İrhâsât

146.sayı KONULAR
Nübüvvet-i Ahmediye’nin (sav) delâili, evvelâ iki kısımdır. Birisi, ‘irhâsât' denilen, nübüvvetten evvel ve velâdeti vaktinde zuhûr eden hârikulâde hâllerdir. İkinci kısım, sâir delâil-i nübüvvettir. (Zülfikar, s. 229) Tarihî değere sahip bir sarayı veya bir müzeyi ziyarete gittiğimizde, bize bir rehberin eşlik etmesi bu mekânları, bütün özellikleri ile birlikte tanımamıza yardımcı olmaktadır. Aksi takdirde bir sarayın veya müzenin hangi maksatla ve ne zaman inşa edildiğini veya bu mekânlarda kimlerin kaldığını, ne gibi işlerin görüldüğünü bilmemiz mümkün değildir. Belki tanıtıcı kitap ya da broşürler bir nebze olsa yardımc...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız