Metin UÇAR

Metin UÇAR

Kudüs Giderse Medine’yi Koruyamayız

Sesimizi değil sözümüzü yükselttiğimiz dönemlerden geçiyoruz. Güncel problemlerimize karşı tarihin şahitliği üzerinden yüzyılın hesabı... [Devamını Oku]

Hakiki Medeniyet

Medeniyet köken itibariyle medine kelimesi­ne dayanır. Medine ise lügatlerde, müdûn kö­künden türemekle yeryüzünün yerleşmeye uy­gun ve ka... [Devamını Oku]

Kültür Senin Neyine…

Kültür, batıdaki anlamlarıyla hayatın her tarafına yerleşmiş bir kelime. Çift sürüp ekip biçmek manasını içeren kelimeden başlayarak insa... [Devamını Oku]

Makul mü, Gerçek mi?

İnsan biraz da soru demek. Soru sorabilmek bir nimettir. Fakat soru sormanın da edebi, usulü, yolu yordamı vardır. Zira Efendimiz (sav), “Herhangi... [Devamını Oku]

Sormak Fıtridir

Bebeklik ve çocukluk arasındaki çokça soru sorduğumuz o dönemi hatırlamayız. Fakat kendi çocuklarımızdan iyi biliriz ki insanı bıktırıncay... [Devamını Oku]

Yaz Mevsiminde Dünya Gafleti Ziyade Hükmeder

Yaz aylarında gafleti izale edecek manevi çalışmalara, derslere, toplantılara, mütalaalara ara vermemek, az da olsa çalışmaya devam etmek öneml... [Devamını Oku]

Ağustos Deyince Ben…

Ağustos deyince ilk akla gelen muhtemelen 1071 Malazgirt Zaferidir. Sultan Alpaslan’ın “Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır!... [Devamını Oku]

Gerçek Özgürlük

Her nefis hür ve müstakil olmak ister, fakat akıl ve vicdan bilir ki insan binlerle kayıtlarla mukayyettir. Eğer insan nefsin, arzu ve isteklerin h... [Devamını Oku]

Kalk ve Yap!

Bazen gençlerle bir araya geliyoruz ve olanla birlikte konuşmaların çoğu -bizim yaşlarla olan geriye ve hatıralara dair değil de- ileriye, gelece... [Devamını Oku]

Hurma Ağacını Kendine Doğru Silkele Ki Üzerine Taze Hurmalar Dökülsün

Meryem validemiz kavminden uzaklaşıp kimsesiz bir yere ulaştığında oturup sırtını dayadığı kuru ağacı yeşertmiş, meyve verdirmiş, ayağ... [Devamını Oku]

Nefsine Mağlup Olan, Düşmana Galip Gelemez

Hala Sultan olarak bilinen ve Efendimizin süt teyzesi olan Ümmü Haram’ın naklettiğine göre; Efendimiz bir defasında onun evinde öğle uykusunda... [Devamını Oku]

Fethin Şifreleri

Sultan Mehmed hem maddi olarak hem de manevi olarak fethin ve zaferin kendisine bakan kısmında gayret etmiş, kendine bakan yönünü ikmal etmiştir. ... [Devamını Oku]

Geldik, Gidiyoruz…

“Geldik, gidiyoruz” dedik başladık söze, “Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz” diyerek bitirdik. Bu iki söz arasına da insana dair ... [Devamını Oku]

Geldik, Gidiyoruz

Geldik, gidiyoruz… Beşinci mevsimi yaşadığımız şu günlerde, biz de Mustafa Kutlu’nun ayete atfen, “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden i... [Devamını Oku]

Şeriat İkidir

Maraş merkezli depremlerde büyük bir acıyı hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Fakat diğer taraftan da biliyoruz ki insanlık tarihi boyunca bu ve ... [Devamını Oku]

Maraş Merkezli Depremler ve Anlattıkları

Hayat normal akışı içinde devam ederken Maraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. Zilzal Suresinde ifade edilen şaşkınlık... [Devamını Oku]

Ölmeden Önce Muhakkak Yapılması Gerekenler

“Ey insan! Katiyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billahtır. Ve insaniyetin en âlî mertebesi ve beşeri... [Devamını Oku]

Ey Aziz Misafir!

Ehl-i gönül bir zat rüyasında dünyayı görmüş. Gördüğü dünya bir kuşa benziyormuş. Bu kuşun gagası yamuk, kuyruk tüyleri de yolukmuş. ... [Devamını Oku]

Her Şey Seninle Başlar

İnsana dair öğrenmek istediğimiz her şey için, ilk bakacağımız yer İnsan Suresi olmalıdır diye düşünürüm. Çünkü insanı ve varlık se... [Devamını Oku]

“İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın” Ne Demek?

Şeyh Edebali’nin Osman Gazi’ye yaptığı söylenen nasihatinde bir cümle geçer: “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın!” Şeyh Hzretleri bu cü... [Devamını Oku]

Nasıl Bir Türkiye Yüzyılı?

Dünyada cenneti aramak yanlış; çünkü burası kalınacak değil, geçilecek yer; ama daha iyi bir dünya mümkün. Şu da bir gerçek ki değişim, ... [Devamını Oku]

Kubbede Görünen Biz

Selimiye Camiine gittiğimizde o muhteşem kubbe bizi etkilemişti. Ters lale arayışı ve hikayesi ve kubbenin ihtişamı hakikaten harikuladeydi. Bu s... [Devamını Oku]

Nasıl Başlarsa Öyle Biter

Geçtiğimiz Ekim ayının 21’ine denk gelen Cuma hutbesi sırası bana gelmişti. İmam-Hatip lisesinden mezun olduktan sonra farklı zamanlarda farkl... [Devamını Oku]

Merhaba Yeni Gün, Merhaba Yeni Sabah

İnsan hazır bir dünyaya geldi. İhtiyaç duyduğu her şey vardı. Tek mesele konulmuştu önüne: Allah’a kulluk. İnsan dünyayı tanıdıkça, ö... [Devamını Oku]

Cuma Hutbesinin Hatırlattıkları

Bir kimse, Allah Teâlâ emrettiği için çalışır, rızkını helal yoldan ararsa, ezelde belli olan rızkına kavuşur. Bu rızık, ona bereketli ol... [Devamını Oku]

Aile Bizim Cennetimizdir

İlk insanı cennette yaratan Rabbimiz, “insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine karşı bir kalbin mevcut bulunmasından bahisle, sevgiler... [Devamını Oku]

Şaşırtma Beni, Doğruyu Söylet

Kur’an bize ilk nazil olan ayeti ile “Oku!” diyor ve nasıl okumamız gerektiğini devam eden ayetlerde şöyle beyan ediyor: “Yaratan Rabbinin i... [Devamını Oku]

Boş Vakit mi, Beş Vakit mi?

“O ki, hanginiz amelce daha güzeldir diye siziimtihan etmek için ölümü ve hayatı yarattı.” (Mülk, 2) Ayette beyan edildiği üzere “Bu dün... [Devamını Oku]

Boş Zamanı Değerlendirme Sanatı

Meşhurdur, Behlül Dânâ Hazretlerini üstü başının uzun bir yolculuktan dönüyormuş hissi veren haliyle görenler sormuşlar, “hayırdır, ner... [Devamını Oku]

Devlet Ebed Müddettir

İnsan nisyan ile maluldür, derler. Yani insan zamanla unutur. Aslında bu bir nimettir. Ama bazı şeylerin unutulması insan için afettir. 15 Temmuz ... [Devamını Oku]

15 Temmuz’u Unutma!

Biz gördük bütün devlet kurumları tek vücut gibi bu darbeye karşı durdu. Bu halk, Allah’ın takdir ettiği bu nimeti unutmamalıdır. Ben dâhi... [Devamını Oku]

En Büyük Keramet İstikamettir

 “En büyük keramet istikamettir” denilmiştir. Birisinden iyi, güzel, olağanüstü bir şey bekliyorsan istikametine bakmak lazım gelir yani. D... [Devamını Oku]

İstikamet Üzere miyiz?

Ve perde açıldı… Dünya hayatı başladı… Dünyaya gözümüzü açtığımız o ilk anı hatırlamıyoruz, değil mi? Ne olup bittiği ile ilgi... [Devamını Oku]

Cihad

İnsan dünya hayatına geldiğinde aslında bir mücahedeye uyanır. Onun için artık sürekli bir öğrenme ve gayret gösterme, çalışma vardır. Z... [Devamını Oku]

Cihadda Ailenin Rolü ve Önemi

Cihad, Müslümanın Allah’a kulluk ve onun rızasını temin için İslâm esaslarını öğrenme, öğretme, ferdî ve içtimaî planda yaşama, ya... [Devamını Oku]

Ramazan Ayı ve Ahlak

Ramazan ayı harika bir farkındalık dönemidir. Unuttuklarımızı hatırlama, ifrat ve tefrit ettiklerimizde orta yolu bulma eğitimidir. İnsanın en... [Devamını Oku]

Çıkış Yolu

Kur’an, inzal edildiği asırlar öncesinden, peygam­berlerin mucizelerini beyan ederek ve en son hedefini göstererek insanlığı terakki için çal... [Devamını Oku]

İnsan İçin Ancak Çalıştığı Vardır

Bizim üzerimize düşen en önemli sorumluluğumuz, kulluğumuzun şuurunda olarak, sırf Allah rızası için gayret etmektir. Ve bunda sınır yoktur.... [Devamını Oku]

Yaşasın Ümid, Ölsün Yeis!

İnsan, yaratılanların içerisinde en aziz ve şerefli olandır, eşref-i mahlukattır. Var edenin varlığına hizmet etmek, diğer yaratılanlardan a... [Devamını Oku]

İnsanı Yaşatan Ümittir

Ümid etmek, beklemek beklenilen bir kudretin varlığını kabul etmek demektir. Hastadan yolcuya, inanandan inançsıza her insan için ümid etmenin... [Devamını Oku]

İslam'ın Ayak Sesleri

2004 belki ya da beş tam hatırlayamıyorum; görüştüğümüz bir arkadaş vardı. İman hakikatlerine gönül vermiş, nur risalelerinden istifade... [Devamını Oku]

Dinsiz Bir Millet Yaşayamaz

Her insan kendisine baksa anlar ki zayıf ve aciz olarak yaratılmıştır. İnsanın benim diyebileceği -emaneten verilen- cüzi iradesinden başka hi... [Devamını Oku]

Orta Bahar

Kızılderililere atfedilen, bizde de Temel fıkralarında yer bulan bir tabir var: Ağaçlara bakarken ormanı görememek. Haydi buradan hareketle bir m... [Devamını Oku]

Kış Müminin Baharıdır

Efendimiz (sav) kış aylarını mümin için bahar olarak nitelendirmiştir. Kış aylarının bir özelliği olan gecelerinin uzunluğunu ve gündüzle... [Devamını Oku]

Kişi Dilinin Altında Gizlidir

“Kalemi elime aldığımdan beri Türkçenin müdafaası için yazdığım satırları birbirine eklesem İstanbul-Ankara şimendifer hattından daha u... [Devamını Oku]

Bu Zamanda Osmanlıca Yazılır mı?

Okuyabilmek ciddi bir seviyedir elbette. Fakat okurluk yazarlıkla birlikte ilerler. Okur yazar deriz. Aynı durum Osmanlı Türkçesi için de böyledir... [Devamını Oku]

Çevre Değil, İnsan Kirlendi

Gönderildiğimiz ve müsafir olarak kalıp bir süre sonra ahiret yurduna yola çıkacağımız dünyamızla olan ilişkimizde epey zamandır problemler... [Devamını Oku]

Çevrenin İnsanı,İnsanın Çerçevesi

Çevreyi/kâinatı içindekilerle beraber yaratan Allah’tır. Onları belirli bir düzende ve devam edebilirlik içerisinde tutan da O’dur. Yani çev... [Devamını Oku]

Bilgide Esas Olan Vahiydir

Okuma işi ilk insan yani Âdem (as)’la birlikte başladı. Ona bütün isimler öğretildi. Her ne kadar yazının icadı Sümerlere atfedilmiş olsa ... [Devamını Oku]

Mutluluk Arayışı...

Hepimizin arayış içinde olduğu bir mesele var: o da mutlu olmak. Bütün insanlık bu arayış içerisinde; ne yaparsam/yaparsak mutlu olurum/oluruz?... [Devamını Oku]

Mutluluğu Nasıl Tarif Edersiniz?

Kendi mutluluğunuzu nasıl tarif edersiniz?Ya da şöyle soralım:Ne olursa mutlu olursunuz?Ya da hangi durumlarda kendinizi mutlu olarak tavsif edersin... [Devamını Oku]

Kapıyı Açan da Kilitleyen de Aynı Anahtardır

Hayat ne kadar karmaşık, problemli ve sıkıntılı gözükse de bazen sözde basit fakat kıymet olarak önemli bir cümle bütün aksayan şeyleri ö... [Devamını Oku]

Anahtar İnsandır

Biliyorum, belki kaç defa okudunuz veya dinlediniz aşağıdaki hikâyeyi. Fakat maksada hizmet ediyor olan şeyler için çokça tekrar edilen bir söz... [Devamını Oku]

Kur'an'ı Bir de Böyle Okuyalım

Ramazan ayı boyunca daha yoğun okuduk belki Kur’an’ı. Fakat çoğu zaman inceliklerini anlama konusunda ya tembellikten ya da zaman bulamamaktan b... [Devamını Oku]

Sen Bir Fatihsin!

Fetih ve keşif kelimeleri bugün karşılık olarak aynı manayı ifade ediyor gözükseler de fetih, maddi manevi kapalı olan bir şeyi açmayı karş... [Devamını Oku]

Anahtar Ancak O'ndadır(sav)

Satürn gezegeninden bakıldığında Dünya bu kadar gözüküyormuş. Ne acayip değil mi? Diğer taraftan kendi küçük dünyalarımızdan baktığı... [Devamını Oku]

Yeni Düşman Yeni Strateji

Sene 2003. Askerdeyiz. Bir akşam başımızda genç bir astsubay var. Askerden soru sorulmasını istiyor. Birkaç talepte bulununca benim sormam konusu... [Devamını Oku]

Üsve-i Hasene

İslamiyet öncesi -ki bu dönem İslam’ın gelmesiyle cahiliye dönemi diye anılacaktır- Arap yarımadasında farklı panayırlarda yapılan şiir y... [Devamını Oku]

Siz Neyin Kafasını Yaşıyorsunuz?

Kur’an-ı Kerim’in, insanlara doğru yolu göstermek ve hidayet ile furkandan (hak ile bâtılı ayıran hükümlerden) apaçık deliller olmak üzer... [Devamını Oku]

Yeni Normal, Normal mi?

Korona salgınının yoğunlaştığı bir dönemde Miladi 2020 senesinin son dergisini çıkarmak nasip oldu. Biraz zorlandık, zira bir taraftan dergi... [Devamını Oku]

Kültür ve Medeniyetimiz Açısından Osmanlı Türkçesi ve Günümüzdeki Etkileri¹

Osmanlı Türkçesi; Türklerin İslam’a girdikten sonra kabul ettikleri ve kullanmaya başladıkları harfler ve İslam kültüründen beslenen kelime... [Devamını Oku]

Kalem Benim Kale'm

Kalem, bir sureye isim olmuştur. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde -keyfiyeti ayrıca tefsirlere bakılarak değerlendirilebilir olmakla bir... [Devamını Oku]

Bilimsel Bilgiden Mana Nedir?

İnsanoğlunun ilk atası Âdem (as) yaratıldığında kendisine isimlerin hepsinin öğretildiği Bakara Suresinin 31. ayetinde bildirilmiştir. Burada... [Devamını Oku]

Kur'an Peygamberi İşaret Ediyor!

Hayatı, kendini ve içinde bulunduğu durumu anlamaya çalışmak insanın en önemli özelliği ve en birinci mesuliyetidir. Kendisini diğer mahlukatt... [Devamını Oku]

Zincirler Kırıldı, Ayasofya Açıldı

Lise yıllarımızdı. Talebenin kravatsız olmadığı fakat bizim kravat takmadığımız yıllardı. Necip Fazıl’dan kaç şiir ezberlemiştim bilm... [Devamını Oku]

Biz Namaz Kılarız, Namaz Bizi İnsan Kılar

Kâinatta imandan sonra en büyük hakikat olan namazını kılan bir mümin, kötülüklerden uzak kaldığı gibi, hayırlara açılan kapıyı da aral... [Devamını Oku]

Akıl Odur ki...

Kur’an-ı Azimüşşanda Rabbimiz bizleri çeşitli vesilelerle akletmeye, düşünmeye sevk etmektedir. İhya’da geçen bir hadis-i şerifte Peygamb... [Devamını Oku]

İnsan

Kâinatın en önemli varlıklarından birisi belki birincisi insandır. Dolayısıyla insan nedir diye soracağımız suale verilecek cevabı, elbette b... [Devamını Oku]

Muhali Talep Etmek

Dünya ancak bir imtihan meydanıdır. Sıkıntı da var, problem de var, hastalık da var ve olmaya devam edecek. Bunları yok saymak veya tamamen ortad... [Devamını Oku]

Nazar ve niyet üzerine...

Ramazan ayını idrak ettiğimiz şu mübarek günlerde, iki üç aydır dünyayı meşgul eden virüsün de etkisiyle, insan tekrar özne olmaya başlad... [Devamını Oku]

Musibetler Gelir, Geçer; Kalana Bakmak Lazım

Dünya bir imtihan meydanı, bizler de bu imtihanın muhataplarıyız. İnsanlık tarihi boyunca pek çok hadiseler yaşanmış, iyiler ve kötüler, iyi... [Devamını Oku]

Vakit Nakittir

Duhulüyle mana dünyamızı nurlandıran üç aylara girdik elhamdülillah. Efendimiz (sav)’in dudaklarından dökülen şu dua ile Rabbimize iltica e... [Devamını Oku]

Kurtuluşun Adresi

Kıyam etti insan, elif oldu.Rükûa gitti, dal.Secdeye vardığında ise, mim. Toplamına âdem dediler; baksan insan namaz kıldı, aslında namaz âde... [Devamını Oku]

Ayneyn Tepesi ve Dünyevileşmek

Tarihler 625 senesinin yedinci Şevval gününü gösteriyordu. İki göz manasına gelen tepeye, yani Ayneyn Tepesi’ne elli adet okçu yerleştirilmi... [Devamını Oku]

Kişisel Gelişim

İnsan ve yolculuğu, olması gerektiği üzere, insanlar tarafından sorgulanması, anlaşılması ve ona göre hareket edilmesi gereken bir durumdur. R... [Devamını Oku]

Birkaç İyi Adam

Daha önceden planlanmış bir programımız vardı. En azından ben öyle biliyordum. Hem “vardı”  hem de “öyle biliyordum” cümleleri tenaku... [Devamını Oku]

İnsan ve Hüzün

“İslam, şüphesiz garip olarak başladı ve günün birinde garip hale dönecektir. Ne mutlu o garip müminlere!” buyurmuştu Efendimiz (sav). Hüz... [Devamını Oku]

Kainat Kitabını Okuyor musunuz?

WHATSAPP Hüseyin Genç Hazan ve hüzün Metin Çiçek Bizden geçti artık sıra sizde diyor:) Hüseyin Altunal Nasıl ki benim yapraklarım döküldü,... [Devamını Oku]

Derdim Amerika Değil

2006 Amerikan yapımı bir film var: Sözcüklerin Gücü. Bir Bayram tatili münasebetiyle memlekete gittiğimde televizyonda denk gelmiştim. Filmde fa... [Devamını Oku]

Nerede Durduğun Önemli

İnsan olmanın ve insanın kendisini keşfetmesinin en önemli unsurlarından birisi de eşleridir. İnsanı kendisine gösteren en önemli aynadır, e... [Devamını Oku]

Pergel

Hakkında iyi kötü en çok konuşulan konuların başında eğitim gelmiştir desek, yanlış olmaz zannederim. Günümüzde de yine en çok tartışı... [Devamını Oku]

Üniversiteyi Kazanan Gençleri Neler Bekliyor?

Üniversiteyi kazanmış olmakla her şey bitmiyor, belki çok şeyler yeni başlıyor. Her ne kadar eğitim ve öğretim ailede başlıyorsa da, gençle... [Devamını Oku]

Bu Şarkımız Hiç Bitmesin!

Dergi işiyle uğraşan, dergi çıkaran birisi zamanı önceden yaşar dersek yanlış olmaz zannederim. Bir dergi baskıya gittiği andan itibaren, di... [Devamını Oku]

Dosdoğru Ol!

Bir gün Sahabeden bir zat Peygamberimize (sav) gelerek: “Ya Rasulallah! Bana Müslümanlığı öyle tarif et ki, onu artık bir başkasına sorma iht... [Devamını Oku]

Bu da mı Bozulmaya Başlamış!

Bir fabrikada büyük makinelerden biri aniden durur ve kaç tamirci gidip gelmişse de makine çalışmaz, çalıştırılamaz. Nihayet yaşıyla müten... [Devamını Oku]

Son Kavşak Hep Köprüden Önce Değildir

Bediüzzaman Hazretleri 1900’ün başlarında, Muhakemat isimli eserinin baş tarafında, karşılaşılan problemin kaynağına şu ifadelerle dikkat ... [Devamını Oku]

Yarımdan Sonra

Editör yazısını yazmak için bilgisayar başındayım. Derginin geneline baktım, ne yazarım diye. Hocanın minbere çıkıp da her şeyi unuttuğu ... [Devamını Oku]

Biz Ne Yapmaya Çalışıyoruz?

Fener Rum Patriği Gregoryus, Rus Çarı Alek­sandra’ya özetle şu satırları yazmıştı: “Türkleri maddeten ezmek ve yıkmak im­kân­­sızd... [Devamını Oku]

Bir Dergidir Hayat!

Zaman hızla akıp giderken satırlara dizilen kelimeler bizden ve hayattan haber vere geldi bu zamana kadar. Nice güzel hakikatler yazarlarımızın g... [Devamını Oku]

Hasbihal

İnsanın sıhhi olarak, fikri olarak, bilinç olarak kendinden uzaklaştığında sarsılarak muhatap olduğu bir cümle vardır, “Kendine Gel!” Biz... [Devamını Oku]

Ne Konuştuğunun Farkında mısın?

Hep konuşageldiğimiz bir mevzu var, “keli­me­ler değişirse hayat tamamıyla değişir” diye… Bu ay kapağa taşıdığımız yazı, bu manada... [Devamını Oku]

Kur  ’an Harfleri

11.10.1929 tarihinde İsviçre’de yayınlanan Tribune de Geneve gazetesinde şöyle bir haber çıkar: “Türkler gibi Asya steplerinden gelip Avrupa... [Devamını Oku]

Acılarımız Derinleşmeden

Müslümanlarla alakalı olarak son iki yüz yılda, özellikle son yüzyılda -hakkı da olan- bazı değerlendirmeler yapıldı, yapılıyor. Üzerimiz... [Devamını Oku]

Eğitimdeki Temel Referans Noktası

“İnsan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir” der, Bediüzzaman Hazretleri. İlmin fayda sağlayan kısmının ise ma... [Devamını Oku]

İlim Ahlâkı

İlim; bilmek manasında olup, Mücadele Suresi 11’de “Allah içinizden iman edenleri yüceltir, bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise, ... [Devamını Oku]

Rabbim Hakkımızda Hayırlısını Nasib Eylesin

Bizi zaferler ayına ulaştıran Rabbimize hamdolsun! Nice zaferleri Rabbim bu millete ve ümmete hayırlısı ile nasib eylesin. Âmin. “Anadolu’nun... [Devamını Oku]

Duvarın Arkası

Epeydir gitmek isteyip de bir türlü fırsat ve imkân bulamamıştım. Fakat fırsat ve imkânı olan her şeyi yerinde görüp yaşamalı. Hani derler... [Devamını Oku]

Vakıf İnsanlara İhtiyacımız Var

Bir gün Halife Hz. Ömer bir mecliste hazır bulunanlara şöyle sual eder: “Eğer dileğiniz hemen kabul ediliverecek olsa ne dilerdiniz?” Birisi, ... [Devamını Oku]

En Büyük Keramet İstikamet!

Ramazan ayına girerken melun ve meşum İsrail ve askerlerinin Gazze’de 66 kardeşimizi şehid haberleriyle sarsıldık. Her Ramazan huzurumuzu kaçı... [Devamını Oku]

Vahiy ve Felsefe

İnsanın serüveni Âdem (as) ile başladı. O günden bu yana insanlığın -Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle- “bir vechini nübüvvet tutmuş g... [Devamını Oku]

Cesaretin Kaynağı Dahi İmandır

Rivayet odur ki, sultanlığı kısa, fakat gölgesi (eserleri) uzun olan Yavuz Sultan Selim Han ve ordusu, mukaddes emanetler yolunda Sina Çölünü ge... [Devamını Oku]

Gençler Gelecek’tir

Hz. Ali (ra): İlk Müslüman olduğu zaman 10 yaşındaydı. Peygamberimiz (sav) “Ben sana yardımcı olurum” dediği zaman 12 yaşındaydı. Zübey... [Devamını Oku]

Kavanozdaki Adam

Bir profesörün meşhur bir deneyi var, sizin de bildiğiniz. Haydi, hep beraber hatırlayalım. Profesör masanın altından bir kavanoz çıkar­mış... [Devamını Oku]

Son Sözümüzü Henüz Söylemedik

Sesimizi değil sözümüzü yükselttiğimiz dö­nemlerden geçiyoruz. Güncel problemlerimi­ze karşı tarihin şahitliği üzerinden yüzyılın hes... [Devamını Oku]

Aile Kaybolduğu Gün Toplum da Yoktur

Aile toplumun en temel unsurudur. Aile kay­bolduğu gün, toplum da yoktur. Toplumun temelini oluşturan temel unsurun aile olduğu Hucurat Suresinde ş... [Devamını Oku]

Tarihi Durduran Adam

Seyyah ve yazar Abdürreşid İbrahim, Ja­pon­ya gezi notlarını anlattığı kitabında, Prof. Takata’nın Japon yazısı ile ilgili konuş­ma­s... [Devamını Oku]

Samimiyet testinden mi geçiyoruz?

Bu ay kapağa Risale-i Nur, tarikat ve ce­maat­leri taşıdık. Çünkü yaşadığımız 15 Temmuz süreci, millet olarak bize hem çok şey öğretti... [Devamını Oku]

Marifet Olmadan Maarif Olmaz

Eğitim için dünyamızdaki tanım şudur: İn­sanlara bir şeyler öğreterek, onların fikir ve davranışlarını değiştirme faaliyetidir. Öğre... [Devamını Oku]

Avrupa’nın Maskesi

Batı hayranlığının başlaması, kendi dina­mik­lerimizden sarf-ı nazar etmekle tezahür etti. Hatta öyle zaman geldi ki, dün mefahirimiz olan n... [Devamını Oku]

Yaşasın Tatil Başlıyor!

Kıymetli İrfan Mektebi okuyucuları! Bir okul dönemi daha nihayete erdi. Şimdi tatil dönemi başlıyor. Burada dikkat çekmek istediğim bir konu va... [Devamını Oku]

Afrika'dan Bakınca Risale-i Nur

Bu asrın en büyük problemi İmanî çalışmaların zayıflaması ve eksikliğinden gelmektedir. Üstad Bediüzzaman Hazretleri, Allah’ın lütuf ve... [Devamını Oku]

Manevi Bir Çarşıdır Ramazan

Ramazan-ı Şerifin manevi ikliminde nefes aldık. Midelerimizin tatil etmesiyle birlikte, süfli hallerden uzaklaşmış ve bütün latifelerimizle mane... [Devamını Oku]

Kalplerimizi (Haktan) Eğriltme!

Şurasını iyi biliyoruz ki bu dünya bir imtihan meydanıdır. Ve yine biliyoruz ki hayırlı işlerin muzır manileri olur ve olacaktır. Burada önem... [Devamını Oku]

Bin Düşün, Bir Konuş

Çinlilere ait olduğu söylenen bir söz var: “İlginç zamanlarda yaşayasın!” Şöyle bakıyorum da, ‘bir asırdır yaşadığımız zamanlarda... [Devamını Oku]

Hareketin Temelinde İnanç Vardır

Meksikalıların bir sözü var. “Bizi gömmeye çalıştılar ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.” Dante Alighieri de diyor ki: “Her karanlık k... [Devamını Oku]

Sınırsız Özgürlük

Her insan hür doğar. Dilediğince ağlar bebek. Sorumsuzca hareketler sergiler çocuk. Bu hal, neşesine neşe katar. Hiç bitmesin bu durum, hep böyl... [Devamını Oku]

Yavaş Yavaş Hızlı Git

Atalarımızın meşhur bir sözü var: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.” Ahmet Cevdet Paşa da Mecelle’de “Usul esasa mukaddemdir” der. B... [Devamını Oku]

İstikamet Üzere

Selamünaleyküm, Mekteb-i İrfan müdavimleri! Pek çok yaşanmışlıklarla bir seneyi daha ardımızda bıraktık. ‘Günler su gibi akıp gidiyor’... [Devamını Oku]

Stresten Kurtulmanın Yolu Stres'ten Kurtulmak

Herkesin ağzında bir stres! Herkes ayrı bir stres! Ne hadise olsa insanın karşısına çıkarılan bir kelime! Eskiden stres diye bir kelime yoktu. ... [Devamını Oku]

Allah’ı Seviyorsanız Peygambere (sav  ) Uyacaksınız!

Rabbimiz Kur’an-ı Hakim’de: “(Ha­bîbim, ya Muhammed!) De ki: ‘Eğer Allah'ı seviyorsanız, o hâlde ba­na tâbi olun ki, Allah (da) sizi sev... [Devamını Oku]

Dünya Değişiyor!

Evet, dünya değişiyor. Değişiyor da biz ne durumdayız. Geriden alarak ile­ri­ye bakalım isterseniz. Bosna savaşında bir Boşnak Milletvekili b... [Devamını Oku]

Karalamadan Önce Kapıyı Arala

Develerle çöllerden geçilerek yolcu­luk edildiği zamanlarda, günlerce süren yolculuklarda çölde aç, su­suz kalma tehlikesi varmış. Günlerde... [Devamını Oku]

Lâ Gâlibe İllallah

Allah’ım! Biliyoruz ki dünya imtihan meydanıdır. Biliyor ve inanıyoruz ki Sen kullarına kaldıramayacakları yükler yüklemezsin. Ve yine biliyo... [Devamını Oku]

15 Temmuz: Müslümanlar Kardeştir!

İslam Dün­yası STK’ları Birliği (İDSB) yurt içi ve yurtdışı üyelerinin katıldığı, milletimizin hür iradeleriyle seçtikleri hükümeti... [Devamını Oku]

“Hürriyetsiz yaşamam!”

Nasıl olursanız, öyle idare edilirsi­niz” buyurmuştu, Efendimiz (sav). 15 Tem­muz akşamından itibaren Tür­kiye’de yaşayan 78 milyon insan,... [Devamını Oku]

Hiçbir Şey İçin Geç Değildir

Ramazan ayı geride kaldı. Bir eğitim-öğretim yılı daha geride kaldı. Hayatın içinde istikbal için iyi ve güzel ara­yışları ile birlikte p... [Devamını Oku]

Hedefsizlik!

Aklın insanları esir aldığı, hissiyatın mad­de-perest dünya denizinin dal­gaları ara­sında savurduğu zaman­lardan iki ay­lık hazırlık s... [Devamını Oku]

Ne Ekersek Onu Biçeceğiz!

Çiftçinin tohumla ilişkisi gibidir, genç­le yetişkinin muhataplığı. Za­hir­­de ba­kıldığında küçük, kuru bir odun par­çası tohum. ... [Devamını Oku]

İnsanlığı Yeniden Kazanmak İçin

İnsan… Mahlûkatın en şereflisi… İslamiyet ile birlikte felsefelerin ve da­la­let fikirlerinin tanımlarından kurtulup asli mahiyetine taşın... [Devamını Oku]

Çok Geç Olmadan

Çanakkale bir savaştan daha fazlasıydı. Bir çağı açıp diğer çağı kapatmış olma­sa da bütün dengeleri alt üst etmişti Çanakkale. Mu... [Devamını Oku]

Üçüncü Bir Yol Yok!

Yol ikidir; ya Sıdk ya da Sükût diyor­du Bediüzzaman! Üçüncü bir yol yok. Çünkü söylenilen her sözün doğru olması lâzımdır. Çünkü ... [Devamını Oku]

Dün Dünde Kaldı Cancağızım!

Yeni olanlar yeni bir heyecanı da be­raberinde getiriyor, hemen her za­man. Önümüzde Miladi olarak yeni bir sene daha başlıyor. Bu da her şeyde ... [Devamını Oku]

10 Yılda…

“Şüphesiz insan için, (kendi) çalıştı­ğından başkası yoktur!” buyuruyor Rab­bimiz, Necm Suresi 39. ayette. Ve biz şükrediyoruz ki arad... [Devamını Oku]

Yeni Türkiye'yi Neyle Oluşturacağız?

“Düşünce dilden, dil düşünceden doğar” derken Eflatun, “Düşünce dili çürütürse, dil de düşünceyi çürütebilir” diyordu George ... [Devamını Oku]

Neler Oluyor?

Müslümanız elhamdülillah. Dinimizin bi­ze ilk öğrettiği şey, birlik! Bir’i tanıyıp itaat etmek ve o bir etrafında birlik olabilmek. Dünya ... [Devamını Oku]

Farkındalık

Zor zamanlardan geçiyoruz… Ne var ki ‘her zaman’ insanlar için. Derdi olanın elbet vardır dermanı. Derman ver­meyecek olsaydı, vermezdi Alla... [Devamını Oku]

Kündekarî Cemal Usta

Müülakat: Cemal TOKGÖZ Ahşap UstasıMülakatı Yapan: Metin UÇAR Cemal Usta, Bursa Nilüfer’de Küçük Sanayide bir dükkân sahibi. Lezzet bizz... [Devamını Oku]

Az Da Olsa Okumayı İhmal Etmeyin!

Ramazan Ayı ardından havaların biraz daha ısınmış olması ve çoğumuzun yaz tatili modunda bulunması, bu sayının taze taze okunmasına engel o... [Devamını Oku]

Köprü

Ramzan-ı Şerifin evailini geride bıraktığı­mız şu günlerde, Rabbimizden, Efendimiz (sav)’in Ramazanın “Evveli rahmet, ortası mağfiret, s... [Devamını Oku]

Okuyan Kazanır!

Üç ayların bereketiyle hareket ettiğimiz şu günler içerisinde Peygamber Efendimizin “Allah’ım! Receb ve Şaban’ı bereketli kıl ve bizi Ra... [Devamını Oku]

Nasılsanız Öyle İdare Edilirsiniz

Üç ayların bereketiyle rahmet esintilerini tenef­füs ettiğimiz şu eyyam-ı mübarekede, Mayıs ayı coşkusunu ve fethi de yeniden yaşıyoruz. Bi... [Devamını Oku]

Allah'ım Receb ve Şaban Ayını Bize Mübarek Kıl ve Bizi Ramazan'a Ulaştır.

İlkbahar ayları, Rabbimizin izni ve kudretiyle bütün güzelliklerini göstermeye yüz tutarken, aynı zamanda manevi bahar ayları olan, şuhûr-ı s... [Devamını Oku]

100'ümüz Aydın Olsun

100 ay, 9 seneden fazla zamandır siz kıymetli okuyucularımızla maide-i irfanda hikmet devşiriyoruz. Mekteb-i irfan hanesi rahle-i tedri­sinde marif... [Devamını Oku]

İleri Medeniyet Projeksiyonu

Her şeyi tanıdık, kendimizi unuttuk. Bir me­deniyet çağrısına sevdalandık, kendi sahi­li­mizi kaybettik. Dünyaya açılmaya heves­len­dik, ... [Devamını Oku]

Arife Tarif Gerekmez Lakin…

Her eskiye elveda bir yeniye merhaba demek aynı zamanda… Miladi bir seneyi daha tamamladık. Bir se­neyi daha irfan mektebinde diz çökerek, hakikat... [Devamını Oku]

Meşveret Kültürünün Yerleştirilmesi, Sivil Toplumun Güçlendirilmesi

Farkında olmak ve devamını ge­tirmek zorunda olduğumuz önemli bir konu var ki o da, “Asya kıtasının ve istikbalinin keş­şafı ve anahtarı ... [Devamını Oku]

Bu Ümmet Size Bakıyor, Ya Siz?

Numan ibni Beşir Radıyallahu Anh’dan rivayet edildiğine göre, Resûlullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyordu: “Mü­minler birbir... [Devamını Oku]

Müslüman'ı Kullandığı Yazıdan, Lisandan Tanırsın

Modern dünya güya Batıda şe­kil­lenmekle birlikte, konfor ve hayatını devam ettirmeyi de güya geri olan ülkelerin her türlü zenginliklerinde ... [Devamını Oku]

Bu da gelir geçer!

 Her gün bir şeylere yaklaşırız. Çünkü hareket var. Demek bir başlangıç var. Öyleyse bir de son olacaktır. Bir son varsa, bu aynı zamanda ... [Devamını Oku]

Her Genç Gelecek’tir

“Asım'ın nesli... diyordum ya... nesilmiş gerçek: İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek.” diyordu Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale Şehitler... [Devamını Oku]

Dünyanın Neresinde Olursan Ol Sen Hizmet Edeceksin

Hayat bir yolculuktur. Fakat kolay kolay yolunuz Medine, karpuz ve çay düzleminde hareket etmez. Yolumuz Rize’ye düştü. Yusuf abimizi ziyaret etti... [Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretleri Yerine Ahmed Hüsrev Altınbaşak Hazretlerini Bıraktı

Türkiye insanı son yüzyılda çok değişik imtihanlardan geçti. Yakın tarih aynamız, pek çok akıl almaz hadiselere sahne oldu. Çinlilerin meşh... [Devamını Oku]

Hoş Geldin Ya Şehr-i Ramazan

Kıymetli Mekteb-i İrfan sakinleri! Öyle bir aya dâhil olduk ki, içerisinde bin aydan daha hayırlı bir gecenin ve bizim için bin ay kadar uhrevi n... [Devamını Oku]

Dünya Ancak Bir İmtihan Meydanıdır

Şuhur-u selasenin rahmet yüklü ikliminde seyeran ettiğimiz şu mübarek zamanların bereketinden azami derecede istifade ve istifaza etme gayretiyle ... [Devamını Oku]

Yeni Fetihlere Yelken Açmak

“İşi disiplinli şekilde ele almak göründü. Gayretinizi esirgemeyiniz. Sonunda mahcubiyet ve ümitsizlikle gitmeyeceğiz. Allah’ın yardım ve i... [Devamını Oku]

Rahmet İklimine Girerken…

Rahmet İklimine Girerken… O’nun (sav) yüzü suyu hürmetine var oldu âlem; O’nun (sav) duası bereketine devamla birlikte ahiret yurdunun var ol... [Devamını Oku]

Anahtar Ondadır

Merhaba irfan dostları! Meclis-i irfanın Mart sayısıyla tekrar sizlerleyiz, elhamdülillah. ‘Ârife tarif gerekmez’ derler, fakat maruf da olsa t... [Devamını Oku]

Merhaba İrfan Mektebi Dostları!

"Ancak ‘şimdi’ye hâkimiz; ‘şimdi­lik durmak’ değil ‘şimdiden baş­lamak’ gerekir" der, Peyami Safa. Biz de ‘bismillah’ dedik ve ye... [Devamını Oku]

Merhaba Ey Şehr-i Ramazan!

1434 Ramazan-ı Şerifine “Merhaba!” diyoruz… Bizi bu bereketli Kur’ân ayına ve Oruç şehrine eriştiren Rabbimize şükürler olsun. İçind... [Devamını Oku]

Osmanlıca Kursları Meyvelerini Veriyor

Hayrat Vakfı, 2012 Nisan ayında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile bir protokol imzalamış ve Türkiye genelinde... [Devamını Oku]

2012'nin En Önemli Kültür Hareketi

Bazı farkındalıklar insan hayatında çok önemli olabiliyor. Son zamanlarda bu farkındalığı yakalayanların hayatında -çok şeyler değişti de... [Devamını Oku]

Herkes Beş Dakika 'İnâyet'i Düşünsün

İNSAN Modern dünya, insana -kuruntu/vehim anlamında- olanın dışında bir özellik/fonksiyon yükledi ve insanı zora soktu. İnsan bu yükün altı... [Devamını Oku]

İslâm Dünyasında Meşveret ve Şuranın Önemi

Geçtiğimiz ay Ankara'da Hayrât Vakfı olarak bir sempozyum gerçekleştirdik. Konu İttihad-ı İslâm'dı. Ehl-i tevhidin öne çıkması gereken en ... [Devamını Oku]

Ezber Bozmanın Zamanı Geldi Mi?

Her sene olduğu gibi, âdet-i İlahî işliyor ve yine Haziran ayına ulaştık. Haziran ayı memleketimiz için önemli olagelmiş bir aydır. Çünkü... [Devamını Oku]

Kalite Ayrıntılarda Gizlidir

Hayırlı bir işi için, yani bir kardeşimizin nişan merâsimi için güngörmüş ağabeylerimizin de bulunduğu bir mekânda toplanmıştık. Böyle... [Devamını Oku]

İnsanlar Neden Yollarda Ölür?

Bilmediğimiz, çoğu zamanda bildiğimiz halde ihmal ettiğimizden dolayı –maalesef- bazı istenmeyen durumlarla karşılaşabilmekteyiz. Bu durumlar... [Devamını Oku]

Hoş Geldin Ey Şehr-i Ramazan Ve Ey Şehr-i Kur'ân

Rabbimize şükürler olsun yine bir Ramazan ayına girdik. Seksen küsur sene ibâdetli bir ömr-ü bâkiyi temin eden Ramazan-ı Şerifinizi bütün ru... [Devamını Oku]

Fıtrat Yalan Söylemez, Hakikat Değişmez!

Kendi hayatlarımıza bakalım. Üzerimizde, evlerimizde, etrafımızda ve kafalarımızda ihtiyacımız olanın dışında ne kadar çok şey olduğunu... [Devamını Oku]

We Are One Nation

Hepsi farklı lisanlar konuşuyor, farklı coğrafyalarda yaşıyordu. Hepsinin kültürleri, gelenekleri, alışkanlıkları, hatta görünüşleri far... [Devamını Oku]

Farkına Var(ıl)ması Gereken En Önemli Varlık, İnsan

İki kutuplu merkez hükmündedir insanlık. Bir tarafta solucana heveslenip nefis oltasında cehenneme akan varlıklar. Diğer tarafta varlığıyla be... [Devamını Oku]

Sabredenler ve Şükredenler Çardağı

Hıçkıra hıçkıra, Ya Rabbi madem beni affettin, günahsız olarak ruhumu al diyordu. Allah ve ahiret aşkıyla yananların haliydi bu. Nikâhı dü... [Devamını Oku]

Azrail Aleyhisselâm'ı Sevmek

İnsanın en kıymetli ve üstünde titrediği malı, onun ruhudur. Onu zayi' olmaktan ve fenadan ve başıboşluktan muhafaza etmek için kuvvetli ve e... [Devamını Oku]

İnsan ve Âfâk

Rabbimiz insanın yaratılış gayesini kendini yaratana kulluk olarak tayin etmiştir. Enfüsi dairede en mühim mesele tayin edilen bu hali muhafaza e... [Devamını Oku]

Muhali talep etmek,kendine fenalık etmektir

Evet, siyasetin riyakâr yüzü, dünya hayatının tek gözlülüğü, felsefenin dinsiz yönü nazarları değiştirmiştir. Her şeyi nefsi ve dünya... [Devamını Oku]

Tesettür Fıtrîdir

Evini ve tesettür emrini esaret görüp görenek belasıyla açılıp saçılan, kendini sokağa atan bir kadın, işte asıl o zaman esarete düşmekt... [Devamını Oku]

Takvâ Mertebeleri

Takvâ ‘'vikaye'' kelimesinden gelir. Gayet iyi korunup sakınmak ve sipere girip nefsi, kötülüklerden kurtarmaktır. Kişi, mahsurlu olan şey... [Devamını Oku]

Üç Kurban, Üç İhsan

Bu bayram, bu mânâsıyla, kurban olmayı bilmek yani teslimiyeti her şeyimizle yaşayabilmenin tazelendiği, kulluk bilincinin zirveleştiği mübare... [Devamını Oku]

İslâm, Oruç ve Dünya Barışı

Muhtelif devirlerde, beşeriyeti idare etmek için taraf-ı lahutîden geldiği iddia olunan bütün münzel semavî kitabları tam ve etrafıyla tedkik... [Devamını Oku]

Türk milletinin kahramanı: Husrev Altınbaşak

Husrev Efendi, 1931'de tam intisap ettiği üstadının en mümtaz yardımcısı olmuştur ve üstadının ifadeleriyle: Bu zat müstesna ve şirin kale... [Devamını Oku]

Ölümü Öldürmek

İnsanlığı, tarihi boyunca meşgul eden üç mühim sual olmuştur. Neciyim, nereden geliyorum ve nereye gideceğim? Semavî dinler haricinde hiçbir... [Devamını Oku]

Farkındalık!

Allah'ın sahip ve hükümran olduğu şu dünya ve hayatında, bütün gayret Allah'ı tanımak ve O'na ibadet etmek olması gerekirken, bizlere ne olu... [Devamını Oku]

İşimiz Duâya Kaldı (!)

Aziz Mahmud Hüdâyî Hazretleri bir gün bir talebesiyle Üsküdar'dan karşıya geçmek için kayığa binerler. Dalgalı boğaz sularından sağa sol... [Devamını Oku]

Yaratılmışların En Meşhuru!

Resul-i Ekrem (asm), tarihin kaydettiği şöhret sahibi insanların en meşhurudur. O'nun şöhreti, kendisinden başka hiç kimseye nasip olmayacak bi... [Devamını Oku]

İlim Ahlâkı

İlim; bilmek mânâsında olup, Mücâdele Suresi 11'de Allah içinizden iman edenleri yüceltir, bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise, k... [Devamını Oku]

Kâinatın Ortak Dili Namaz

İnsan öyle bir makamdadır ki, namazı bile bütün mahlukatın ibâdetlerinin hulasasıdır. Hem mahlukatın ortasında durmuş, Habîbullah'tan ald... [Devamını Oku]

En büyük ikramiye size çıktı! Haberiniz var mı?

Evet, yanlış okumadınız. Büyük ikramiye size çıktı! Yani bu asırda yaşayan bütün Müslümanlara çıktı. Fakat ya haberimiz yok ya da büy... [Devamını Oku]

"Türkçe Kur'ân" olmaz!

Rabbimizin Şüphesiz ki biz onu, anlayasınız diye Arapça bir Kur'ân olarak indirdik buyurmuş olması, Kur'ân'ın Arapça okunması gereğini aç... [Devamını Oku]

2010 Kur'ân yılı ve haziran ayı

Tarihler 571'i gösterdiğinde sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) dünyayı teşrif etmişlerdi. O nurun gelmesiyle kötülükler kalkmaya, iyilik... [Devamını Oku]

Bedîüzzaman Hazretleri ve Hatt-ı Kur'ân

Türkler İslâm'la şereflendiklerinde her şeyleri ile Müslüman olmuşlardır.Zâten olması gereken de budur. Osmanlıca, Türkçenin Kur'â... [Devamını Oku]

Editör'den

METİN UÇAR Yavaş Yavaş Hızlı Git Atalarımızın meşhur bir sözü var: Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz. Ahmet Cevdet Paşa da Mecel... [Devamını Oku]

Ahlakınız Güzel, Bahtınız Açık Olsun!

Selamünaleyküm Sevgili Çocuklar!Nasılsınız? Haliniz, keyfiniz yerinde mi? Okul, ders vesaire onları sormayacağım. Zaten her­kes fazlasıyla ... [Devamını Oku]

Herkesin Bir Hedefi Olmalı

Selamünaleyküm Sevgili Arkadaşlar!Herkesin bir hayali, bir hede­fi vardır. Yoksa da olmalı. Allah' tan samimiyetle istenen hiçbir iş neticesiz... [Devamını Oku]