İçerik Resmi
Müslüman’ın Optimum Dengesi: İstikamet
187. Sayi
Ahmet EFENDİ 01 Haziran
Rabbimiz Fussilet suresinde, “Rabbi­miz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara me­lek­­ler gelerek: ‘Korkmayın, üzül­­­meyin, size vaad edi­len cen­­netle sevinin. Biz, dün­ya ha­yatında da âhirette de siz­lere dostuz. Esirgeyip ba­­ğış­layan Allah’ın ikrâmı ola­­rak (cennette) canınızın çek­tiği
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız