Tarık ÇELİK

Ben Filistin’im

Ben bu gece yıkılan evimde kalacağım ve hiçbir yere gitmeyeceğim. Hayatta kalan ve enkaz altında kalan ailemle birlikte… Annem, kardeşlerim, ko... [Devamını Oku]

Kamus Namustur

“Kamûs (sözlük), bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla, hassasiyetiyle, şuuruyla. Kamûsa uzanan el namusa uzanmıştır. Her mukadde... [Devamını Oku]

Medeniyet Yüklü Nehirler

Kültür, milletleri birbirinden ayırt eden ortak ürünler toplamıdır. Kültür bir nevi kimliktir ve insan elinden çıkma ne varsa onu ihtiva eder.... [Devamını Oku]

Yeniden Bismillah

Bismillah her hayrın başıdır, demişler. Evden çıkarken, yemeğe başlarken, uyumadan önce ve yataktan kalkarken, esnaf olanlar dükkanlarını a... [Devamını Oku]

Müdafaa-i Milliye ve Yüzük Kardeşliği

Devlet adamları için gümüş yüzükler hazırlandı. Hatta bir gün Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Reisi Nedim Bey bir grup temsilci ile birlikte V. Meh... [Devamını Oku]

İki Tarz-ı Hürriyet

“Hür doğdum, hür yaşarım kime ne?” türküsünün yankılandığı şu seküler dünyada insan “hürriyet”in manasını ve “gerçekte hür... [Devamını Oku]

Ravza-i Mutahhara’da Bekleyen Ruhlar

(Edebi terk etmekten sakın! Zira burası Allah’ın habibinin beldesidir. Burası, Hak Teala’nın devamlı nazar kıldığı bir yerdir; Muhammed Mus... [Devamını Oku]

En Büyük Fetih Bir Gönüle Girmektir

Batılı dillerde karşılığı olmadığı söylenen bir kelimedir gönül. Bizde ise duygularımızın kaynağı ve maneviyatın merkezidir. Güzel di... [Devamını Oku]

Beşinci Mevsim: Ramazan

Bir davettir Ramazan, bir çağrıdır. Kulak verenleri hidayete götüren bir çağrı. Ümidin her daim var olduğunu müjdeleyen, rahmetin gazabı ge... [Devamını Oku]

İtirafnâme

Bir sarsılışla sarsıldık, yaşanan deprem felaketi ile bir kere daha ülke ve millet olarak yıkıldık. “Sesimi duyan var mı?” çağrısına k... [Devamını Oku]

İnsan: Bir Damla Kan

“Muhakkak ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de (onlar) onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular; insan ise onu yükleniverdi.... [Devamını Oku]

Kur’an Yüzyılı

Rabbimizi bize tarif eden üç “tarif edici”den en hayırlısıdır Kur’an-ı Kerim. Zira Allah lafzıdır, sözlerin en mukaddesidir. Ancak Akif... [Devamını Oku]

İslam Harfleri Müdafacısı Bir Yahudi: Avram Galanti

“Balkan Harbi, Trablusgarp, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı…Vatan coğrafyası bu müselsel felaketler yüzünden küçülürken aydın s... [Devamını Oku]

Dünya Artık Dikdörtgen

Herkesin şahsi hayatı onun için bir âlemdir, derÜstad Bediüzzaman hazretleri; elhak doğrudur. Kişinin içinde bulunduğu âlem ve hayata bakış ... [Devamını Oku]

Sınırlarını Aşan Kadim Bir Mektep İmam-Hatip Okulları

Türk maarif sisteminde herhangi bir okul olmanın çok ötesinde varlık gösteren imam hatip okulları, yüklendiği vazifeyi Osmanlı’nın son döne... [Devamını Oku]

“Boş Vakit” Üzerine

Yapacak bir iş bulamadığı, vaktini kıymetlendirmediği zamanlarda “canım sıkılıyor, yapacak bir şey yok diyerek “zaman öldüren” insano... [Devamını Oku]

Hayat, İman ve Cihad Alnımızın Yazısı

Hayat… Bir şefkatli zatın dilemesiyle yeşeren bir filiz, bir damla su, okyanusların derinliklerine bırakılmış bir yumurta… Hayat… Rahm-i ma... [Devamını Oku]

Bizim Mahalle

Bursa, Amasya, Kastamonu, Saf­ranbolu… Osmanlının parmak izinin henüz kaybolmadığı bazı şehirler ve bu şehirlerin turistlere çekici gösteri... [Devamını Oku]

Sadece Özgüven Yeterli midir?

“Dünyada bir zerre yoktur ki güzel yazılmak şartıyla bir mevzu-i mühim addedilmesin. Âlem-i şemsin ahvalini tasvir etmekle bir hurdebînî böc... [Devamını Oku]

Her Şeye Rağmen Yaşasın Ümit

Hz. Yusuf’u (as), Hz. Yunus’u (as), Ashab-ı Kehfi, En Sevgiliyi (sav) ve onun sadık dostunu kuyulardan çıkaran Allah bizi de düştüğümüz kuy... [Devamını Oku]

Zamanın Değiştiremedikleri

Vazgeçmiştim hayatın, baharından yazından,“Dur!” dedim, anlamadı bir kalbin niyazından.Karanlık bir gecede, bir çeşmenin ağzından,Düşen... [Devamını Oku]

Acele Edip Kışta Gelen Adamın Hikâyesi

Bu, acele edip kışta gelen bir adamın hikâyesidir... Küçük bebekleri bile ihtiyarlatacak belalı bir asrın gelip çattığını haber veren bir r... [Devamını Oku]

Vakıf Medeniyetinin Gölgesinde İnsan ve Çevre

Vakıf; her şeyi devletten beklemeyen, almadan veren, karşılıksız yardım eden, önce insan diyen, yaratılanı yaratandan ötürü seven diğergâm... [Devamını Oku]

Her Kitap Yeni Bir Seyahattir

İnsan şu dünyada bir seyyahtır aslında? Âdem babamızın asıl vatanı olan cennetten çıkmasıyla başlamış insanoğlunun yolculuğu. Evet, ins... [Devamını Oku]

Pozitif misiniz?

Uzun zamandır asla karşılaşmak istemediğimiz bir soru: “Pozitif misiniz?” Türkçe sözlükte “olumlu, negatif karşıtı” olarak anlamland... [Devamını Oku]

İnsan Aslında Nedir?

Garip bir varlıktır insan, hem de çok garip. “İnsan nedir?” sorusuna farklı cevapları felsefe, antropoloji, sosyoloji, psikoloji gibi disiplinl... [Devamını Oku]

Muhteşem Şeylere Cesaret Et! Her Keşif Bir Fetihtir

 “Mars 2020”, Perseverance ve Ingeunity helikopter drone içeren, NASA’nın Mars Keşif Programı kapsamında hazırlanan Mars keşif görevidir. ... [Devamını Oku]

Kültür ve Medeniyet Üzerine

Aynı kavram alanında bulunan kültürün milli ve yerel, medeniyetin ise daha kapsayıcı ve evrensel olduğu söylenebilir. Bu iki kavram arasındaki ... [Devamını Oku]

Edep Yâ Hû!

“Edep bir tâc imiş nûr-i Hudâ’dan Giy ol tacı emin ol her belâdan”  Arapça kökenli bir kelime olan “edeb”, başlangıçta “ziyafe... [Devamını Oku]

Dünya Büyük Bir Buhran Geçiriyor

 “Burası dünya ve biz artık çok sıkıldık Alıp başımızı sana gelmek istiyoruz Sana gelmek, orda kalmak istiyoruzÇok unuttuk hatırlamak ... [Devamını Oku]

İbrahimî Bir Tefekkür: Ben Batanları Sevmem

Hz. İbrahim (as), kerim kitabımız Kur’an’da adı en çok zikredilen büyük peygamberlerdendir. Her peygamberin geçtiği çileli yıllardan ve yo... [Devamını Oku]

Yeni Bir Dil:Anglomanca

Heyhat! Yahya Kemal’in “Türkçe ağzımda annemin ak sütü” dediği bu güzel dilimiz nasıl bu hale geldi diye insan düşünmeden edemiyor. Dil... [Devamını Oku]

Ne Çok Şey Anlatırsın Sonbahar

Yaz bitti ve şimdi sonbahar… Son ve bahar… Gönle neşve veren bahara son hiç yakışır mı? Sonlar hep ayrılığı fısıldar. Ayrılığın da ... [Devamını Oku]

Yolculuk Nereye?

“Bütün mevcudattan sorulan, bütün ukûlü (akılları) hayret içinde meşgul eden üç müşkil ve müthiş suâl-i azîm olan “Necisin? Nereden... [Devamını Oku]

Ayasofya mânâdır

Çil çil kubbelerin serpildiği, mermer şadırvanların serinlettiği İstanbul... Bir taşına acem mülkünün feda edildiği İstanbul... Şehirler ... [Devamını Oku]

Fıtrî Bir Hayat Tarzı: Tıbb-ı Nebevî

Bugün dünyayı kasıp kavuran COVID-19 virüsü (koronavirüs) ile mücadelede Peygamber Efendimizin (sav) yüzlerce yıl öncesinden işaret ettiği t... [Devamını Oku]

Hayatın Z Raporu

Pek çok köşe yazısında, dergilerde, internet haber sitelerinde ve TV programlarında yılbaşı güzellemelerinin yapıldığı / yapılacağı bir ... [Devamını Oku]

Hac Yolunda

Allah’a hamd olsun ki bir zilhicce ayına daha kavuştuk. Yine kimilerimize kutsal beldelere yüce bir niyetle yolculuk göründü, kimilerimiz için... [Devamını Oku]

Nazar Et!

“Allah'ın rahmet eserlerine bir bak! Ölümünden sonra yeryüzünü nasıl diriltiyor. Ölüleri de kesinlikle diriltecek O'dur. O, her şeye güç y... [Devamını Oku]

Bu da Geçer Ya Hu!

“Bu da geçer ya Hû” ibaresi tekkelerin girişinde, evlerin başköşesinde, dükkânlarda kendine yer bulmuştur. Derde düşmüş biçarelere “B... [Devamını Oku]

Kutlu Fetih Aziz İstanbul

İstanbul... Kutlu Nebi’nin (sav) müjdelediği kutlu bir şehir... Üçlerin, yedilerin, kırkların, erenlerin, hakka ermişlerin diyarı... Edip... [Devamını Oku]

Kur'an İlmin Anahtarıdır

Bilim ve din bazı çevrelerce birbirine zıt görünmekte ve gösterilmeye çalışılmaktadır. Bilim ve din arasındaki bu çatışma varsayımı refe... [Devamını Oku]

Bir Hilal Uğruna Batan Güneşler

Çanakkale Savaşı’nda dönemin nüfusuna göre önemli sayıda genç nüfus şehit edilmiştir. Bu gençlerin içerisinde ülkenin geleceğinde etki... [Devamını Oku]

Mahzun Ayasofya

Şubat ayının bütün soğukluğunu iliklerimizde hissettiğimiz şu günlerde hatırladıkça içimizi titreten, tarihî ama bir o kadar da güncel ... [Devamını Oku]

Zaman ve Mekânın Emanetçileri

Gençlik hayatın en bereketli yılları... Zinde, güçlü, ümit dolu, bir o kadar da heyecanlı. Çocuksu düşüncelerden sıyrılıp hayata ve hayat... [Devamını Oku]

Yaratılış Gayesi / İnsan-ı Kâmil Çizgisi

“İman insanı ‘insan’ eder.” Yara­tılışın en büyük gayesi olan “insan-ı kâmil” olmak da insanlığın zirvesidir. Eğer insan olmay... [Devamını Oku]

Dilde, Fikirde, İşte Birlik

Kurtuluşumuz ittihattadır ve çözümü şu kelimelerde saklıdır: Dilde, fikirde, işte birlik. Kimi dil bilimcilere göre 5000 yıllık mazisi olan... [Devamını Oku]

Modern Çağda Bir Derviş: Tolstoy

“Dervişlik olaydı taç ile hırka / Biz dahi alırdık otuza kırka” mısralarının sahibi olan Yunus Emre, derviş deyince hemen aklımızda beli... [Devamını Oku]

Gelenekten Geleceğe Maarif Davamız

Her yeni eğitim öğretim yılı başlangıcında milyonlarca çocuk okula gitmenin sevincini, heyecanını yaşar. Milyonlarca veli ve öğretmen de o ... [Devamını Oku]

Rahmanın Misafirleri

Rahmanın en mümtaz misafirleri onlar.  Halık-ı Zülcelal’in “İnsanlar içinde Hacc’ı ilân et, gerek yaya olarak, gerekse bütün uzak yolla... [Devamını Oku]

Nebevî Bir Duruş: Vakıflık

Lügatte öncelikle “durma/duruş” şeklinde anlamlandırılmakla birlikte ıstılahi olarak “bir malı, menfaati ammeye ait olmak üzere herkesin ... [Devamını Oku]

Ramazan-Nâme

Onbir aya sultan olma şerefini daima üzerinde taşımış olan Ramazan-ı şerif müminler için bir rahmet ve mağfiret ayıdır. Bereket demektir Ram... [Devamını Oku]

Alperen Olmak

Bu aziz milletin her bir ferdi, tarihin bu şerefli sayfalarındaki zatlar gibi ihtiyaç duyulduğunda, seferberlik mevzu olunca hiç şüphesiz kendini ... [Devamını Oku]

Korkma! Allah Bizimle

“Korkma” hitabıyla başlayan ve bir çınar gibi 97 yıldır millete heyecan aşılayan İstiklâl Marşı, sinesinde çok derin hatıralar, manalar... [Devamını Oku]