Ahmet EFENDİ

İslam Medeniyeti Aksiyonerdir

Medeniyet; insanlığın Âdem (as)’ın şahsında Allah (cc) tarafından ta’zim edilip yüceltilmesiyle başlayan imtihan sürecine karşılık, Âd... [Devamını Oku]

Dil, Tevhidin Teminatıdır

Fail yani öznenin bir işi yapan olması hiçbirimizde şaşkınlığa neden olmaz. Çünkü biliriz ki resim varsa ressam da olmalı ya da şiir varsa ... [Devamını Oku]

Hayat, Devam Ederse Hayattır

Menşei ve menbaı Baki-i Hakiki olan hayat, daimidir, ebedîdir. Aynalar geçici olsa da nur bakidir. Ve o nur kendisine ayna olacak şeyleri her daim m... [Devamını Oku]

Okumaya Kendinden Başlamak

Necisin? Kimsin? Nereden Geliyorsun? Nereye Gidiyorsun? Bugün modern bilim bu soruları ontoloji bilimi içinde mütalaa etmektedir.  Seyrettiğim uza... [Devamını Oku]

Amel, İmanın Hareket Etmesidir

İmansız İslâmiyet, se­beb-i necat olmadığı gibi; İs­lâ­miyetsiz iman da medar-ı necat olamaz. Felillahi’l-hamdü ve’l-minnetü, Kur’an... [Devamını Oku]

Fethedilen Gönüller

Gönüllerindeki en sevgili insanın Hz. Muhammed (sav) olmasını temin edebilen insanların en büyük umudu da hiç kuşkusuz Hz. Muhammed’in (sav) ... [Devamını Oku]

İnsan, Dünya ve Rüya

“Muhakkak ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de (onlar) onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular; insan ise onu yükleniverdi.... [Devamını Oku]

Deprem, Erdem ve Akıl

Ülkemizin deprem, tarihindeki belki de en sarsıcı, en yıkıcı ve sonuçları itibarıyla en vahim olan depremi yaşadığımız bir tarih olarak kay... [Devamını Oku]

Bir Düşüşün Hikâyesi

Şüphesiz ki insan ulvi bir gayeye matufen yaratılmıştır. Bu gaye tamamıyla Rabbimize ba­kar. Ya­ni, insanın yaratılması­nın ama­cı ve oda... [Devamını Oku]

İnsan İçinde İnsan

İnsan, varlığı itibarıyla yaratılıştan gelen farklı veçhelere sahip kılınmıştır. Bu veçheler, insanın gerçekten ve ciddi bir surette fa... [Devamını Oku]

Her Mevsim Ehli ile Gelir

Ey üç yüz seneden sonraki yük­sek asrın arkasında gizlen­miş ve sakitane Nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temaş... [Devamını Oku]

İşletme Körlüğü de Bir Çeşit Kanserdir

Şirketler, kurumlar ve organizasyonlar daha başarılı oldukça, değişime duydukları ihtiyaç o denli azalıyor. Zira bu tür yapıların elde edile... [Devamını Oku]

Ailenin İnşâ Edici Gücü

“Seksen bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki, en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi, merhum validemden aldı... [Devamını Oku]

Sen, Sana Sorulmuş Bir Sorusun

“Ey kendini insan bilen insan! Kendini oku. Yoksa hayvan ve camid hükmünde insan olmak ihtimali var.” Gelişmesi, fark etmesi ve yücelmesi öğren... [Devamını Oku]

Şimdi ve Burada

Hayat şimdidir. Fırsat şimdidir. Gayret şimdi gösterilecek ve yola şimdi çıkılacaktır. Her an bir yaratma üzere olan Rabbe, statik, donuk, yek... [Devamını Oku]

Fetö, Terör Endüstrisinin Postmodern Bir Ürünüdür

“Hak neşvünema bulacaktır-eğer çendan toprakta gizlense… Ve taraftar ve mültezimleri muzaffer olacaklardır-eğer çendan zaman ve zeminin merh... [Devamını Oku]

Müslüman’ın Optimum Dengesi: İstikamet

Rabbimiz Fussilet suresinde, “Rabbi­miz Allah’tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara me­lek­­ler gelerek: ‘Korkmayın, üzül­­­meyin, s... [Devamını Oku]

Cihadın En Zoru

“Düşmanların en korkuncu senin iki yanın arasında/içinde bulunan nefsindir.”2 Allah (cc) yolunda/Allah (cc) için veya i’lâ-yı kelimetulla... [Devamını Oku]

Güzel Ahlakın Bayrağı: Hz. Muhammed (sav)

Dinimiz insanın Allah (cc) ile olan ilişkisini düzenlediği gibi, insanın insan ile olan ilişkisini de insanın diğer tüm mahluklarla olan ilişki... [Devamını Oku]

Dua Farkındalığın İkrarı Olmalıdır

Dua, kişinin kendi durumu ile ilgili bilinçli farkındalık seviyesinde yaptığı bir gözlemi Rabbine arz etmesidir. İnsan, varlığı ve mevcudiyet... [Devamını Oku]

Allah Var Gam Yok

“İşte, mahiyet-i insaniyedeki merak ve taleb-i hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ıztıraptan kurtaracak, yalnız tevhid-i Hâlık ve marifet-i ... [Devamını Oku]

Düşman Çok Vakit Az!

Hayat kimin icadı ise, hayata bağlı her tecelli süreci O’nun iradesi ile şekillenecektir. Ve insan madem hayatlı kılındı, hayatın âli gayele... [Devamını Oku]

Kış Sıcacık Bir Mektuptur

Kar kimi için nar, kimi için nur olur. Diğer mevsimlerin çıkardığı gürültüleri kar tanelerindeki sesi yutma özelliği susturur. Zira yolcunun... [Devamını Oku]

Gücün Sembolü,Sembolün Gücü

Yalın ve objektif bir zihin ile bakılabilirse görülür ki; yazı, bulunduğu günden bugüne değin ve hatta dünyanın sonuna kadar insanda etki pot... [Devamını Oku]

Hayat Neyi Murâd Eder?

İnsan, hayatın murâdını bilmeli ve bulmalıdır. Bu keşif, hayatın doğasındaki ihtişamlı mana ile paralel ve uyumlu olmak durumundadır. Aksi ... [Devamını Oku]

Kur'an'ı Oku, Kendini Doku, Aleme Dokun

Oku emrini en kapsamlı hali ile kavrayarak, Kur’an’ı öyle bir okumalıyız ki; içinde bulunduğumuz asrı, insanı, hayatı ve kendimizi isabetli... [Devamını Oku]

Kavram Karmaşasının Gölgesinde; Mutluluk Putu

Acaba, yaşadığı hayat nasıl olursa olsun (mutlu, mutsuz, zengin, fakir, ünlü, ünsüz vs.) kabre imanla girmekten daha mutlu olunabilecek ve Allah... [Devamını Oku]

Ağaç, Meyvesinden Bilinir

Eğer bizler bugün Kur’an’ın tarifleri doğrultusunda en makbul kul olmayı başarmış ve bundan dolayı Rabbimizin bizim önümüze ideal bir ör... [Devamını Oku]

Alemin İncisi, Mahlukatın Birincisi; İnsan

“Ey kendini insan bilen insan!  Kendini oku. Yoksa hayvan ve câmid hükmünde insan olmak ihtimali var.” (33. Söz, 31. Pencere) Yaratılmış ola... [Devamını Oku]

Oruç ile Kendini Fethetmek

Oruç ibadeti birçok maddi ve manevi faydasının yanı sıra kendimize doğru gerçekleştireceğimiz ontolojik bir yolculuğun da çok hayırlı bir v... [Devamını Oku]

Yol, O'nun Yolu (asm)1

Tılsımlı bir âlem ve yaratılışı muamma bir Âdem... “Ben gizli bir hazine idim, bilinmek istedim mahlûkatı yarattım” muradı ile başlayan... [Devamını Oku]

Kültürün Ayakları: Din ve Dil

Kültür, insanların maddi ve manevi olarak ortaya koyduğu ve tüm hayati dinamikleri yaşatma ve yansıtma ruhunu ifade eden kıymetli bir kavramdır.... [Devamını Oku]

Farkında Olmak Yetmez

Farkında olmak önemli bir şeydir, ama farkındalığın gerektirdiği fiili ortaya koymak daha da önemlidir. Hayatımız, etrafımızda olup bitenler... [Devamını Oku]

Feth'ül-Fütuh (Fetihlerin Fethi): Mekke'nin Fethi

Mekke’nin fethi, bir savaş olmaksızın gerçekleştirilmiş şefkat ve merhamet timsali Hz. Muhammed (sav)’in mizacına ve davasına uygun bir sure... [Devamını Oku]

Yazı'n, Alın Yazındır

Yazı ile insan arasında tekrarlanan bir ilişki vardır. Yani insan yazıyı etkilediği gibi yazı da insanı etkiler. Bu bağlam, yazımıza başlık... [Devamını Oku]

Delil Allah'ın (cc) İcadıdır

“Allah'ı bırakıp da haklarında (Allah'ın) bir delil indirmediği ve haklarında bilgi sâhibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Hâlbuki o zâli... [Devamını Oku]

Bilimin İntiharı: İntihal

“Her şeyin bu kadar doğal ve normal gözükmesi kadar büyük bir mucize yoktur.” Albert Einstein Bazı kelime ve kavramlar zikredildiğinde ya da... [Devamını Oku]

Dünyevîleştiren Dünyaya Dikkat!

“Hâlbuki bu dünya hayatı, bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. Şüphesiz ahiret yurdu ise, elbette asıl hayat odur. Keşke bilse... [Devamını Oku]

Batı Felsefesine Karşı Bediüzzaman’ın  (ks) İnsan Tasavvuru

Hak ve batıl arasındaki savaşın ana konusu her zaman “insan” ve insan ile ilgili her şey olmuştur.  Âdem (as) ile birlikte başlayan insanın... [Devamını Oku]

Niyetteki Kudsî Güç

Arkadaş! Bu niyet meselesi, benim kırk senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet, niyet öyle bir hâsiyete mâliktir ki, âdetleri, hareketleri ibadet... [Devamını Oku]

Kuantum Düşünce İşe Yarar mı?

İnsan, İsteyendir İnsanın yaratılışındaki önemli eğilimlerden bir tanesi “iste­mek”tir. İnsan, isteyendir. Zira en temel manada varlığ... [Devamını Oku]

Kuantum Düşünce ve İslam

Kuantum Düşünce, kontrolün tamamen insanın elinde olduğuna insanı inandırmaya çalışan, insanın düşündüğü ya da hayal ettiği her şeyi ... [Devamını Oku]

Allah'ın (cc) Bilmesiyle Yetinmek

“O zaman başkasının seni bilmesine gerek yok!” İnsan fıtratına çok güçlü eğilim ve yönelimler yerleştirilmiştir. Bu eğilim ve yönelim... [Devamını Oku]