İçerik Resmi
Cihadın En Zoru
186. Sayi
Ahmet EFENDİ 01 Mayıs
“Düşmanların en korkuncu senin iki yanın arasında/içinde bulunan nefsindir.”2 Allah (cc) yolunda/Allah (cc) için veya i’lâ-yı kelimetullah için girişilen her çeşit mücadele, gayret ve cehde “cihad” diyebiliriz. Öyle ki bu mücadele, en zahir anlamı ile
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız