahim bin Edhem Şakîk-i Belhî (ksa), İbrahim bin Edhem'e (ksa) sormuş: “Dünyalık geçim işlerinde hâliniz nasıldır?"... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Mescid-i Seb'a (Yedi Mescid) 627 senesinde gerçekleşen Hendek Garvesi, ismini Medine-i Münevvere'nin çevresine kazılan 5.5 km uzunluğunda, 9 metre ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Mescid-i Nebevî Mescid-i Nebevî'nin inşâsına, Peygamber Efendimizin (asm) Medine'ye hicretiyle birlikte başlanmış ve kısa müddette bitirilmişt... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Medine-i Münevvere Medine-i Münevvere şehri, Arab yarımadasının batısında, Kızıldeniz sâhiline yaklaşık 130 km. uzaklıkta ve Mekke'nin 350 ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Cemerât Hacıların Kurban Bayramı günlerindeMina'da attıkları küçük taşlarınher birine ve bu taşların atıldığıüç ayrı cemrin hepsine ... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Mescid-i Hayf Mina'da birinci cemrenin (küçük şeytan) hemen yakınında yer alan Mescid-i Hayf, Peygamber Efendimiz'in (asm) Veda Hac­cı'nda çad... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Zâlimler İçin Yaşasın Cehennem! Bedîüzzaman Hazretleri, 1907 senesinde İstanbul'a geldikten sonra gördüğü haksızlıklardan dolayı, Jön Tü... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Burada Her Suâle Cevap Verilir, Her Müşkil Hâlledilir, Fakat Suâl Sorulmaz Bedîüzzaman Hazretleri, 1907 senesinde Doğu Anadolu'da Medresetü'z-Ze... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

1892-1907 Van Van’da tanınmış âlim bulunmadığından Van Valisi Hasan Paşa’nın daveti üzerine Bedîüzzaman Hz., 1892 senesinde Van’a gitt... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Her namazdan sonra yapılan duâ Bir gün mü’minlerin annesi Hz. Âişe (ra), Peygamber Efendimiz’e (asm) “Yâ Resûlallah! Bana duâ et.” dedi.... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Hira Dağı Mekke'nin kuzeydoğusunda bulunan Hira Dağı, Mescid-i Haram'a yaklaşık 5 km. uzaklıktadır. Peygamber Efendimiz'e (asm) ilk vahyin geldi... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

“Şimdiye kadar muhâfınız idik, bundan sonra da hizmetçiniziz” Bedîüzzaman Hazretleri, Cizre’den sonra Mardin’e gider. Bu sırada 16 yaş... [Devamını Oku]

Tarih Sandığıı

Âlimler, Yanlış Verilen Cevâbı Farkedemediler Miran Aşireti Reisi Mustafa Paşa’nın teklifi üzerine Cizre âlimleriyle karşılaşan Üstad Haz... [Devamını Oku]

Tarih Sandığı

Âlimler, Üstad’ın Karşısında Çaylarını İçmeyi Unuttular Bedîüzzaman Hazretleri, Miran aşireti reisi Mustafa Paşa’yı zulümden uzakla... [Devamını Oku]

Tarih Sandığı

Kâbe-i Muazzama Muhakkak ki mübârek ve âlemlere bir hidâyet olarak insanlar için kurulan ilk mâbed, Mekke’deki (Kâbe) dir.” (Âl-i İmrân, 3... [Devamını Oku]

Tarih Sandığı

Yemeğinin içindeki taneleri karıncalara veriyordu Tillo’daki Kubbe-i Hasiye isimli ünlü türbede kaldığı sıralarda, Bedîüzzaman Hazretlerini... [Devamını Oku]

Tarih Sandığı

“Beni Öldürünüz! (Ancak) İlmin Haysiyetini Muhâfaza Ediniz” Bedîüzzaman Hazretlerinin hârikulâde zekâsını ve ilmini duymayan kalmamışt... [Devamını Oku]

Tarih Sandığı

Zeyd bin Hârise (ra) Küçük yaşta esir edilerek köleleştirilen Zeyd bin Hârise (ra), Hz. Hatice (ra) tarafından alınarak Peygamber Efendimiz’... [Devamını Oku]

Tarih Sandığı

Seksen Kg Ağırlığındaki Kur’ân-ı Kerîm Hz. Osman (ra) hilâfeti döneminde, Hz. Hafsa (ra) vâlidemizde bulunan ilk Kur’ân nüshasının es... [Devamını Oku]

Tarih Sandığı

İnsan Üstâdına hakikatten başka bir şey söyleyemez Bedîüzzaman Hazretleri, Şirvan’da bir müddet kaldıktan sonra Siirt’te bulunan Molla F... [Devamını Oku]

Tarih Sandığı

Alkış Çavuşları Osmanlı’da Pâdişahın bayramlaşma ve diğer törenlerde tahta gelişlerinde, “Aleyke avn-Allah (Allah’ın yardımı üzer... [Devamını Oku]

Tarih Sandığı

Âsiye Kur’ân’da Firavun’un hanımı olarak zikredilen Âsiye, hadis-i şeriflerde Hz. Meryem’le birlikte anılmaktadır. Hz. Musa (as), annesi ... [Devamını Oku]

40 Ambar

Erzurumluİbrahim Hakkı HAZRETLERİ  18 Mayıs 1703’de Erzurum’un Hasankale ilçesinde dünyaya geldi. İlk tahsilini babasından alan İbrahim Hak... [Devamını Oku]

40 Ambar

Hatice Terhan Vâlide Sultan 1627 senesinde dünyaya gelmiştir. Sultan İbrahim’in hanımı ve Sultan 4. Mehmed’in annesidir. Sultan İbrahim’in ... [Devamını Oku]

40 Ambar

Şam Medine’den sonra İslâm’ın ikinci başşehri. Arablar Şam’a Dimeşk demektedirler. Kureyş Sûresi 2. âyette; “Onları (ticâret için) ... [Devamını Oku]

40 Ambar

HÂLİD BİN VELİD (RA)  592 senesinde Mekke’de dünyaya gelmiştir. Hudeybiye Antlaşması sonrasındaki barış döneminde Amr Bin As (ra) ve Osma... [Devamını Oku]

40 Ambar

Hacerü’l-Esved Cenâb-ı Hak, Hz. İbrahim’e (as) insanların ibâdet edeceği bir mescid inşa etmesini emredince; Hz. İbrahim (as) ve oğlu Hz. ... [Devamını Oku]

40 Ambar

Vahiy Kâtibliği Peygamber Efendimiz (asm) ümmî olduğu için nâzil olan âyetleri okuma yazma bilen sahâbelerine yazdırmıştır. Âyetleri Peygam... [Devamını Oku]

40 Ambar

Kamerayı keşfeden İslâm âlimi: İbn-i Heysem 965 senesinde Basra’da dünyaya gelen İbn-i Heysem, 1040 senesinde Kahire’de vefat etmiştir. Geom... [Devamını Oku]

40 Ambar

İstanbul’un Yedi Tepesi 3. Ahmed Çeşmesi, Ayasofya Camii, Topkapı Sarayı’nın girişi… 48 m. Çemberlitaş… 58 m. Bayezid Camii, Yangın K... [Devamını Oku]

40 Ambar

Hırka-i Şerîf Câmii Peygamber Efendimiz (a.s.m.) tarafından Üveyse’l-Karanî Hazretlerine hediye edilen Hırka-i Şerîf, Sultan 1. Ahmed’in f... [Devamını Oku]

40 Ambar

SÜVEYŞ KANALI Kızıldeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayacak bir kanal projesi, ilk olarak Sokullu Mehmed Paşa devrinde ortaya atılmıştır. Anc... [Devamını Oku]

40 Ambar

Bedir Gazvesi Sayıları üç yüzü geçen Sahâbe ile, sayıları bine yaklaşan Mekkeli müşrikler arasında Bedir kuyuları etrafında cereyan eden ... [Devamını Oku]

Tarih Penceresinden

02 Aralık 1949Bedîüzzaman Hazretleri, mecburi ikamete tabi’ tutulmak için Emirdağ’a getirildi. Emirdağ’da 15. Şua’yı yazdı. 05 Aralık 1... [Devamını Oku]

Tarih Penceresinden

  Aziz Mahmûd Hüdâyî hazretleri vefat etti Talebelik yıllarında ciddî bir ilim tahsili görmüştür. Hocası Nâzırzâde ile birlikte muhteli... [Devamını Oku]

Sadaka Taşları ve Zimen Defteri

Mallarını Allah yolunda sarf eden, sonra sarf ettikleri şeyin arkasına başa kakma ve (gönül) incitme katmayanlar var ya, onların, Rableri katınd... [Devamını Oku]

Kelime Tefekkür ve Medeniyet

İnsanlar kelimelerle düşünmekte, düşündükleri nispette de değer kazanmaktadırlar. Gelişmiş ülkelerde günlük hayatta ve eğitim hayatında... [Devamını Oku]

Medhi Nebi sav

Bede'tü bismillâh ile başlar kelâmımızMedh-i Nebî içindir salât u selâmımız. Resulü Sakaley'sin, cin ve insin RehberiMuhammed Mustafa's... [Devamını Oku]

İ'câz-ı Kur'ân

Kur'ân'ı Resulüne İkra! dedin indirdinZâtını insanlığa Rahmân diye sevdirdinİslâm'ı hak din diye Kur'ân ile bildirdinSâhib-i Kur'ân Sens... [Devamını Oku]

Nakîbül-Eşrâflık

Evet, Âl-i Beytin efrâdı ise, itikâd ve îman hususunda sâirlerden çok ileri olmasa da, yine teslîm ve iltizâm ve tarafgirlikte çok ileridedirl... [Devamını Oku]

Bayramdır Cuma Bize

Bayramdır Cuma bize bayramdır Cuma bizeMüjdeler olsun Rabbim müjdeler olsun bize! Mü'mine bayram dedi sevgili PeygamberimBu günde kabul olur du... [Devamını Oku]

Dilde Islah Hareketleri

Onlara: ‘Yeryüzünde fesat çıkarmayın!' denildiği zaman, ‘Biz ancak ıslah edicileriz' derler. Şunu bilin ki, onlar bozguncuların ta ... [Devamını Oku]

Ramazan Bir Rahmet Bize….

Ramazan bir rahmet bize Rabbimizden inayet Orucunu tutan mü'min bulur ancak hidayet! İslâm'ın beş şartındandır Ramazan'daki siyam, Biri... [Devamını Oku]

Osmanlı Türkçesi

Dîvânü Lügati't-Türk müellifi ve büyük dil âlimi Kaşgarlı Mahmut; Dîvân'ında Oğuz ve Hâkâniye adlı iki edebî şîveden bahseder. Bunl... [Devamını Oku]

Dünya ve Ahiret

Dünya ile âhiret iki ayrı âlemdir. Fakat birbirleri ile çok sıkı münasebetleri vardır. Bu iki âlemin sınırları gayet ince bir perde gibi ol... [Devamını Oku]

Namaz Dinin Direğidir

İslamı'n beş şartı vardır, buna sen böyle iman et!Namaz, oruç, hac, zekat ve kelime-i şehadet. Essalatu imadüddin buyurdu peygamberim,... [Devamını Oku]